studietilbud

Logopediutdanningen i Tromsø er reddet

Etter å ha vært fryst og nedleggingstruet i flere år, blir logopedistudiet ved UiT kjørt i gang igjen fra høsten 2023.

Logopediutdanningen ved UiT har hengt i en tynn tråd lenge, til tross for stor logopedmangel. Nå har universitetsstyret vedtatt å sette i gang utdanningen igjen fra neste høst.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok på siste styremøte å sette i gang igjen utdanningen av logopeder fra høsten 2023.

Det skjer etter en lang prosess, der fakultetsstyret i oktober i fjor vedtok å legge ned studiet på grunn av ressursmangel. En måned senere ville ikke universitetsstyret gå så langt som å legge ned, men vedtok i stedet å fryse opptaket.

Nå har saken vært oppe i universitetsstyret igjen, og denne gang er konklusjonen at masterprogrammet i logopedi skal få fortsette.

Medvirkende til beslutningen er et møte 5. oktober i år med Norsk logopedlag, LHL hjerneslag, Afasiforbundet og KS, som ga UiT-ledelsen innsikt i behovet for logopeder i Norge generelt og i landsdelen spesielt, går det fram av saksframstillingen.

Logopediutdanningen er et masterprogram som kan bygge på flere ulike bachelorprogrammer, blant annet spesialpedagogikk. UiT er en av fem i landet som har tilbudt denne utdanningen.

Logopeder utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker som for eksempel stamming og svelgevansker.

Glad, men også oppgitt

Førsteamanuensis i logopedi ved UiT, Signhild Skogdal, har kjempet lenge for å bevare studiet.

— Jeg er veldig glad for vedtaket, men har samtidig en tragikomisk følelse. Hvorfor måtte dette ta så lang tid å komme fram til? Begrunnelsene for logopedi er de samme som er beskrevet opp, ned, bak og frem, de siste årene, og som de burde ha hørt på før. Jeg har brukt så mange bortkastede timer for å argumentere for behovet for denne utdanningen, og i mellomtiden har landsdelen gått glipp av to kull med logopeder, sier hun.

Førsteamanuensis Signhild Skogdal.

Siste gang det var opptak på logopediutdanningen var 2017. Det har vært opptak annethvert år på programmet, og slik vil det også være når det kommer i gang igjen fra neste høst.

— Uansett prosess, vi som brenner for logopedi i Norge jubler over UiTs endelige vedtak, og vi ønsker nye logopedstudenter hjertelig velkommen til et supergodt, viktig, interessant og praksisrelevant masterprogram i logopedi fra august 2023, sier Skogdal.

Skal samordne emner

Vedtaket i UiT-styret var en del av et større vedtak om endringer i hele studieporteføljen fra neste høst. En annen del av vedtaket var at bachelor og master i teologi legges ned.

Løsningen som UiT har kommet fram til er at master i logopedi og master i spesialpedagogikk i noe større grad skal samkjøre sine emner. Det skal gjøre det økonomisk og forsvarlig å ta opp studenter i logopedi i 2023, heter det i saksframstillingen. Videre vil UiT se på mulighetene for et nasjonalt samarbeid om logopediutdanningene.

Populært studium

Det skal tas opp 15 studenter annethvert år på utdanningen og studentene tar det toårige studiet på deltid over fire år.

Utdanningen har tidligere hatt god søkning og har skåret høyt på Nokuts studiebarometer. I 2018 var logopedstudentene de mest fornøyde studentene ved UiT og også på topp blant de fem logopedutdanningene i Norge.

— Det har vært veldig mange søkere før og det er veldig mange som har kontaktet meg siden forrige opptak. Nå har folk i stedet måtte reise til Bodø for å ta master i logopedi, noe som er vanskelig for mange, sier hun.

Det er stor logopedmangel i Norge og Afasiforeningens logopedundersøkelse fra 2019 viser for eksempel at 63 prosent av kommunene i Norge som svarte på undersøkelsen oppgir at de mangler logoped for voksne.

Måtte reise langt

På styremøtet i november 2021 fortalte styremedlem ved UiT og tidligere sametingspresident Aili Keskitalo en personlig historie for å understreke behovet for logopeder i landsdelen.

— Jeg er kreftoperert og etter to operasjoner mistet jeg stemmen. Jeg kunne bare hviske og det var en permanent skade. Jeg var hos logoped i to omganger og jeg hadde sannsynligvis vært ufør i dag hvis det ikke hadde vært for hjelp fra logoped, fortalte hun.

Selv måtte hun reise fra Kautokeino til Tromsø hver gang hun skulle til logoped.

Borten Moe: Viktig å sikre kompetansen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kommenterte i november i fjor forslaget om å legge ned logopediutdanningen ved UiT.

— Det er viktig å sikre denne viktige kompetansen også i de nordligste fylkene, og jeg vil derfor følge saken framover, sa han i svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R).

Per i dag tilbys master i logopedi ved Nord universitet, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og fra 2023 igjen også UiT.

Powered by Labrador CMS