Kjerkol-saken

Mener universitetet ikke kan annullere masteren.
— Retts­sikkerhets­problem

Kjerkol erkjenner fortsatt ikke fusk. Advokaten hennes mener det ikke er lovgrunnlag for å ombestemme seg og annullere en godkjent masteroppgave slik Nord universitet nå har gjort.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på vei ned fra podiet etter pressekonferanse
Statsminister Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol etter pressekonferansen fredag der Kjerkol gikk av som helse- og omsorgsminister.
Publisert Oppdatert

Ingvild Kjerkols advokat Marianne Klausen sier til Khrono at Kjerkol og medstudenten som hun skrev masteroppgaven sammen med, ikke erkjenner fusk.

De skal nå bruke den tiden de har, det vil si tre uker, til å vurdere om annuleringsvedtaket skal påklages.

— Det som er viktig å presisere, er at begrepet «fusk» ikke er definert i loven. Det innebærer at det må foretas en konkret vurdering av om de tekstlikhetene som fremkommer i en plagiatrapport kan danne mistanke om fusk. Det ligger innenfor forvaltningsorganets skjønn å vurdere om lik tekst med kilder er fusk, sier hun i et e-post-intervju med Khrono.

Til NRK uttalte Klausen lørdag at Nord universitet ikke kan annullere Kjerkols masteroppgave fra 2021. Hun utdyper det slik overfor Khrono:

— I saken til mine klienter er det ikke fremkommet mer tekstlikhet nå enn da sensorene foretok undersøkelser etter plagiatkontroll i 2021. Tekstlikheten i seg selv var ifølge sensorene ikke alarmerende. Sensorene brukte sitt forvaltningsskjønn og konkluderte med at det ikke var grunnlag for å mistenke studentene for fusk. 

Marianne Klausen var leder for Felles klagenemnd, men er nå advokat for Ingvild Kjerkol.

— Det er ikke kommet fram informasjon om at denne vurderingen lå utenfor det de kunne beslutte. Funnene i plagiatrapporten ble ikke formidlet mine klienter i 2021. Det som ble formidlet dem, var at sensorene hadde fattet et sensurvedtak med beste karakter, sier hun.

At Nemnda for studentsaker ved Nord universitet nå konkluderer med at tekstsammenfallet er fusk, må forstås som at de har ombestemt seg, sier Klausen.

— Det mener vi at det ikke er grunnlag for i universitets- og høyskoleloven og forvaltningsloven. Det er heller ingen uttalelser fra lovgiver som taler i retning av at loven skal forstås slik.

— Retts­sikkerhets­problem

Klausen, som inntil i høst var leder for Felles klagenemnd, mener det kan gå på rettssikkerheten løs om annulleringsvedtaket blir stående.

— Skulle loven åpne for en slik omgjøringsadgang, vil det i så fall bety at alle som har levert inn en oppgave og fått den sensurert og godkjent, må gå rundt i uvisshet resten av livet fordi oppgaven deres når som helst kan bli vurdert på nytt.

Hun sier at hun ikke kjenner til noe annet forvaltningsorgan som har en slik omgjøringsadgang. 

— Dette er i så fall et rettssikkerhetsproblem som kan innebære et brudd på Grunnlovens paragraf 113. Forvaltningsorganet må ha hjemmel i lov til å treffe vedtak som griper inn i den enkeltes rettsstilling.

Kjerkols advokat mener en henvisning i universitets- og høyskoleloven til at adgangen til å annullere en masteroppgave ikke foreldes, ikke er tilstrekkelig.

— Til det er inngrepet for stort og for uforutsigbart for studenten og de som blir berørt av at en borger mister graden sin, sier hun, og legger til:

— Jeg håper Norsk studentorganisasjon, professorer og andre som uttaler seg i denne saken også har disse perspektivene med seg i debatten.

Nord universitet hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor Khrono i helgen. Men Kunnskapsdepartementet har i en kommentar til NRK sagt at adgangen til å annullere eksamen ikke foreldes.

— Institusjonene kan dermed annullere en eksamen etter at en student er ferdig med utdanningen dersom vilkårene for annullering er oppfylt, heter det i departementets kommentar.

43 prosent tekstsammenfall

Av studentnemndas redegjørelse og begrunnelse som ble kjent fredag kveld, går det fram at Nord universitets siste plagiatkontroll viser et tekstsammenfall på 43 prosent med ulike andre kilder fordelt over 461 tekstblokker.

Plagiatkontrollen som ble gjort i 2021, da Kjerkols oppgave ble innlevert, viste tekstsammenfall med andre kilder på 19 prosent.

— Det er viktig å ha med seg at verken universitetet eller Nemnda for studentsaker har lagt til grunn at det er funnet flere tekstsammenfall nå enn det som ble funnet i 2021, framholder Marianne Klausen.

— Prosent tekstlikhet har med hvilke inngangsverdier rapporten har. 43 prosent tekstsammenfall er derfor bare et utgangspunkt for en analyse. Som det fremkommer av vedtak på side 7 har nemnda sett helt bort fra plagiatrapportene i sin vurdering. Det viser i det minste hvor lite relevant disse rapportene har vært for konklusjonen i denne saken.

At man finner tekstlikhet med andre kilder kan for eksempel være at innholdsfortegnelsen er tilnærmet lik.

— At innholdsfortegnelser ligner på hverandre er naturlig da masteroppgaver med samme tema ofte bygges opp på tilsvarende måte. Vedlegget med kildehenvisning er et annet eksempel. Oppgaver som omhandler det samme tema vil bruke de samme kildene, og disse skal derfor være med som en del av teksten i alle masteroppgaver. Derfor er kildehenvisning også noe som naturlig får treff i en plagiatkontroll, sier Marianne Klausen.

26 sammenfall

Nemnda for studentsaker har i sin innstilling bemerket at plagiatrapportene fremstår som «lite tilgjengelige i vurderingen av om det foreligger fusk». Den har derfor først og fremst tatt utgangspunkt i en oversikt som universitetet har utarbeidet over tekstsammenfallet. Denne viser likhetene side om side.

Nemnda redegjør i sin begrunnelse for seks tekstsammenfall som den mener ikke innebærer fusk, mens 26 sammenfall karakteriseres som plagiat og dermed fusk.

Nemnda mener også at det er skjerpende at nesten hele kapittel fire er hentet fra en annen masteroppgave som ser ut til å gå igjen i hele masteroppgaven uten at den er referert til i teksten eller litteraturlisten. Konklusjonen oppsummerer nemnda slik:

«Nemnda for studentsaker konkluderer med at det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk.»

Se hele redegjørelsen fra nemnda her.

Fikk 30 minutter

Kjerkol selv har ikke kommentert saken i media etter at avgangen var et faktum, men i en kommentar på Facebook lørdag fortalte hun at hun fikk svært kort tid på seg til å forberede avskjedstalen.

TV2 skrev om saken først, etter at Kjerkol postet sin kommentar på Facebook-profilen til den tidligere Venstre-politikeren Mathias Fischer.

— Jeg fikk 30 min på Statsministerens kontor for å skrive noen ord etter nesten 30 år som folkevalgt. Talen ble ærlig, følelsesladd og kanskje mer personlig enn jeg ville valgt om jeg, som du, hadde hatt mulighet til å sove på den.

Kjerkols Facebook-bemerkning kom etter at hun var blitt kritisert for å være lite ydmyk og provoserende arrogant på pressekonferansen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Med kommentaren bekreftet hun også indirekte det flere kilder har opplyst til ulike medier, deriblant NRK, om at hun helt fram til fredag morgen mente at hun kunne fortsette som helse- og omsorgsminister.

— Ikke i tvil

Nemndleder Eilif Nordahl har ikke kommentert avgjørelsen etter at den ble kjent. Men ansattrepresentant i nemnda, Geir Olav Knappe, fortalte fredag kveld at nemnda aldri var i tvil om at Kjerkols masteroppgave skulle underkjennes.

— Vi var ikke i tvil om det. Da vi fikk saken på vårt bord, tenkte jeg at her kommer det til å bli diskusjoner, men det ble egentlig ikke det, sa han til Namdalsavisa.

Han medgir at det har vært en spesiell sak med all medieoppmerksomheten.

— Men vi har jobbet godt og grundig, og vi står fjellstøtt i innstillinga vår.

På spørsmål om hvordan en masteroppgave som fikk en sterk B i 2021, nå kan underkjennes, svarer han:

— Det er et godt spørsmål — som jeg ikke kan svare på.

Endringslogg 14. april 15.56: I en tidligere versjon av denne saken sto det at studentnemnda fant 36 tekstsammenfall som den mener er plagiat. Dette er endret til 26.

Powered by Labrador CMS