nokut

Mangler i kvalitetsarbeidet på to høgskoler

Både Kunsthøgskolen i Oslo og NLA Høgskolen får påpekt mangler i sine kvalitetssystemer av styret i Nokut.

Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert.)

Nokut har også hatt periodisk tilsyn ved flere høgskoler. Tilsynet viser at kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI (BI) og Norges idrettshøgskole (NIH) er tilfredsstillende. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og NLA Høgskolen har mangler i kvalitetsarbeidet sitt.

Tilsynene ble gjennomført våren 2021, og vedtak ble fattet av Nokuts styre 27. oktober 2021.

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høgskoler.

Prosjekt 4 (høst 2020–vår 2021)

  • De sakkyndige komiteene har levert sin innstilling for tre av fire høgskoler.
  • Kunsthøgskolen i Oslo stryker på kvalitet, BI og Norges idrettshøgskole består med glans.
  • Rapporten om NLA Høgskolen er forsinket og kommer etter sommeren.

Andre med vesentlige mangler

  • Universitetet i Stavanger, Høgskulen for grøn utviking, Høyskolen Campus Kristiania, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges dansehøyskole har tidligere fått vesentlige mangler.

Enkelte mangler

  • Høgskulen på Vestlandet fikk påpekt enkelte mangler i 2019, og ble godkjent desember 2020.

Kilde: Nokut

— Det er institusjonene som selv har ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr, og gjennom tilsynene kontrollerer Nokut at de ivaretar dette ansvaret på en god måte. I tillegg skal tilsynene resultere i råd til institusjonene om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje, i en pressemelding fra Nokut.

KHiO og NLA må rette opp mangler

I pressemeldingen fra Nokut heter det at ved kunsthøgskolen er det vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet.

— Flere av kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet er ikke oppfylt, og KHiO må blant annet revidere kvalitetssystemet sitt, som i dag ikke fungerer godt nok til å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten, skriver Nokut.

Vedtaket får ingen umiddelbar konsekvens for høgskolens studenter eller utdanningene de tilbyr i dag. All undervisning vil fortsette å gå som normalt.

– Nokut har gitt KHiO en frist på ett år til å dokumentere at de har rettet opp manglene. Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da vurderes som tilfredsstillende, vil høyskolen miste alle fullmakter til å etablere nye utdanninger, sier Vinje.

Rektor ved KHiO Markus Degerman sier til Khrono at vedtaket i Nokut sitt styre var som forventet. Den sakkyndige komiteen kom med sine synspunkter rett før sommeren, og styrets vedtak er i tråd med dette.

— Vi har langt på vei forståelse for de påpekninger som er gjort og vi jobber med å rette opp manglene.

— Kommer dere i mål innen den oppsatte fristen?

— Ja, det regner vi helt klart med sier Degerman.

Litt mildere «dom»

Dommen over kvalitetssystemet ved NLA Høgskolen er litt mildere. Her skriver Nokut at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA har enkelte mangler. Høgskolen må revidere sine ordninger for systematisk kontroll med at fagmiljøene knyttet til studietilbudene, tilfredsstiller kravene i regelverket og dokumentere hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

— NLA har fått frist til 1. juli 2022 for å dokumentere at de har rettet opp manglene, forteller Vinje.

Rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, uttaler:

— Innstillingen konkluderer med at det systematiske kvalitetsarbeidet har enkelte mangler og det foreslås en frist for oppretting på åtte måneder. NLA Høgskolen har også selv påpekt behov for visse justeringer i kvalitetsarbeidet, og er allerede i gang med dette. Vi benytter samtidig anledningen som NOKUT har gitt oss til å forbedre kvalitetsarbeidet hos oss, og med det også kvaliteten på studiene, uttaler Sødal.

Akkreditering først opp tidligst i desember

Nokut peker samtidig på at arbeidet med revideringen av NLAs institusjonsakkreditering fortsatt er til behandling i Nokuts administrasjon, og det er å anta at saken kommer opp i Nokuts styremøte i desember.

Endringslogg

27. oktober, 14.07: Oppdatert med kommentarer fra KHiO-rektor Markus Degerman.

28. oktober, 08.00: Oppdatert med kommentarer fra NLA-rektor Sigbjørn Sødal.

Powered by Labrador CMS