ny rapport

Mange ønsker mer sammenhengende tid til forskning

Nå har Universitetet i Bergen forpliktet seg til å gjøre noe med det.

— Det var vesentlig at perspektivet til de vitenskapelig ansatte satte retning, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Bergen har den siste tiden laget en omfattende rapport om vilkår for forskning blant alle sine vitenskapelig ansatte.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, sier at de har tatt et klart steg utenfor komfortsonen når de legger seg selv under lupen på denne måten.

— Men for å bli bedre må vi få tydelige tilbakemeldinger, sier hun.

— Prosjektet er unikt fordi det evaluerer rammene for forskningskvalitet, og ikke forskningen selv. Det er også viktig for oss å ta eget ansvar for evalueringen, og det var vesentlig at perspektivet til de vitenskapelig ansatte satte retning. Vi har lært mye underveis i prosjektet, legger rektor Hagen til.

Sammenhengende tid

I rapporten kommer det tydelig fram at mange ønsker mer sammenhengende tid til forskning. Dette er ikke overraskende funn, men Hagen er glad for å ha på plass empirien som underbygger det. Rapporten kommer med flere anbefalinger, og UiB har forpliktet seg til å gjøre noe med situasjonen.

En styringsgruppe bestående av prorektor for forskning og alle forskningsdekanene, står bak rapporten, men den bygger også på en survey-undersøkelse som er gjennomført av analyseselskapet Ideas2evidence. Forskningsinstituttet Nifu har bistått med råd.

Rektor Hagen mener dette arbeidet burde være interessant for andre forskningsinstitusjoner.

— Det er ganske unikt, sier hun.

Mer fagfellesskap og bedre ledelse

Andre viktige funn i rapporten er blant annet ønsket om/behovet for:

  • Videreutvikle arbeidsmiljø og fagfellesskap
  • Tydeligere og sterke forskningsledelse
  • Styrke forskningsstøtte og økt finansiering
  • Styrke rekruttering og karriereutvikling
  • Mer forskningsbasert utdanning

Forsknings- og innovasjonsdirektør, Benedicte Løseth, sier at de ikke er overrasket over resultatene.

— Nå må vi se på hvilke muligheter som finnes, og hvilke barrierer som i dag står i veien for dette. Det er også mange andre relevante funn og anbefalinger som vi kommer til å ta med oss.

— Saken skal legges frem for universitetsstyret i juni, og vi er klar til å støtte opp om veien videre, sier hun.

Powered by Labrador CMS