NORSK SPRÅK

Lyser ut 120 millioner til storsatsing på norsk fagspråk

Regjeringen ønsker storstilt satsing på norsk fagspråk. 

Kari Nessa Nordtun (Ap) og Oddmund Hoel ved framleggingen av opptaksmeldingen.
Publisert

Regjeringen lyser ut penger til en stor sentersatsing for norsk språkvitenskap, går det fram av en pressemelding.

Det er Forskningsrådet som skal lyse ut inntil 120 millioner kroner til en satsing på senter for norsk språkforskning. Utlysningen retter seg både mot fag- og forskningsmiljø innen språkvitenskap.

Søknadsfrist blir 18. september, og tildelingene vil skje tidlig i 2025.

— De siste tiårene har norsk fagspråk mistet fotfestet i forskning og høyere utdanning. Taper vi vårt eget fagspråk mister vi noe av det viktigste vi har i Norge: et felles, fullverdig språk som kan brukes til alt. Nå styrker vi kunnskapsberedskapen vår gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel. 

Engelsk blir en stadig større del av hverdagen til akademikere og studenter. Debatten har rast om andelen engelsk som sniker seg inn i det norske fagspråket, og Ola Borten Moe la i sin tid fram 21 tiltak for å redusere andelen engelsk i akademia.

I fjor la regjeringen fram en handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. 

Vil bli nasjonal koordinator

I en rapport fra 2023 anbefaler Telemarksforskning at et forskningssenter for norsk språk bygges opp ved Universitetet i Bergen (UiB). Telemarksforskning la fram rapporten på oppdrag fra Språkrådet.

Rektor Margareth Hagen ved UiB huser gjerne et språksenter i Bergen.

— I vår strategi har vi en ambisjon om å ta en tydelig rolle i utvikling av norsk fagspråk. Vi har et godt og naturlig utgangspunkt for dette ansvaret og vil levere en søknad om å bli nasjonal koordinator. Det humanistiske fakultet, i samarbeid med universitetsbiblioteket er ansvarlige for en betydelig forsknings- og forvaltningsinnsats i terminologi, leksikografi og språkvitenskap mer generelt, sier hun.

Språkrådets direktør Åse Wetås skriver på X at dette er en svært viktig satsing for norsk språk som grunnstoff, og en forutsetning for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. 

Oddmund Hoel sier at vi for et levende norsk fagspråk, trenger solid forskningsbasert kunnskap om språket vårt.

— Det sikrer vi nå. Forskningsmiljøene på området har blitt bygd ned over tid, så nå trenger vi en særskilt satsing på disse fagfeltene. Jeg håper mange ulike fagmiljøer finner sammen, slik at vi kan sikre et levende norsk fagspråk for fremtiden, sier han.

Samler fagkunnskapen 

Målet med satsingen er å styrke kunnskapsgrunnlag og rekruttering til blant annet terminologi, leksikografi, navneforskning og språkteknologi. Flere rapporter viser nemlig at fagmiljøene er små og spredt.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, sier at satsingen derfor skal være med på å styrke og konsolidere relevante fagmiljø. 

— Det kan være aktuelt for flere fagmiljø å samarbeide om å utarbeide en felles søknad. Det er ikke en forutsetning at disse fagmiljøene er geografisk samlokaliserte, sier hun. 

I utlysningen står det at midlene skal gå til fagutvikling og forskning av høy kvalitet. Områdene man vil støtte opp under er norsk som fag- og arbeidsspråk, forvaltning og dokumentasjon av norsk språk, og språkteknologi for norsk språk. 

UiB-rektor Hagen roser statsråden og regjeringen for dette viktige politiske initiativet. 

— Fagmiljøene er små og fragmenterte, så det å konsolidere et sterkt fagmiljø er nødvendig, fortsetter Hagen. 

— Norsk fagspråk er grunnleggende viktig for alle. Vi må sikre at vi har et solid fagterminologisk miljø også i Norge.

Powered by Labrador CMS