opptak

Mange søkere til høyere utdanning kan få svar i mai

Opptaksutvalget foreslår forenklinger som kan medføre at rundt 60-70.000 søkere vil få svar på om de kommer inn på studiene allerede i mai.

I dagens opptakssystem får studentene svar på sine søknader fra Samordna opptak tett opptil studiestart.
Publisert Oppdatert

I dagens opptakssystem får alle som søker utdanninger gjennom Samordna opptak svar 20. juli.

Torsdag overleverte opptaksutvalget under ledelse av Marianne Aasen sine anbefalinger om omlegging av opptakssystemet til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Det foreslo blant annet å fjerne alle tilleggspoeng og innføre opptaksprøver.

I utvalgets mandat lå det også å se på en gjennomførbar ny tidsplan for det samordna opptaket. Bakgrunnen er at mange er kritiske til at nye studenter i dag får vite om og hvor de får studieplass tett opp til studiestart. Utvalget peker på at det ofte gir nye studenter utfordringer med å skaffe seg bolig og tilpasse seg en ny livssituasjon.

Derfor anbefaler utvalget Kunnskapsdepartementet å vurdere muligheter for å gi tidligere svar til søkere som allerede er kvalifisert på søknadstidspunktet.

I 2022 var det 135.000 søkere til utdanningene som tilbys gjennom Samordna opptak. Endringene som foreslås, vil innebære at årets avgangselever fra videregående fortsatt må vente til juli med å få svar, mens de andre kvalifiserte søkerne kan få svar i mai.

Av de 135.000 søkere til utdanningene som tilbys gjennom Samordna opptak i år, var 44 prosent, eller rundt 60.000, i den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Det vil si at de er under 21 år og konkurrerer på vitnemålet de fikk da de gikk ut fra videregående.

Grovt regnet vil cirka halvparten av søkerne komme i gruppen søkere som vil kunne få tidligere svar. De utgjør mellom 60.000 og 70.000 søkere.

«En viktig utvikling»

Jeg er veldig glad for å se at utvalget mener at svar på opptak til høyere utdanning kan komme tidligere enn 20.juli for mange. Dette er en viktig utvikling som NMBU ønsker velkommen, kommenterer rektor Curt Rice på Twitter.

Leder i Norsk studentorganisasjon Maika Godal Dam sier at jo tidligere studentene kan få svar, desto større er muligheten for at de kan tilpasse seg den store livsendringen det er for mange å bli student.

— I dag får de aller fleste studenter tilbud om studieplass i juli med studiestart i august. Det gir studenter kort tid til å finne et sted å bo, flytte og på andre måter legge om livet sitt. En utfordring med at opptaket gjøres så nærme studiestart er at noen nok rangerer sine utdanningsvalg basert på hvor de skal flytte fremfor hvilken type utdanning man helst vil å studere, sier hun.

Kan få svar i mai

Utvalget går for en variant der det fattes endelig vedtak for søkere som får tilbud i mai, men disse skal likevel kunne stå på venteliste til høyere prioriterte studieønsker dersom de ønsker det. Omprioriteringsfristen må da flyttes til før det tidlige opptaket.

I juli kommer så den andre delen av opptaket, der det må være satt av nok plasser til årets avgangselever og de som eventuelt står øverst på en venteliste. Ifølge forslaget må det være institusjonene selv som avgjør hvor stor andel av studieplassene som fordeles i mai.

Utvalget sier også at et alternativ kan være at det bare er studier som planlegger å ta inn alle kvalifiserte, som gir tilbud til dem som allerede er kvalifisert i mai/juni.

Todelt opptak

Utvalget beskriver både fordeler og ulemper med å ha et slikt todelt opptak.

— Fordelene med dette alternativet vil være at mange flere enn i dag får tidlig svar og kan bruke sommeren på å forberede seg og på å flytte til studiestedet. Ulempene vil være at det gjør modellen mindre enkel og oversiktlig ved at noen får svar før andre og at det må settes av plasser til avgangselever, skriver utvalget.

En annen ulempe utvalget peker på er at søkerne som får svar i juli, vil kunne oppleve større problemer med å skaffe seg bolig til studiestart, enn når alle får svar samtidig, som i dag.

Ser på nye tekniske løsninger

Selv om utvalget anbefaler Kunnskapsdepartementet å se på mulighetene for at søkerne kan få tidligere svar, påpeker de at et nytt teknisk system for samordna opptak kan gi noen mye muligheter.

I statsbudsjettet for 2023 foreslås det å sette av 53,7 millioner krone for å starte moderniseringen av Samordna opptak.

— Søkerne kan for eksempel få bedre og mer persontilpasset informasjon på et tidligere tidspunkt. Det vil kanskje være like nyttig for den enkelte som at et vedtak fattes på et tidligere tidspunkt, skriver opptaksutvalget.

Powered by Labrador CMS