Kunskapssenteret i Sandvika Foto: Cicilie S. Andersen

Prøver å lokke fram en større satsing i Sandvika

Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm.Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal bestemme om dagens campus på Kjeller skal flyttes til et mer sentralt sted på Romerike, det vil si Lillestrøm.

På styremøtet 9. mai ble seks tilbydere som er prekvalifisert for å bygge et ny campus på Lillestrøm presentert, mens endelig vedtak om nytt campus skal gjøres i styret i juni. Det er snakk om et bygg som HiOA skal leie og som er på cirka 20.000 kvadratmeter og har plass til 3200 studenter.

Les også: HiOA er nødt til å utrede å bli værende på Kjeller

Da flytteplanene ble diskutert på styremøtet ble spørsmålet «Hvorfor ikke Sandvika?» reist. I dag har HiOA rundt 450 studenter på Kunnskapssenteret i Sandvika i Bærum kommune. De studerer sykepleie, vernepleie og praktisk-pedagogisk utdanning, for det meste på deltid.

«To ulike saker»

Vi synes det er viktig at styret ser helheten her, og mener at det også bør være i HiOAs interesse å ta i bruk hele regionen.

Erik Kjeldstadli

Vi har valgt å gå fram slik at vi først tar for oss ny campus i Lillestrøm, som skal være av samme størrelse som den vi har på Kjeller, og så får spørsmålet om hva vi skal tilby i Sandvika komme senere.

Asbjørn Seim

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA, Asbjørn Seim, sier at HiOA ser på prosjektene i Lillestrøm og Sandvika som to forskjellige saker.

— Vår tilstedeværelse og aktivitet på de to stedene er veldig ulik, sier han, og sier at i denne omgang handler det om Lillestrøm.

Brev til HiOA-styret

Bærum kommune er svært interessert i å få flere studenter til Sandvika. I et brev til styremedlemmene ved HiOA datert 3. mai, noen dager før styret skulle diskutere Lillestrøm-planene, oppfordrer rådmann Erik Kjeldstadli og ordfører Lisbeth Hammer Krogh styret til å benytte seg av mulighetene som ligger i den vestlige delen av Akershus.

«Vi har forståelse for høgskolens arbeid med å bli universitet og fremtidig lokalisering i Lillestrøm har prioritet. Samtidig vil det på sikt være betydelige muligheter i vår region som vi tror vil kunne styrke HiOAs samlede tilbud på en svært positiv måte», står det i brevet.

Må se helheten

I sakspapirene til styremøtet på HiOA går det fram at høgskolens eier, Kunnskapsdepartementet, krever at HiOA må se helhetlig på sin virksomhet, herunder studiestedene også i Sandvika og Pilestredet, i tillegg til Lillestrøm.

Betyr ikke dette at dere også må se Lillestrøm og Sandvika i sammenheng?

— Vi har valgt å gå fram slik at vi først tar for oss ny campus i Lillestrøm, som skal være av samme størrelse som den vi har på Kjeller, og så får spørsmålet om hva vi skal tilby i Sandvika komme senere, sier Asbjørn Seim.

Hadde det vært mulig å gjøre campusen i Lillestrøm mindre og i stedet utvide i Sandvika?

— Det har ikke vært noen diskusjon, sier Seim.

Er i dialog

Rådmann Erik Kjeldstadli (bildet under) sier til Khrono at Bærum kommune har hatt en god dialog med HiOA om utviklingen i Sandvika i vår.

(Foto: Elena Garm/Bærum kommune)

— Satsingen i Sandvika har vært vellykket og søkningen til utdanningene her har vært god. Vi ønsker å utvide tilbudet, og ønsker oss flere studieplasser, primært heltidsplasser innen lærer- og sykepleie-utdanning, men også for eksempel ingeniørutdanning, gjerne drøyt 100 plasser på hver, sier han.

Han viser til at det var 162 førstevalgssøkere til 30 heltidsplasser i sykepleie i vår, og 256 søkere til 50 deltidsplasser i vernepleie.

— Tallene viser at dette er et attraktivt sted å studere, mener han.

Sandvika også by

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus jobber for at høgskolen skal ha en storbyprofil når den blir universitet, antagelig i 2018. Byen Lillestrøm, 23 kilometer øst for HiOAs campus i Pilestredet i Oslo og 10 minutters togtur fra Oslo S, passer godt inn i planene om det han ønsker skal få navnet Oslo Metropolitan University.

Rådmann Erik Kjeldstadli viser til at også Sandvika er en by, som står foran et omfattende byutviklingsprosjekt. Avstanden fra HiOAs campus i Pilestredet er 15 kilometer, toget tar mellom 12 og 17 minutter, og inngangen til Kunnskapssenteret ligger 50 meter fra togstasjonen (bildet under, Kunnskapssenteret rett utenfor høyre bildekant).

(Foto: Anne-Marte Lind/Bærum kommune)

Ifølge rådmannen vil byutviklingsprosjektet gi gode muligheter for et samarbeid mellom akademia, næringslivet og kommunen.

Teknologi i vest

I brevet til styret står det at den raskt kommende byutviklingen i Sandvika vil legge til rette for meget gode læringsomgivelser for studenter og ansatte. Blant annet står det at Bærum kommune har et «omfattende og kompetent praksisfelt for velferds- og lærerutdanninger, såvel som realfag og ingeniørområdet».

Kjeldstadli påpeker at hovedtyngden av teknologibedriftene ligger vestover, noe også teknologifakultetet ved HiOA påpekte i sin høringsuttalelse til utredningen om ny campus på Lillestrøm.

— Vi har spilt inn poengene våre overfor HiOA, blant annet i et møte med rektor Curt Rice 14. mars, der vi presenterte hva denne delen av hovedstadsregionen har å tilby, sier han.

— Vi synes det er viktig at styret ser helheten her, og mener at det også bør være i HiOAs interesse å ta i bruk hele regionen, sier Kjeldstadli.

Drømmer om NTNU

Hvis ikke HiOA vil utvide i Sandvika, er det andre interessenter?

— Det finnes andre som kan være aktuelle, og Høgskolen i Sørøst-Norge har jo vært inne med lærerutdanning. Men HiOA er likevel den mest aktuelle for oss å samarbeide med nå, sier Kjeldstadli.

Til Budstikka sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum at hennes drøm er et samarbeid med NTNU.

— Sandvika skal bli en campus i fremtiden, med studieplasser og studentboliger, og HiOA er ikke den eneste veien dit, sier hun.

HSN ga opp Sandvika

HiOA er ikke den eneste som har prøvd seg i Sandvika. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) startet lærerutdanning på Kunnskapssenteret for to år siden, men på grunn av laber søkning ble det ikke tatt opp nye studenter ifjor, og heller ikke i år blir det tatt opp nye lærerstudenter.

Les også: Det kommer ingen nye lærerstudenter til Sandvika i år

Daværende dekan på lærerutdanningen, Kristin Barstad, sa til Khrono ifjor at de var forundret over de dårlige søkertallene.

— Det kan hende at vi ikke har markedsført utdanningen godt nok. Det er også mulig at det skyldes at studentene ønsker å være i et større studiemiljø, sa hun.

Rammen er gitt

HiOAs nye campusprosjekt på Lillestrøm er et såkalt kurant-prosjekt. Det betyr at høgskolen ikke har anledning til å øke sine leiekostnader utover det som totalt sett er avsatt til kostnader på Kjeller i dag, går det fram av dokumentene til styremøtet 9. mai. Rammen er på 55,1 millioner kroner i årlige leiekostnader.

Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023, mens leieavtalen i Kunnskapssenteret i Sandvika går ut i 2021. I de ulike byggene i Oslo sentrum går leieavtalene ut i perioden 2018-33.

«HiOA må gjøre en helhetlig vurdering av studietilbud og faglige aktiviteter i Oslo og Akershus i god tid innenfor tidsrammen for de gjeldende leieavtaler, og se HiOA under ett med hensyn til arealutnyttelse», står det i styrepapirene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS