Lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller i Akershus er luftige, men ikke spesielt hensiktsmessige. Nå tilbyr gårdeier Hemfosa både ombygginger og lavere husleie hvis høgskolen blir. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller i Akershus er luftige, men ikke spesielt hensiktsmessige. Nå tilbyr gårdeier Hemfosa både ombygginger og lavere husleie hvis høgskolen blir. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tilbyr husleiekutt for å beholde HiOA på Kjeller

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått et gunstig tilbud om å bli på Kjeller, i stedet for å flytte til en ny campus på Lillestrøm.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus har planer om å flytte fra Campus Kjeller i Akershus og bygge en ny campus mer sentralt i Akershus, nærmere bestemt i Lillestrøm. Planen er at de skal være på plass i nye lokaler 2023. 

Gårdeieren på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg, har etter det Khrono erfarer kommet med et tilbud til høgskolen der husleien ligger godt under dagens leie, som er på 53,9 millioner kroner per år,  tilsvarende 1986 kroner per kvadratmeter.

I tillegg til lavere leie, skal tilbudet også innebære muligheten for å kjøpe opp mer areal for en eventuell utvidelse av Campus Kjeller, samt kraftig oppgradering av fasilitetene, hvis leiekontrakten forlenges utover 2023.

Hemfosa har nå engasjert arkitekter for å se på hvordan Campus Kjeller kan bygges om.

Må vurdere Kjeller også

Det er i alle fall viktig å se på kostnader framover. Vi binder opp betydelige beløp og reduserer
handlings-rommet.

Torger Ødegaard

Vi kommer til å behandle et null-alternativ i tråd med styrevedtaket og formelt regelverk i styresak.

Mariann Hole

Vi har et stort ønske om å fortsatt være gårdeier for HiOA.

Simon Venemyr Ottersland

Styret ved HiOA vedtok i 2016 å få utredet flytting fra Kjeller til et mer sentralt sted på Romerike. Etter at Statsbygg, som er HiOAs rådgiver i flyttesaken, påpekte at høgskolen er nødt til å utrede alternativet å bli værende på Kjeller, vedtok styret så i juni i år å be om tilbud fra gårdeier Hemfosa på Kjeller også.

Dette kommer i tillegg til at styret ber om tilbud fra seks leverandører som har prekvalifisert seg for å levere tilbud på et nybygg i Lillestrøm sentrum som HiOA kan leie. Hemfosa er en av disse seks tilbyderne på Lillestrøm, i tillegg til å være gårdeier på dagens campus Kjeller.

Vil ikke diskutere tilbud

Eiendomsdirektør Mariann Hole på Høgskolen i Oslo og Akershus (bildet under) vil ikke kommentere innholdet i tilbudet fra Hemfosa. Hun bekrefter at høgskolen kommer til å behandle «null-alternativet», som innebærer å bli værende på dagens campus på Kjeller også etter 2023.

—Vi kommer til å behandle et null-alternativ i tråd med styrevedtaket og formelt regelverk i styresak, sier hun.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Det betyr at alternativet om å bli på Kjeller vil bli lagt fram for styret, slik utredningsinstruksen under Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor krever. Ifølge utredningsinstruksen skal nullalternativet alltid utredes.

Hole sier videre at saken vil komme opp som vedtakssak i HiOA-styret i juni 2018.

— Vi ønsker ikke diskusjoner om det økonomiske før en formell styresak, sier hun.

«Bilateral prosess»

Administrerende direktør Simon Venemyr Ottersland i Hemfosa bekrefter at de har gitt et tilbud til HiOA om å bli værende på Kjeller etter 2023, men vil ikke kommentere innholdet i tilbudet.

— Vi har en bilateral prosess med HiOA om dette, som jeg ikke kan kommentere, sier han.

Hemfosa er også en av de seks tilbyderne som er prekvalifisert til å gi tilbud på ny campus i Lillestrøm, som HiOA i så fall skal leie der.

— Vi er med i prosessen på Lillestrøm også, for å kunne gi HiOA det beste tilbudet der høgskolen måtte ønske å være. Vi har et stort ønske om å fortsatt være gårdeier for Høgskolen i Oslo og Akershus, sier han.

Vil se på kostnadene

Eksternt medlem av høgskolestyret, Torger Ødegaard (bildet under), tok i junimøtet til orde for å ta en fot i bakken og vurdere om det er riktig å flytte fra Kjeller. 

Er alternativet å bli på Kjeller godt, i og med at det sannsynligvis blir billigere enn å flytte til Lillestrøm?

— Det er i alle fall viktig å se på kostnader framover. Vi binder opp betydelige beløp og reduserer handlingsrommet, sier Ødegaard nå.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Den økonomiske forpliktelsen på HiOA ved å velge å flytte til Lillestrøm vil bli på litt over 1 milliard kroner. Dermed er prosjektet så stort at Kunnskapsdepartementet for tiden vurderer om det trengs en grundigere kvalitetssikring. Statlige prosjekter der den økonomiske forpliktelsen overskrider 750 millioner kroner skal i utgangspunktet gjennom en slik vurdering, ifølge Finansdepartementets regelverk.

Les også: Ny Lillestrøm-campus kan bli noe forsinket

På styremøtet i juni i år etterlyste Ødegaard alternativer til å flytte inn i et nybygg i Lillestrøm sentrum.

— Hvor mange steder skal vi være? Hvorfor Lillestrøm, og hvorfor ikke Sandvika? Dette er viktige momenter som jeg synes at vi skal vurdere, sa han på møtet. Han etterlyste analyse av flere alternativer, også det såkalte null-alternativet, som går ut på å fornye leiekontrakten på Kjeller utover 2023.

— Jeg får inntrykk av at vi allerede har valgt Lillestrøm, og jeg vil ønske meg vurdering av flere alternativer, sa han.

Usikre ansatte

Plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Heidi Snoen Glomsås, representerer ansatte ved den største utdanningen på Kjeller.

(Plasstillitsvalgt for sykepleierforbundet på Kjeller,Heidi Snoen Glomsås (t.v.), her sammen med professor Sidsel Tveiten. Foto: Evelyn Pecori)

Hva synes dere om muligheten for at HiOA blir værende på Kjeller?

— Vi har ikke diskutert det, og vi får i det hele tatt veldig lite informasjon om denne saken. Men jeg hører i gangene at det kan være et alternativ at vi blir her, sier hun.

Hun sier at hun nå vil ta saken opp med medlemmene igjen.

Trenger spesialrom

Dere har vel i utgangspunktet vært positive til å flytte til Lillestrøm?

— Ja, vi har vært positive, forutsatt at vi får lokaler som er minst like bra som de vi har i dag. Vi trenger for eksempel simuleringslab og øvingslokaler, men alt avhenger av hvilke utdanninger som skal inn der. Hvis samfunnsernæring skal inn der trenger de spesiallokaler, og det gjør for eksempel helsesøster- og jordmorutdanningene også. Vi må vite hvem som skal dit hvis vi skal kunne uttale oss om vi ønsker å flytte, sier hun.

Hvis HiOA velger å bli på Kjeller, påpeker Heidi Snoen Glomsås at det vil trenges noen grep for å gjøre lokalene mer hensiktsmessige og utnytte plassen bedre.

— Vi har en del lokaler som står tomme, mens vi mangler auditorieplass. Det er alltid konkurranse om å få bruke auditoriet og ofte må tredjeårsstudentene ha forelesninger ute av huset, sier hun.

Hanevik utreder

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Knut Patrick Hanevik, leder for tiden en ny utredning om hva som skal være innholdet på en ny campus på Lillestrøm. 

I et intervju med Khrono nylig kom han med signaler at det meste av de tilbudene som i dag er på Kjeller, kan flyttes til Lillestrøm.

Hanevik viste til at det er helse- og sosialfag, spesielt sykepleie, omgivelsene på Romerike først og fremst ønsker seg.

— Når HiOAs strategi 2024 sier at vi skal være i samspill med omgivelsene innen utdanning og forskning, så er det naturlig å ta hensyn til hva for eksempel Skedsmo kommune ønsker. Sannsynligheten er stor for at det ihvertfall blir sykepleie, og vi har jo en stor sykepleieutdanning på Kjeller i dag, sa han.

Videre mente dekanen at praktisk-estetiske fag vil være naturlig å ha med. Dette kan omfatte produktdesign, som er på Kjeller i dag og har stort behov for spesialrom og verksteder, men at det også kan være andre utdanninger som trenger denne typen lokaler.

— Vi trenger for eksempel slike spesialrom hvis vi skal ha et innslag av lærerutdanninger på Lillestrøm, sier han.

Store flytteprotester

De største utdanningene som er på Kjeller i dag er sykepleie, yrkesfaglærerutdanningen og produktdesign.

Det har vært flere forslag og utredninger om hva slags studietilbud som bør ligge på Lillestrøm, blant annet et forslag om å flytte hele ingeniørutdanningen dit, alle helsefagene og også all lærerutdanning. De fleste fleste forslagene som har omfattet forslag om flytting av studier fra Oslo til Lillestrøm, har møtt store protester. 

Les også: 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS