styremøte

Mer fornøyde Molde-studenter

Resultater fra Studiebarometeret 2023 er på dagsordenen når Høgskolen i Molde møtes tirsdag.

Ny rektor Elin Mordal Høgskolen i Molde
Elin Mordal er rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde og skal lede styremøtet tirsdag.
Publisert

Styret ved Høgskolen i Molde har møte tirsdag 6. februar. Møtet kan følges her fra kl. 10.

På sakskartet står blant annet resultatene fra Studiebarometeret for 2023. Disse offentliggjøres 15. februar, men Høgskolen i Molde har allerede mottatt sine resultater fra Nokut.

Detaljene ligger et lukket dokument, men hovedtallet på overordnet tilfredshet viser at Høgskolen i Molde oppnår 3,8 poeng på en skala fra 1 til 5. Dette er 0,2 poeng lavere enn snittet i sektoren og 0,1 høyere enn Molde oppnådde i 2022.

Resultatene for HiMolde viser blant annet at studentene er mer fornøyde enn før med tilgjengeligheten og informasjonen om studieprogrammet (+ 0,6). 

Studentene skårer dårligere enn gjennomsnittet i sektoren (- 0,3) på spørsmålene «det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet», går det fram av saksframlegget.

Publiserer mer

Styret får dessuten en orientering om nøkkeltall for driften i 2023. Her viser et av nøkkeltallene at forskere ved Høgskolen i Molde oppnådde 157,7 publiseringspoeng i 2023, opp fra 123,3 i 2022.

Antall publikasjoner har økt fra 146 i 2022 til 173 i 2023, går det fram av sakspapirene.

Styret skal også sparke i gang arbeidet med en ny strategi for høgskolen, som skal gjelde for perioden 2025—28.

På sakskartet

 • Studiebarometeret — resultater for HiMolde 2023
 • Tildeling ph.d.: Hege Hol, Agaraoli Aravazhi og Elisabeth Busengdal
 • Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2022/23
 • Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2022/23
 • Ny strategi 2025—28
 • Tildelingsbrev 2024 og styringsdialog
 • Revidert budsjett 2024
 • Etablering av Kunnskapspark på Campus Kristiansund
 • Ny informasjon vedrørende innflytting Campus Kristiansund
 • Eventuelt
 • Sak unntatt offentlighet iht. Offl §13 jf. Fvl §13.1 pkt. 2 (om opplysninger som er underlagt taushetsplikt)
 • Orienteringssaker: Faglig innlegg av viserektor for utdanning. Viserektor for utdanning orienterer om sin rolle. Ny forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, samt arbeidet med skikkethet ved HiMolde. Orientering om nøkkeltall for driften. Sak unntatt offentlighet iht. Offl §13 jf. Fvl §13.1 pkt. 1
Powered by Labrador CMS