Simula forutsetter at ingeniørutdanningene på Høgskolen i Oslo og Akershus fortsetter å være på Bislett i Oslo og ikke i Lillestrøm når HiOA og Simula starter opp sitt nye forskningssenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Simula vil ikke være med på flyttelass til Lillestrøm

Simula, som er i ferd med å starte et nytt forskningssenter sammen med HiOA, må tenke gjennom samarbeidet en gang til dersom ingenørutdanningene flyttes fra Oslo til Lillestrøm, sier ass.dir. Kyrre Lekve. — Utilbørlig press, mener HiOA-professor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er fortsatt helt i det blå hva slags fag eller innhold som skal flytte inn på HiOAs nye campus på Lillestrøm.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus skulle diskutert faglig innhold på den nye campusen på møtet 9. mai, før endelig vedtak på junimøtet, men nå er saken utsatt. 

Grunnen er ifølge styrepapirene fra rektor Curt Rice, at det er behov for flere utredninger om hvem som skal flytte inn på den nye campusen.

Flytte ingeniørutdanningene?

Et av alternativene som en arbeidsgruppe nedsatt av Rice har lagt fram er å flytte hele Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), med blant annet alle HiOAs ingeniørutdanninger, til Lillestrøm. Simula ønsker at det nye forskningssenteret skal være samlokalisert med ingeniørutdanningene ved høgskolen, men har ikke noe ønske om å flytte til Lillestrøm.

Professor og leder Gunnar H. Gundersen på Institutt for produktdesign ved Fakultet for teknologi kunst og design (TKD), reagerer på det han mener kan oppfattes som utilbørlig press fra Simula når det gjelder flytting eller ikke til den nye campusen på Lillestrøm. 

Undrende til Simula-press

— Jeg stiller meg undrende til at en ekstern aktør forsøker å legge premissene for et så viktig strategisk vedtak som hvor beliggenheten til de enkelte utdanningene ved høgskolen skal være, sier Gundersen til Khrono, og legger til:

Vi har forutsatt at senteret skal ligge i Oslo. Hvis det ikke blir tilfellet må vi tenke på nytt.

Kyrre Lekve

Vi har et strålende samarbeid med Simula og kommuniserer med dem direkte ved behov.

Curt Rice

Jeg stiller meg undrende til at en ekstern aktør forsøker å legge premissene for et så viktig strategisk vedtak.

Gunnar H. Gundersen

— Man kunne jo hatt en slags forståelse for dette med beliggenhet dersom det hadde fulgt med store midler inn i avtalen. Det hender eksterne donerer større pengesummer til universiteter og legger visse føringer på ting, men det er så langt jeg vet ikke tilfelle her 

Gundersen (bildet) leder Institutt for produktdesign som i dag er plassert på Kjeller.

— Jeg ønsker Simula hjertelig velkommen til HiOA og synes samarbeidet er et spennende og framtidsrettet prosjekt. Men samarbeidet mellom Simula og høgskolen må funderes på det faglige, og ikke på lokalisering, sier han.

— Man kan jo nesten tro at Simula er mer opptatt av å få kontorplass i Oslo sentrum enn av det faglige samarbeidet med høgskolen, sier professor Gundersen. 

Senter i fare

Dekan Egil Trømborg på TKD går kraftig imot en flytting av fakultetet til Lillestrøm i sin høringsuttalelse. Han bruker også Simulas skepsis til Lillestrøm som et av sine argumenter og viser blant annet til at å flytte fakultetet til Lillestrøm vil bety at det settes en strek over samarbeidet mellom HiOA og Simula om det nye, prestisjefylte forskningssenteret for digitalisering, som skal være tilknyttet TKD-fakultetet.

«Signalene er entydige på at dersom TKD skulle bli lokalisert på Campus Lillestrøm vil ikke Simula ønske å fortsette dette samarbeidet», står det i Trømborgs høringsuttalelse.

Les også: Simula og HiOA lager senter for digitalisering

Simula bekrefter

Overfor Khrono bekrefter viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula at deres gjeldende syn er at det nye forskningssenteret skal lokaliseres på Bislett i Oslo. 

— Kommer dere til å trekke dere fra prosjektet dersom ingeniørutdanningen blir flyttet til Lillestrøm?

— Det er ikke noen god linje å stille ultimatum. Men vi har forutsatt at senteret skal ligge i Oslo. Hvis det ikke blir tilfellet, må vi tenke oss om på nytt, sier Lekve. 

Han viser også til innlegget fra Simula-sjef Aslak Tveito og HiOA-rektor Curt Rice i Khrono tidligere i år, der dette blir sagt klart. 

Les også: Nytt senter skal sikre Norges IKT-kompetanse 

«Strålende samarbeid»

Rektor Curt Rice kommenterer ikke Simulas påtrykk om lokalisering. I en epost til Khrono påpeker han at det er tidlig i prosessen som gjelder faglig innhold på Campus Lillestrøm.

— Vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet fram noen forslag. Ytterligere forslag har kommet i høringsrunden. I arbeidet videre vil vi selvsagt inkludere de som får mulighet til å bli en del av et helt nytt campus i hjertet av the Oslo Metropolitan area. Vi har et strålende samarbeid med Simula og kommuniserer med dem direkte ved behov, skriver han til Khrono.

(Foto: Nicklas Knudsen)

Spørsmålet om det blir TKD eller noen andre som skal flytte inn på den nye campusen i Lillestrøm skal utredes videre. Alternativene rektor Curt Rice har bestemt å gå videre med er å gjøre Lillestrøm til en campus helseteknologi og et forslag fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier om å etablere en livsfasecampus på Lillestrøm, men det kan også bli noe annet, går det fram av en nyhetssak på høgskolens nettside.

Les også: Helse eller livsfase på den nye campus Lillestrøm

Uenighet og kritikk

Høringen om faglig innhold på Campus Lillestrøm, som ble avsluttet 21. mars, avdekket stor uenighet og kraftig kritikk av utredningen som en arbeidsgruppe nedsatt av Curt Rice leverte. Her ble tre faglige profiler for campusen presentert; en helseteknologisk campus, en for samfunnsteknologi og kommunikasjon, og en tredje for innovasjonsteknologi.

Les også: Fakulteter kritiserer sterkt Lillestrøm-planer

Nå er innholdet i ny campus på Lillestrøm utsatt, kanskje helt fram til jul. 

I høgskolens styrepapirer til møtet 9. mai står dette under rektors orienteringer:

«I etterkant av høringsinnspillene fra høringsinstansene på HiOA er det behov for ytterligere utredning av faglig innhold, og det vil legges frem diskusjonssak om faglig innhold senere.»

Diskuterer bygg

I stedet får styret 9. mai en diskusjonssak på bordet som handler om lokalisering og det bygningsmessige. 

Det er nå seks tilbydere som er prekvalifisert til å bygge den nye campusen. Statsbyggs rådgivnings- og veiledningstjeneste har gjennomført en mulighetsstudie for HiOA, denne er unntatt offentlighet, men ifølge styrepapirene viser den at det er mulig for HiOA å plassere seg i Lillestrøm sentrum med fem-sju minutters gangtid fra Lillestrøm stasjon.

De seks tilbyderne opprettholder sin interesse for å bygge HiOAs nye campus til etter styremøtet på HiOA 15. juni. Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon må sendes til dem i november/desember 2017, går det fram av sakspapirene. Da må det også være bestemt hvilke utdanninger og fagmiljøer som skal være på Lillestrøm, siden disse vil ha ulike behov for plass og for eksempel verksteder og laboratorier.

Ikke større enn Kjeller

Ifølge styrepapirene til møtet tirsdag vil det trengs spesialutstyr til moderne verksteder og laboratorier for opp mot 50-60 millioner kroner, noe høgskolen må finansiere utenom bevilgningsrammen fra Kunnskapsdepartementet. Nøyaktige beregninger på dette kan ikke gjøres før det er bestemt hvilke utdanninger og fagmiljøer som skal inn på campusen.

Av sakspapirene går det fram at Kunnskapsdepartementet ikke vil gi HiOA anledning til å øke sine leiekostnader utover det som er avsatt til leie på Campus Kjeller i dag, det vil si 55,1 millioner kroner per år.

Dette gir begrensinger i arealet på den nye campusen, som ikke kan overstige ca 20.000 kvadratmeter, og at studenttallet må være omtrent det samme som på Kjeller i dag, cirka 3.200.

Hvis HiOA ønsker å øke arealet på Lillestrøm utover dette, for å kunne huse flere studenter, må arealet minskes tilsvarende i Oslo sentrum eller i Sandvika, står det i saksframlegget.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS