I dette bygget skal Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) flytte inn i til høsten. Men ikke alle er like fornøyd med at de er tenkt plassert i lokalene etter Forskningsrådet. Foto: Eva Tønnessen

Motstand mot flytting av sosialfag

Selv om Institutt for sosialfag er trangbodd og fordelt på tre bygg, er det motstand mot å flytte til Forskningsrådets gamle lokaler.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakultet for samfunnsfag anbefaler at Institutt for sosialfag flytter inn i lokalene som blir ledige i Stensberggata 26-28 når Forskningsrådet flytter til Lysaker til sommeren. Der vil de dele bygget med det nye senteret for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), som består av forskningsinstituttene AFI og NOVA.

Flytteplanene har ført til store protester fra en del ansatte ved Institutt for sosialfag, spesielt bachelormiljøet. I dag holder instituttet til på tre adresser, men de fleste er i Pilestredet 35.

Går utover studentene

Førstelektor Jan Storø er en av dem som er i mot flytteplanene. Årsaken er at han mener det er uheldig at det ikke er store nok undervisningslokaler for bachelorklassene i bygget. Det kan være opptil 160 studenter per forelesning ved instituttet, og i de nye lokalene vil det ikke være plass til mer enn cirka 100.

«Det viser seg at lokalene i Stensberggata ikke på noen måte er egnet for en del av kjernefunksjonene i instituttets virksomhet», skrev han i et innlegg i Khrono tidligere i vår.

«Dette innebærer at det meste av undervisningsfunksjonene må utføres i andre hus i Pilestredet. At studentene ikke får tilhold i samme lokaler som lærerne. Og at det blir langt vanskeligere å skape et samlet studentmiljø på de fagene instituttet omfatter.»

Storø får støtte av flere andre, blant annet førstelektor Helga Johannesdottir som skriver i en kommentar:  

«Det tragikomiske er at fakultetsledelsen mener at instituttet er samlet ved å utelukke 1000 bachelorstudenter! Det er klar beskjed om å nedprioritere bachelorutdanningene. Men hva hvis det påvirker kvaliteten og søkerinteressen? Det er jo bachelorutdanningen vi lever av! Dette høres ikke fornuftig ut.»

Holder fast ved flytting

Dekan Dag Jenssen (bildet under) ved Fakultet for samfunnsfag holder likevel fast ved at flyttingen er fornuftig og ber høgskoledirektøren vedta planene.

— Vi har lagt vekt på at instituttet som i dag er fysisk adskilt blir samlet. Dessuten gir denne løsningen fakultetet rom til å utvikle seg, ikke bare for Institutt for sosialfag, men også for Institutt for økonomi og administrasjon og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag. I tillegg vil SVA, som er faglig beslektet med instituttet, være nærmeste nabo i samme bygg, og det seg jeg som gunstig, sier Jenssen.

— Forstår du motstanden fra bachelormiljøet ved instituttet?

— Jeg kan forstå at det er motstand. Sosialfagene har vært i Pilestredet 35 siden 2007 og dette er et utmerket bygg på mange måter. Samtidig var bygget fullt allerede ved innflyttingen, og det har gjort at vi har måttet se på andre løsninger etterhvert, sier Jenssen.

Flere forutsetninger

Han sier at fakultetet har lagt inn klare forutsetninger om at Forskningsrådets gamle bygg må gjøres til et bygg der studentene er tilstede, og hvor det foregår undervisning og læring. Det er også lagt inn forutsetninger om at fakultetet fortsatt får bruke lokaler som blir ledige i Pilestredet 35 når instituttet flytter.

— At en del av undervisningen fortsatt vil foregå i Pilestredet 35 ser jeg ikke som et veldig stort problem. Det er noen få minutters gange mellom byggene, sier Jenssen som har stor tro på at Forskningsrådets bygg blir et godt sted å være for instituttet. Her skal instituttet ha to-tre etasjer og mange ansatte vil samles på ett sted, inkludert stipendiater.

Ikke endelig avgjort

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø har fått innstillingen fra fakultetet på sitt bord, og sier at saken nå skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene sentralt før hun tar den endelige beslutningen om arealdisponering.

— Det er viktig å få med seg at dekanen har satt en del vilkår som må tilfredsstilles. Dette er vilkår som fagmiljøet har vært opptatt av må løses, og jeg kan ikke forskuttere hva resultatet blir, sier hun.

Wedø sier at prosessen videre nå er at det vil bli vurdert om det er mulig å innfri vilkårene fra fakultetet, og hvis ikke vil det bli tatt en ny runde med fakultetet.

Mener det blir bra

Eiendomsdirektør Mariann Hole sier at hun er sikker på at Forskningsrådets gamle bygg blir et godt sted å være for Institutt for sosialfag.

— Vi vil legge forholdene til rette og jobber blant annet med å få på plass et par store undervisningsrom som kan ta cirka 100 studenter hver. Det betyr at vi kan få noe mer undervisning i lokalene og dermed mer studentrettet aktivitet der, sier hun.

Hole sier at flyttingen av Institutt for sosialfag er en del av en større kabal, som blant også innebærer at HiOA skal ut av lokaler som i dag leies i Wergelandsveien 27 og i Holberg terrasse.

— Vi har prøvd å bidra så godt vi kan, men det blir ofte litt uro rundt flyttesaker. Hvis vi skal greie å utnytte byggene våre godt framover, så må man være litt fleksible og for eksempel kunne gå over plassen for å ha undervisning, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS