Universitetet i Oslo

Må redusere budsjettet med 86 millioner kroner

I tirsdagens møte skal styret ved Universitetet i Oslo se på egne byggeprosjekter, justere budsjettet for 2023 og ansette ny direktør.

Styret ved Universitetet i Oslo møtes for siste gang i år. På agendaen står blant annet en gjennomgang av byggeprosjektene ved universitetene.
Publisert

Tirsdag 6. desember har styret ved Universitetet i Oslo (UiO) sitt siste møte i 2022. Året avsluttes med blant annet et vedtak om fordelingen av budsjettet for 2023.

Det skyldes at universitetet har færre midler å fordele enn antatt da styret forrige gang vedtok fordelingen før sommeren 2022.

Faktisk har universitet 86,2 mill. kroner mindre å rutte med enn universitetet hadde kalkulert med. Reduksjonen skyldes flere forhold:

 • Midler gitt til midlertidige studieplasser under pandemien har blitt faset ut og studieplasser forbeholdt flyktninger fra krigen i Ukraina har blitt halvert for 2023 (15,3 mill. kroner)
 • Innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits (12,8 mill. kroner).
 • Endring i lønn- og priskompensasjon (24,2 mill. kroner).
 • Kutt i reisevaner. Alle enheter forventes å kutte 13 prosent i reisekostnader (19,8 mill. kroner).
 • Regulering av premiemodell for pensjon (10,6 mill. kroner).

Kuttene skal fordeles likt ved alle enhetene underlagt UiO.

Følg møtet her fra kl. 10.00.

Flere byggeprosjekter

Styret blir også informert om utviklingen i byggprosjektene UiO er involvert i. Siste nytt fra gigantprosjektet Livsvitenskapsbygget er at det er «reell fare for at prosjektet ikke kan ferdigstilles innenfor prosjektets styringsramme».

Her er det verdt å bemerke at styringsrammen ofte omtales som P50 - den kostnaden det er 50 prosent sannsynlighet for å treffe.

Kostnadsrammen, som er et større beløp, settes til P85, slik at det skal være 85 prosent sannsynlighet for at byggherren treffer. I stort skal da ikke mer enn 15 prosent av prosjektene ende over kostnadsrammen. Her bemerker universitetsdirektør Arne Benjaminsen at det fortsatt er forventet at prosjektet vil komme inn under kostnadsrammen på 12,4 milliarder kroner.

Det andre store prosjektet i universitetets regi, Vikingtidsmuseet, fikk nylig en betydelig økning i sin kostnadsramme. I en nysaldering av årets statsbudsjett økte regjeringen rammen til 3,77 milliarder kroner

Ny direktør

Styret skal også ansette en ny direktør for UiO:Livsvitenskap. Som Uniforum har skrevet tidligere, har to personer søkt stillingen, dagens direktør Carl Henrik Gørbitz og Aisha Shakhil som jobber i ReliveNow.

Dagsorden 6. desember

Saker til behandling i lukket møte

 • Godkjenning av dagsorden og habilitet
 • Direktør UiO:Livsvitenskap

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 • Endringer i UiOs studieplasser for studieåret 2023/24 som følge av statsbudsjett for 2023
 • Justeringer av fordeling 2023
 • Høringsuttalelse om innføring av studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS/Sveits
 • Innføring av institusjonell rettighetspolitikk
 • Internrevisjonen årsplan 2023
 • Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda
 • AU-EU innovasjonsagenda

Informasjonssaker

 • Utvikling UiO i sentrum, Karl Johans gate
 • Status for bygg- og eiendomssaker
 • Circle U - orientering
 • Universitetsdirektørens orienteringer
 • Presentasjon av Kulturhistorisk museum inkl. kortere omvisning i museet

Orienteringssaker

Saker til behandling i lukket møte

 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS