NMBU

Midlertidigheten er gått ned ved NMBU

Målet var 15 prosent, men andelen midlertidige er nå lavere enn det. Midlertidige stillinger er noe av det som skal diskuteres på NMBUs styremøte.

Hanne Refsholt og Curt Rice ledet sitt første styremøte sammen i Asker i september. Fredag skal styret møtes i Ås.
Publisert

Per 15. september har NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) notert seg at de har en andel med midlertidige ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger på 13,6 prosent.

Fakta

Medlemmer / varamedlemmer NMBU-styret

 • Curt Rice, rektor, er møtesekretær.

Faste medlemmer

 • Hanne Refsholt
  Eksternt medlem - Leder i utvalg
 • Per Holten-Andersen

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Tone Ikdahl

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Stein Eggan

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Birger Svihus

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Vincent Eijsink

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Eivind Norum

  Representanter for teknisk- administrativt ansatte - Utvalgsmedlem

 • Martin Paliocha

  Midlertidig vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Tilde Birgitte Dalberg

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Børge Falleth Høysæter

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

Varamedlemmer

 • Astrid Tonette Sinnes

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Hilde Vinje

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Marius Grønning

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Irma Caroline Oskam

  Representanter for teknisk- administrativt ansatte - Varamedlem i utvalg

 • Even August Bremnes Stokke

  Studentrepresentant - Varamedlem i utvalg

 • Astrid Randem Lunde

  Studentrepresentant - Varamedlem i utvalg

 • Hannah Gunvor Jacobsen

  Eksternt medlem - Varamedlem i utvalg

 • Kjetil Lønnebakke Tennebø

  Eksternt medlem - Varamedlem i utvalg

Målet var å komme ned til 15 prosent, går det fram av tertialrapporten som er en av flere saker styret skal behandle fredag.

Tallet NMBU noterte seg for på midlertdighet i 2020 var 17,24 prosent. Høyest var man i 2019 med 20,25 prosent. I mars 2021 bestemte styret seg for å ta ytterligere tak i problemet, skrev daværende rektor, Sjur Baardsen, i styrepapirene.

— Tydelig positiv trend

— Det er en tydelig positiv trend i andelen midlertidige arbeidsforhold, for alle stillingsgrupper. NMBU har fått på plass bedre verktøy for å måle den løpende utviklingen. Vi har justert datagrunnlaget i tråd med føringer fra NSD/DBH, noe som ga en markert lavere andel midlertidige undervisnings- og forskningsstillinger, heter det i rapporten.

Det legges også til:

— Men selv korrigert for dette er trenden klart positiv. Den viktigste årsaken er antagelig at fakultetene er mer oppmerksomme på problemstillingen. Det har også gitt utslag at Personal- og organisasjonsavdelingen jevnlig går gjennom midlertidige arbeidsforhold for å kontrollere og rette opp i feil.

Dagsorden NMBU styremøte 29. oktober

Vedtakssaker:

 • Rapport 2. 2021
 • Årsplan og budsjettfordeling 2022 - langtidsprognose for 2022-26
 • Budsjettforslag utenfor ramma 2023

Orienteringssaker:

 • Rektors orienteringer til universitetsstyret
 • Orientering om opptak til studier 2021
 • Referatsaker - Universitetsstyret - 29.10.2021
 • Bærekraft ved NMBU
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS