uit Noregs arktiske universitet

Milliardkutt for nytt museum

UiT Noregs arktiske universitet sitt nye museum skulle kosta 2,8 milliardar kroner. Men før ein einaste spade er sett i jorda, må prosjektet kuttast med minst ein milliard kroner.

Slik er dei førebelse planane for nytt universitetsmuseum i Tromsø. UiT skal levera tre eller fire forslag, som deretter må kostnadsreknast.
Publisert Oppdatert

I 2016 var bestillinga eit museum med ei kostnadsramme på 1,5 milliardar kroner. Sidan den gong har som kjent mykje vorte dyrare. Prislapp for nytt universitetsmuseum ved UiT Noregs arktiske universitet har no stige til 2,8 milliardar kroner.

Det er for mykje, meiner regjeringa. Allereie i samband med statsbudsjettet for 2023 sa dåverande forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe at prisen måtte ned. Som Khrono har skrive, vart det ikkje sett av ei krone til museet den gongen.

No har noverande forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch vore i Tromsø saman med statsminister Jonas Gahr Støre, og UiT  har fått beskjed om at budsjettet må kuttast til om lag det halve, melder Nordlys.

Skal levera tre eller fire alternativ

— Me såg at NTNU vart for dyrt med 12 milliardar, så det tok regjeringa ned til sju milliardar kroner. Me må gjennom same øvinga når det gjeld Universitetsmuseet i Tromsø. Me tek det ned frå 2,8 milliardar kroner, til ein stad mellom 1,1 og 1,5 milliardar kroner, seier Borch til avisa.

Soga om lokaliseringa av museet er lang. UiT hadde først tenkt å ha det på campus  i Breivika, men museet vert no etter planen ein del av det nye kulturkvartalet i byen.

Då Khrono snakka med UiT-rektor Dag Rune Olsen hausten 2022, var han særleg oppteken av at det må vera nok lagringsplass til dei museale gjenstandane. Men:

— Prosjektet skal innom tørketrommelen, sa Olsen, og viste til at det var kome ei melding om kutt.

No seier han til Nordlys at UiT vil ha skissene for nytt museum klare midt i september. Fristen frå regjeringa er 1. februar.

— Me skal levera tre til fire alternativ, seier Olsen.

Deretter skal dei i samtalar med departementet og Statsbygg for å få kostnadsrekna skissene.

Får prosjekteringsmidlar

Statsminister Jonas Gahr Støre på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø intervjues av Sveriges radio
Kostnadane må ned, seier statsministeren.

Då statsministeren og forskings- og høgare utdanningsministeren var i Tromsø denne veka, hadde dei også med seg litt pengar. Dåverande kulturminister Anette Trettebergstuen lova i juni fire millionar til prosjektering av dei andre delane av kulturkvartalet, der universitetsmuseet altså også skal inn. I tillegg lova ho at det skulle koma fleire millionar, totalt mellom 15 og 20. No kjem det totalt 12 millionar, lovar statsminister Jonas Gahr Støre.

— Me har sett frå ei rekke prosjekt, frå jernbaner og mykje anna, at kostnadane berre har auka. Me må koma ned på eit nivå som gjer at me kan bygga så mange offentlege bygg som mogleg. Det er definitivt ikkje berre i Tromsø me senkjer rammene, seier han til Nordlys.

Powered by Labrador CMS