Høgskolen i Molde

Mener de skal greie å unngå ny tilbakebetaling til staten

Høgskolen i Molde hadde cirka 25 millioner kroner for mye på bok ved utgangen av august. Får de ikke fart på avsetningene, går disse pengene rett til staten. 

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (t.h.) besøker Høgskolen i Molde. Her sammen med høgskoledirektør Øyvind Sørensen som mener de skal unngå tilbakebetaling til staten i år.

Høgskolen i Molde behandler på onsdagens styremøte budsjett, regnskap og tertialrapporten for 2. tertial, det vil si ut august i år. 

Samtidig oppgir de hva status for avsetningsnivået var ved utgangen av august. 

Slik Khrono har omtalt tidligere, er avsetningene større enn det Kunnskapsdepartementet tillater gjennom sine avsetningsregler. 

Fakta

Kjøreplan for styremøtet ved Høgskolen i Molde 25. august

  • Styremøtet starter kl. 10.00.  Det er i hovedsak økonomi som står på dagsorden under styremøtet. 
  • Saker opp til behandling er:
  • Oppsummering av styrets strategisamling
  • Studieporteføljen for 2024/25
  • Rapport om opptak av  nye studenter
  • Revidert budsjett
  • Budsjett for 2024: Høgskolens mål for avsetningsnivå
  • Tertialrapport 2. tertial
  • Mål for eierinteresser
  • Orienteringssaker

Kunnskapsdepartementet har et ris bak speilet for universiteter og høgskoler: Har de mer enn 5 prosent av bevilgningen til andre formål (avsetninger) stående igjen på bok ved årets slutt, må de betale tilbake det overskytende til staten. 

Avsetninger kan imidlertid bindes opp til investeringer i form av en godkjent investeringsplan. På denne måten kan de høyere utdanningsinstitusjonene beholde pengene. 

— Regner ikke med tilbakebetaling

Khrono fortalte nylig at Høgskolen i Molde måtte betale tilbake 7,7 millioner kroner etter årsoppgjøret for 2022.

For å holde seg innenfor et avsetningsnivå på maksimum 5 prosent i 2023, kan ikke høgskolen ha mer enn 16, 9 millioner til andre formål. Ved utgangen av 2. tertial i år får Khrono opplyst at avsetningene ligger på i overkant av 43 millioner kroner. Det betyr at de på dette tidspunktet hadde ca. 26 millioner kroner for mye i avsetninger. 

Av de 43 millionene utgjør styrets pott nesten 38 millioner. Dette er penger ment til større uforutsette tiltak. 

Høgskoledirektør Øyvind Sørensen sier høgskolen vil greie å holde seg innenfor 5 prosentregelen ved årets slutt. 

— Vi regner ikke med å betale tilbake avsetninger i år til staten. 

Da må millionene få bein å gå på. 

Vil investere i studenthus

Sørensen sier det er flere investeringsprosjekter det er er satt av for lite midler til. Det gjelder blant annet studenthus og ommøblering av kantine på campusen i Molde og inventar til nye lokaler i campusen i Kristiansund. 

— Det må settes av mer midler for å få realisert prosjektene, noe som er foreslått i revidert budsjett for 2023. Revidert budsjett for 2022 skal behandles på styremøtet. 

Høgskoledirektøren sier det også mangler avsetninger til andre campusprosjekter. 

Powered by Labrador CMS