evaluering

Lover ingen revolusjon, men vil endre på Studiebarometeret

Studiebarometeret er blitt evaluert og Nokut lover flere justeringer i den årvisse studentundersøkelsen.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at noen av anbefalingene fra evalueringsrapporten vil bli innarbeidet allerede fra høsten, når neste studiebarometer for universiteter og høgskoler sendes ut til studentene.
Publisert

Studiebarometeret er blitt en rituell refleksjon, skrev prorektor ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen, i Khrono i januar 2020.

Like etter fulgte fem undervisere ved Universitetet i Bergen opp og krevde full revolusjon av Studiebarometeret. Studiebarometeret presenteres ofte som en måling av studiekvalitet, men sannheten er at det er det ikke, skrev de og debatten om undersøkelsen var i full gang.

Fakta

Studiebarometeret

 • Studiebarometeret er en nasjonal og digital studentundersøkelse som gjennomføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.
 • Studiebarometeret har vært sendt ut hvert år siden 2013 til studenter på andre og femte året ved norske universiteter og høyskoler.
 • Undersøkelsen sendes ut til cirka 75 000 studenter og dekker 1800 studieprogrammer. Den er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk.
 • De siste årene har omtrent 30 000 studenter besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på mellom 40 og 50 prosent.

Uklart formål

Nå er Studiebarometeret - studentundersøkelsen for universiteter og høyskoler - evaluert av konsulentselskapet Faugert & Co Utvärdering, som er en del av Technopolis Group.

Evalueringsrapporten ble presentert mandag 20. juni og konklusjonen er at Studiebarometeret mangler et tydelig formål og mål. Videre konkluderer evalueringen med at spørreskjemaet er for omfattende og at spørsmålene i en del tilfeller må omformuleres. Det er særlig studentene som synes at undersøkelsen er for lang og har begreper som de ikke er helt tydelige for dem, slik som læringsutbytte.

Videre viser evalueringsrapporten at lærestedene etterspør mer analyse av undersøkelsens resultater og mer integrerte prosesser for læring og erfaringsutveksling.

Vinje: Det blir ingen revolusjon

Nokut-direktør Kristin Vinje sa på seminaret at debatten som startet i Khrono januar 2020 satte i gang prosessen som har ført til at en evalueringsrapport nå foreligger.

— Evalueringen viser at Studiebarometeret er et viktig verktøy for utdanningsinstitusjoner, departementet, Nokut og resten av sektoren, og den gir råd om hvordan studentundersøkelsen kan bli bedre. Noen av de konkrete anbefalingene vil bli innarbeidet allerede fra neste studiebarometer som sendes ut til høsten, sa Vinje.

— Men det blir ingen revolusjon, heller en forsiktig evolusjon, sa hun.

Vil gjøre endringer

Analysedirektør i Nokut, Ole-Jacob Skodvin, pekte på noen konkrete endringer som kan foretas ganske raskt, blant annet å se på hvordan spørreskjemaet kan forkortes og gjøres mer tiltalende og brukervennlig for studentene.

Et annen anbefaling var å gjøre det tydelig hvem som er målgruppen for Studiebarometeret og tydeliggjøre formålet.

Ifølge rapporten blir Studiebarometeret brukt til ulike formål av ulike målgrupper; studentene, lærestedene, Nokut og også av regjeringen, som bruker resultatet fra undersøkelsen som et viktig kunnskapsgrunnlag. Ifølge evalueringen er merverdien for studentene begrenset, mens lærestedene bruker den i kvalitetsarbeidet, om enn i varierende grad.

Viktigst for lærestedene

Ole Jacob Skodvin sa at Nokut vil prøve å presisere hva som er formålet.

— Det bør vi prøve å få til. Til å begynne med tenkte vi at studentene skulle kunne ta rasjonelle valg på bakgrunn av undersøkelsen, men det viser seg at studentene ikke har brukt den like mye som vi hadde håpet. Derimot brukes den ganske flittig i kvalitetsarbeidet. Vi vil se på om vi skal legge mer vekt på informasjonsbehovet til institusjonene og mindre på studentenes informasjonsbehov, men dette må vi inn i dialog med Kunnskapsdepartementet om, sa han.

Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt Nokut oppdraget med å gjennomføre Studiebarometeret. Neste år har undersøkelsen 10-årsjubileum.

Dette er anbefalinger fra evalueringen

Spørreskjemaet og gjennomføring av undersøkelsen:

 • Tydeliggjøre formålet med undersøkelsen
 • Korte ned spørreskjemaet
 • Endre utvalget blant bachelorstudentene fra studenter på 2. år til studenter på 3. år
 • Øke fleksibiliteten i undersøkelsen (for eksempel ved å kunne ha en nasjonal og en lokal del)
 • Undersøkelsen bør gjøres mer tiltalende og mer brukervennlig for studentene
 • Bruk lignende undersøkelser i andre land som inspirasjon

Bruk av resultater fra undersøkelsen:

 • Nokut bør gjenoppta læringsseminarer med lærestedene
 • Involvere studenter i tolkning og analyser av resultatene
 • Tydeliggjøre mulighetene for utviklede analyser av undersøkelsen
Powered by Labrador CMS