rettssak

Mente han ble mobbet etter Resett-intervju. Tapte rettssak

Kristoffer Tyssøy Høisæther krevde erstatning for tapt arbeidsinntekt etter at han ble vurdert som uskikket som lektor og senere fikk vedtaket omgjort i Felles klagenemnd.

Kristoffer Tyssøy Høisæther gikk til sak mot Kunnskapsdepartementet for å få erstatning for tapt arbeidsinntekt.
Kristoffer Tyssøy Høisæther gikk til sak mot Kunnskapsdepartementet for å få erstatning for tapt arbeidsinntekt.
Publisert

Den tidligere studenten ved Universitetet i Bergen (UiB), Kristoffer Tyssøy Høisæther, har tapt rettssaken mot Kunnskapsdepartementet.

Det fremkommer i en fersk dom.

Høisæther mente at han hadde krav på kompensasjon for to års tapt arbeidsinntekt, tilsvarende nesten 1,5 millioner kroner, som lektor og oppreisningserstatning for mobbing han ble utsatt for mens han var student ved UiB.

Retten ga ham ikke medhold i noen av punktene.

«For den enkelte student som blir gjenstand for en uriktig utestengelse, er dette klart inngripende. Imidlertid kan man ikke se studentens situasjon løsrevet fra den tillatelsen til å utøve yrket som lektor, som i realiteten er trukket tilbake. Det er tale om en utestengelse som har en begrenset varighet, og hvor det foreligger fremtidige muligheter for å oppfylle vilkårene, også på relativt kort sikt», står det i den 28 sider lange dommen.

Vurderer å anke

Høisæthers advokat Andreas Møller hadde akkurat fått tilsendt dommen da Khrono tok kontakt onsdag ettermiddag, og ønsket ikke å kommentere dommen.

Da Khrono snakket med Høisæther hadde ikke fått vite utfallet av dommen, men sa umiddelbart at det kan være aktuelt å anke dommen.

— Jeg tror kanskje det. Fra vårt ståsted er det en klar sak. Det er heller ikke bestridt at klagesaken holdt meg utenfor arbeidslivet i to år. At UiB ikke skal ha noe ansvar for det, er helt urimelig.

Ble intervjuet av Resett

Saken startet da Høisæther ble vurdert som uskikket til lektoryrket av UiB. Selv mente han at dette var bygget på at han skulle ha høyreekstreme politiske oppfatninger etter at han var intervjuet i avisen Resett. Og at dette ble en del av grunnlaget for at han ble utestengt fra studiet i praktisk pedagogikk (PPU) våren 2019.

Høisæther hadde nemlig skrevet et sammendrag av masteroppgaven han hadde levert året før i avisen Resett, og lot seg intervjue om oppgaven i samme avis. Oppgaven ble også omtalt i avisene Vårt Land og Dag og Tid.

Masteroppgaven omhandlet hvordan lærebøker i historie fremstiller europeere som mer barbariske enn det arabere ble.

Etter en klage omgjorde den nasjonale Felles klagenemnd avgjørelsen og Høisæther fikk fullført utdannelsen - to år forsinket.

I fjor gikk han til søksmål mot staten for å få erstatning for tapt arbeidsinntekt og oppreisning for det han hevdet ble en mobbekampanje etter Resett-artiklene.

Må betale saksomkostninger selv

UiB har hele veien nektet at Resett-intervjuet dannet grunnlaget for at det ble anlagt skikketsak mot Høisæther.

Statens prosessfullmektig, advokat Lotte Tvedt, argumenterte i retten for at det ikke var et såkalt objektivt erstatningsansvar dersom en statlig institusjon traff et vedtak som senere ble erklært ugyldig. Hun viste til rettspraksis der et slikt ansvar også blir trukket frem som uheldig.

Den vurderingen deles av dommeren i saken.

«Det foreligger dessuten også etter rettens syn forholdsvis sterke samfunnshensyn som tilsier at det må kunne gis rom for å treffe feil og derved ugyldige vedtak, uten objektivt ansvar. Lærestedene er forpliktet til hele tiden under undervisningsløpet å sørge for at studentene er skikket, og derigjennom løpende og overholde regelverket (...) Det taler også mot ansvar at det er tale om konkret anvendelse av et regelverk hvor nokså sterke innslag av skjønnsmessige kriterier og vurderinger kommer inn».

Partene er dømt til å betale saksomkostningene selv.

Powered by Labrador CMS