styremøte

Merittering og korona på styremøtet i Agder

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag. På dagsorden står blant annet tildeling av status som merittert underviser.

Sunniva Whittaker, rektor og styreleder ved Universitetet i Agder
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Møtet i styret ved Universitetet i Agder kan følges direkte her fra kl 9.

En av sakene er tildeling av status som merittert underviser, men den er unntatt offentlighet. Styret vedtok i mars 2019 at det skulle etableres en felles ordning for merittering av undervisere ved UiA, etter at det hadde vært et pilotprosjekt der dagens prorektor for utdanning, Morten Brekke, ble universitetets første og hittil eneste meritterte underviser.

Etter utsettelser var det søknadsfrist 27. mars 2020 og onsdag blir det kjent hvilke(n) underviser som får heder og ære.

Styret skal også skal også gå gjennom strategiplaner for fakultetene og lærerutdanningen og bli orientert om koronasituasjonen per mai 2021. Agder har for tiden en uoversiktlig og usikker smittesituasjon, heter det, men UiA har frem til nå fått lov til å opprettholde sitt aktivitetsnivå. Det har vært få tilfeller av smitte blant studenter og ansatte siste tre uker.

Dette står på sakskartet:

 • Søknader om etablering og nedlegging av studier 2021
 • Nedlegging av lærerutdanninger som bygger på rammeplan av 2010
 • Orientering om søkertall 2021
 • Forlengelse av midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved UiA
 • UiAs resultater 2020 - Påvirkning for statsbudsjettet for 2022
 • Aktivitetsoppnåelse 2020
 • Fordeling av strategiske midler ved styret
 • Reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved UiA - revisjon av gjeldende reglement
 • Orientering til styret - Korona mai 2021
 • Strategiplaner for fakultetene og lærerutdanningen
 • Referat- og rapportsaker
 • Informasjonsutveksling
 • Internrevisjon av Forvaltning av IKT-utstyr 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5
 • Tildeling av status som merittert underviser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
 • Flere kallelser til professor II
Powered by Labrador CMS