Kåring

Longyearbyen kåret til beste by å studere i

En fersk rapport kårer Longyearbyen til landets beste studieby. Sjekk rangeringen av 48 studiebyer.

Her studerer landets mest tilfredse studenter når det kommer til vurdering av helheten i stduiebyen. Universitetssenteret på Svalbard er største arbeidsplass i Longyearbyen.
Publisert Oppdatert

Studentene i Longyearbyen på Svalbard er de aller mest tilfredse når det kommer til vurderingen av det helhetlige tilbudet på sitt studiested, viste Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2022.

Nå slår en fersk rapport utarbeidet av studentum.no at Longyearbyen har det beste tilbudet for studentene.

Fakta

Studentums kåring av 48 studiebyer

1 Longyearbyen

2 Trondheim

3 Bergen

4 Rauland

5 Tromsø

6 Oslo

7 Ås

8 Kristiansand

9 Haugesund

10 Hamar

11 Stavern

12 Stavanger

13 Sogndal

14 Kautokeino

15 Bodø

16 Lillehammer

17 Koppang

18 Ålesund

19 Narvik

20 Alta

21 Steinkjer

22 Volda

23 Grimstad

24 Bø i Telemark

25 Nesna

26 Molde

27 Førde

28 Gjøvik

29 Stjørdal

30 Tønsberg og Horten

31 Kongsberg

32 Drammen

33 Stord

34 Levanger

35 Kristiansund

36 Harstad

37 Lillestrøm

38 Hønefoss

39 Notodden

40 Elverum

41 Namsos

42 Fredrikstad

43 Mo i Rana

44 Hammerfest

45 Porsgrunn

46 Halden

47 Rena

48 Vesterålen

Kilde: studentum.no

Studentum.no ble lansert i 2005 og er en del av Keystone Education Group, og det heter seg at motivasjonen bak nettstedet er å «hjelpe studieinteresserte å finne sin rette utdanning på høyere nivå.»

Av landets drøyt 70 studiesteder har Studentum rangert 48 studiebyer. Fakta fra SHoT står sentralt, men de har også hentet inn fakta om jobbmuligheter med videre. Resultatene er vektet med utgangspunkt i hva Studentums brukere har sagt betyr mest for dem.

I rapporten fra studentum er Longyearbyen, Trondheim, Bergen, Rauland og Tromsø kåret til de beste studiebyene.

— Et unikt tilbud

Ane Bjørsvik er leder for studieavdelingen ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

— Vi er ikke veldig overrasket, men veldig glad for at det viser seg at det vi tilbyr studentene våre her på Svalbard er helt i toppen, og at studentene våre alt i alt er så tilfreds med det vi totalt sett tilbyr dem, sier hun.

Bjørsvik trekker fram at de i løpet av et år har omtrent 700 forskjellige studenter innom UNIS. Studentene er der i kortere og lengre tidsrom, og det er til enhver tid rundt 230 studenter der samtidig.

— Faglig sett tror jeg tilbudet med små undervisningsgrupper er viktig. På den annen side tilbyr Studentsamskipnaden helt nye studentboliger her, sier Bjørsvik.

Hun legger til at Svalbard er en meget attraktiv turistattraksjon. Ved UNIS legger de vekt på å gi studentene den sikkerhetsopplæring de trenger for å ferdes i naturen, og de tilbyr også utlån og hjelp til å skaffe turutstyr.

— Svalbard er et veldig spesielt sted. Alle våre studenter er student et annet sted, vi bare låner dem ett semester. Om lag halvparten av våre studenter er utenlandsstudenter, og alt foregår på engelsk. Jeg tror norske studenter ofte opplever at de har vært på utveksling etter et opphold hos oss, sier Bjørsvik.

— Faglig kvalitet og studiemiljø viktigst

Studentum skriver at de har sett på følgende faktorer når de har laget rangeringen: Faglig miljø, studiemiljø, mulighet til videreutdanning, karrieremuligheter, tilgjengelighet av ekstrajobb, tilgjengelighet av boligalternativer, kvaliteten på kollektivtransporten, helsetilbud, kulturliv og utelivstilbud.

Dette er ganske mange av de samme kriteriene som ligger til grunn i SHoT-undersøkelsen, og prosjektansvarlig i studentum, Guro Rønning, sier at SHoT er et viktig faktagrunnlag i deres rapport.

— Men i tillegg har vi også hentet inn informasjon fra SSB og Finn med tanke på arbeidsmarked, fra utdanningsinstitusjonene med tanke på videreutdanning, og også fra andre offentlige tilgjengelige kilder har vi hentet og bearbeidet data, sier Rønning til Khrono.

Hun forteller at de så har vektet de ulike parameterne og at vektingen er bestemt ut ifra hva deres egne brukere som søker på utdanninger har svart teller mest for dem.

— Jeg syns det er gledelig å se at det er faglig kvalitet og studiemiljø som er det aller viktigste for studentene. Boligmuligheter står også helt sentralt, sier Rønning.

— Flere og flere studenter må jobbe ved siden av for å få endene til å møtes, men det er fortsatt den faglige kvaliteten som teller mest når de skal velge utdanningssted, og det opplever vi som gledelig, legger hun til.

Disse studiestedene skårer lavest

Fakta

Tre på topp og tre på bunn studiesteder i SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) 2022

  Prosenttallet viser andelen studenter som gir studiestedet toppkarakter

  Tre på topp

  • Svalbard 90 %
  • Trondheim 90%
  • Bergen 86 %

Tre på bunn

 • Vesterålen 17 %
 • Hammerfest 31 %
 • Rena 34 %

Kilde: Shot 2022

Hos Studentum er det Halden, Rena og Vesterålen som gjør det dårligst. Det er omtrent samme svar fra SHoT-undersøkelsen, der de tre nederste er Rena og Vesterålen, samt Hammerfest.

I SHoT-undersøkelsen heter det at de ser at samlet sett er det et mønster hvor de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) ligger relativt sett høyt på tilfredshet sammenlignet med mindre studiesteder. De poengterer samtidig at det er stor variasjon i forhold til hvor godt de mindre studiestedene kommer ut i forhold til tilfredshet på de ulike målene, og at resultatene for de små studiestedene med få respondert har større usikkerhet ved seg enn resultatene fra de store byene.

I SHoT-undersøkelsen går det fram at et klart flertall av studentene, 75 prosent, rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett.

Tilfredsheten er lavest blant de eldste studentene, og blant studenter i Sørøst- og Nord-Norge, mens den er høyest blant utenlandsstudenter og studenter i Vest- og Midt-Norge. Om lag 6 av 10 studenter rapporterer at de er fornøyde med kulturtilbudet, helsetilbudet, kollektivtilbudet, utelivstilbudet og studentmiljøet i studiebyen, mens bare en tredjedel er fornøyd med boligtilbudet.

Powered by Labrador CMS