realfag

Må utdanne 40.000 flere med IKT-kompetanse innen 2030

Seks organisasjoner går sammen om et initiativ for å øke rekrutteringen til teknologi- og realfag. De krever blant annet bedre vilkår for ingeniør- og teknologiutdanningene.

Unge og voksne med realfagsleker. Halldis (14), Hermine (14), direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, hovedstyremedlem Brynhild Asperud i NITO, bak: , leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og leder Steinar Holøs i MakeKit.
Teknologi og lek gikk hånd i hånd da realfagsinitiativet ble lansert tirsdag. Fra venstrev Halldis (14), Hermine (14), direktør for kompetanse og utdanning Line Gaare Paulsen i IKT-Norge, hovedstyremedlem Brynhild Asperud i NITO (bak), leder Guro Rørvik for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og leder Steinar Holøs i MakeKit.
Publisert Oppdatert

Abelia, Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening), Nito (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon), Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og IKT-Norge har nå lansert et nytt initiativ som har som formål å øke rekrutteringen til teknologi og realfag.

Ifølge sistnevnte organisasjon, IKT-Norge, kommer Norge til å trenge 40.000 flere ansatte med IKT-utdanning før vi skriver 2030.

«STEM for fremtiden»

Det nye realfagsinitiativet har fått navnet STEM for fremtiden. STEM viser til den engelske forkortelsen for teknologi og realfag, Science, Technology, Engineering and Mathematics.

For knappe to uker siden gikk rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, NTNU-rektor Anne Borg og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Amland, ut i Khrono og varslet at realfagskrisen kan stoppe det grønne skiftet i Norge.

Mens næringslivet og skolene våre nærmest roper etter flere realister og teknologer, når rekrutteringen et kritisk nivå, og stadig færre velger utdanning som gjør at de blir realfagslærere, skrev de tre kronikkforfatterne.

Brev til stasrådene

Initiativtakerne sendte i begynnelsen av februar et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) der de understreker at Norge står overfor en rekke enorme utfordringer i årene som kommer.

— Tap av naturmangfold, omstilling til bærekraftig matproduksjon, økte cybersikkerhetstrusler, klima- og energikrise er bare noen av disse. Verdenssamfunnets klimaambisjoner er utilstrekkelige, og framskrivninger tilsier at vi er på vei mot fatale 2,5 graders oppvarming. Allerede nå rammes vi av konsekvensene av manglende IKT-sikkerhet gjennom hybrid krigføring og alvorlige dataangreg. Samtidig er det usikre tider i verden, krig i Europa, energikrise, økende renter og inflasjon, står i brevet fra de seks aktørene til de to statsrådene.

De krever blant annet bedre rammevilkår for ingeniør- og teknologiutdanningene og ber statsrådene sikre langsiktig finansiering, rekrutteringsplan for vitenskapelig ansatte og undervisere, samt oppdatert utstyr ved utdanningsinstitusjonene.

I tillegg tar de til orde for å opprette flere fagskoleplasser innen teknologiske fag.

— Kompetansebehovet i norsk arbeidsliv er kritisk og kan i ytterste konsekvens gå utover sikkerhet, velferd og demokrati. Endring tar tid, men vi vet hva som motiverer og trigger realfagsinteresse hos barn og unge. Det må legges bedre til rette for samarbeid mellom lokalt og regionalt næringsliv, lokale myndigheter, utdanningssektoren og skoleverket.

— Det trengs politisk vilje

Det pekes også på at det er tverrpolitisk enighet om betydningen av tilstrekkelig med STEM-kompetanse.

— Nå trengs politisk vilje og handling for å gjennomføre de tiltakene vi vet virker. En satsing på realfag og teknologi må bygge på regionale tiltak støttet av nasjonale virkemidler. Vi ser frem til videre dialog, og ber om snarlig tilbakemelding.

En rekke undersøkelser viser hvilken dramatisk kompetansemangel samfunnet og arbeidslivet er i, fremkommer det i en pressemelding fra de seks initiativtakerne.

En undersøkelse Tekna gjennomførte i fjor høst, slo fast at 56 prosent av kommunene hadde opplevd å ikke få besatt stillinger som krever høyere utdanning innen teknologi eller realfag.

NITOs behovsundersøkelse for 2022 viste at 62 prosent av bedriftene synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører.

Powered by Labrador CMS