En omfattende konsekvensutredning kan bety forsinkelser for den nye campusen til Høgskolen i Oslo og Akershus på Lillestrøm, men direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim, forsikrer at den vil stå ferdig til 2023 uansett.Foto: Ketil Blom

Ny Lillestrøm-campus kan bli noe forsinket

Krav om konsekvensutredning av store statlige prosjekter kan bety forsinkelse i arbeidet med den nye campusen som Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger på Lillestrøm.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert tirsdag 17/10-17 med kommentar fra avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet.)

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vedtok på styremøtet 15. juni at det skal utarbeides kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag som skal sendes ut til seks prekvalifiserte tilbydere på Lillestrøm, samt til dagens gårdeier på campus Kjeller.

Les også: HiOA er nødt til å utrede å bli værende på Kjeller

Nå har HiOA bedt Kunnskapsdepartementet vurdere om prosjektet først må gjennom en konsekvensvurdering for store statlige prosjekter, en såkalt KS-vurdering, som utføres av eksterne konsulenter.

«Kan ta tid»

Nå skal jo ikke bygget stå ferdig før i 2023. Det vil forsinke oss litt i planarbeidet, men ikke i forhold til ferdigstillelse.

Asbjørn Seim

I så fall er det fare for at tidsplanen sprekker. I følge sakspapirene til møtet i juni må kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag være sendt ut i november/desember, hvis planen om innflytting i 2023 skal holdes.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet sier til Khrono at departementet jobber med å avklare om det trengs konsekvensutredning.

— Kunnskapsdepartementet må i slike saker forholde oss til Kommunal- og moderniseringsdepartementets instruks om håndtering av bygge- og leiesaker, og Finansdepartementets regelverk om kvalitetssikringsordningen. Kunnskapsdepartementet er i prosess med å gjennomføre de nødvendige avklaringene om saken i tråd med statlig regelverk nå, og dette kan fortsatt kan ta noe tid, sier han.

Sikre god ressursbruk

Ny campus på Lillestrøm er et stort, statlig prosjekt, der totale leiekostnader over en 20-årsperiode vil ligge godt over én milliard kroner.

Ifølge departementets nettside om KS-ordningen vil konsekvensvurderingen normalt ta tre til seks måneder. Den består av to faser, den første er kvalitetssikring av konseptvalg (kalt KS1), mens den andre er kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2). Hensikten er å sikre mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ordningen gjelder prosjekter som overstiger en terskelverdi på 750 millioner kroner.

Behov for avklaring

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA, Asbjørn Seim, sier at det ikke er opplagt i forhold til regelverket om HiOA trenger å gå gjennom denne runden med konsekvensvurdering.

— Vi har hatt en dialog med Kunnskapsdepartementet og kommet fram til at det er behov for en avklaring, sier Seim.

Hvilke forsinkelser vil dette gi for prosjektet?

— Nå skal jo ikke bygget stå ferdig før i 2023. Det vil forsinke oss litt i planarbeidet, men ikke i forhold til ferdigstillelse, sier han.

I protokollen fra styremøtet 15. juni står det at styret vil gjøre et endelig vedtak om HiOAs framtidige campus på Lillestrøm i andre kvartal 2018.

Lukket dørene

Styret lukket dørene under behandlingen av saken i juni, og det er ikke offentlig kjent hvem de seks prekvalifiserte tilbyderne er. Høgskolen skal leie lokalene av den som vinner anbudet, og leiesummen skal ikke overstige dagens leiekostnader på Kjeller, der HiOA betaler 53,9 millioner kroner i året til gårdeier, som er eiendomselskapet Hemfosa Samfunnsbygg.

I løpet av leieperioden på 20 år vil dermed HiOAs leiekostnader på en ny campus på Lillestrøm beløpe seg til maks 1,078 milliarder.

Asbjørn Seim sier at planen er å jobbe med kravspesifikasjonen for den nye campusen gjennom vinteren og våren 2018, i en dialogbasert prosess, der høgskolen er i dialog med de seks tilbyderne underveis før det endelige konkurransegrunnlaget sendes ut.

En ekstra forsikring

Statsbygg er HiOAs rådgiver i prosjektet.

Avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim sier at Statbygg har rådet HiOA til å be om en konsekvensutredning.

— Det er en klok avgjørelse av HiOA å be om at Kunnskapsdepartementet vurderer dette. Avklaringen vil være en ekstra forsikring, for å unngå at prosjektet må stanses i etterkant. Det er kanskje litt overforsiktig, men fra min side er dette noe som er viktig å få avklart før fase 2 av prosjektet starter, sier hun.

Gjelder også ved leie

Det er Finansdepartementet som har fastsatt KS-ordningen, som gjelder store statlige prosjekter, inkludert leieprosjekter når framtidig leieforpliktelse overstiger terskelverdien på 750 millioner kroner.

Leiekontrakten på Lillestrøm vil være på 10 år med opsjon på fornyelse i to ganger fem år, og opsjonene på forlengelse skal inkluderes når man beregner prosjektets totalkostnad, heter det i regelverket for KS-ordningen.

Finansdepartementet har inngått avtale med seks konsortier av eksterne konsulentselskaper som gjennomfører kvalitetssikringene.

Målet med ordningen, som ble innført i år 2000 (KS2) og senere utvidet i 2005 (KS1) er å sørge for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer, heter det på Finansdepartementets nettsider.

For prosjekter under 750 millioner kroner er kvalitetssikringsordningen frivillig.

Forskes på av NTNU

NTNU driver følgeforskning på alle de store statlige prosjektene som er blitt vurdert gjennom KS-ordningen. Finansdepartementet finansierer forskningen, der forskerne samler data om KS-prosjektene, gjør empiriske analyser på dataene og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder.

Blant prosjektene som er blitt konsekvensutredet gjennom ordningen er en lang rekke veiprosjekter, men også for eksempel det nye bygget til Kunsthøgskolen i Bergen, nå del av Universitetet i Bergen.

HiOAs prosjekt i Pilestredet 32 var også til konsekvensvurdering gjennom KS-ordningen, da konsulentselskapet Dovre Group utførte kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnadsoverslag for bygget, som sto ferdig i 2012.

Dovre Group er et av konsulentselskapene som Finansdepartementet har godkjent for denne typen oppdrag.

Må også utrede å bli på Kjeller

Selv om styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vedtatt at framtidig lokalisering skal være i Lillestrøm sentrum, nær togstasjonen, så er HiOA også nødt til å utrede det såkalte null-alternativet, det vil si å fornye dagens leiekontrakt på Kjeller.

Det går fram av Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, der det er en egen utredningsinstruks som sier at nullalternativet alltid skal utredes.

Derfor har Statsbygg, som er HiOAs rådgiver i flyttesaken, også fått i oppdrag fra eiendomsavdelingen på HiOA å innhente et tilbud fra det svenske eiendomsselskapet Hemfosa, som eier bygget som HiOA leier på Kjeller.

— Det er en del av utredningen vi gjør å også vurdere null-alternativet, det vil si å fortsatt bli på Kjeller etter 2023. Vi vil derfor be om et tilbud fra Hemfosa på fortsatt leieavtale, med nødvendige tilpasninger og oppgraderinger, sa Marit Sofie Roheim til Khrono nylig.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS