milliondryss

Milliongaver fra spare­bank­stiftelser til forskning på utenforskap og verdiskaping

Universitetet i Sørøst-Norge får penger fra fire sparebankstiftelser.

Guri Ramtoft, Gisle Dahn, rektor Petter Aasen, Bjørn Engaas og Jan Terje Olsen under overrekkelsen av pengegaven.

— Vi gleder oss stort over gaven fra de fire sparebankstiftelsene.

Det uttaler rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Petter Aasen, i en pressemelding.

Gaven er en pengesjekk pålydende 24 millioner kroner, som skal brukes på forskning på utenforskap og verdiskaping.

Giverne er Sparebank1 stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark — Holla og Lunde.

— Forskning og utviklingsarbeid ved USN skal bidra til å belyse og løse de store samfunnsutfordringene, og vi kan nå øke innsatsen på et viktig område, sier Petter Aasen.

Harmoni

Større befolkningsgrupper som ikke kommer inn i arbeid og fellesskap, har sosiale og økonomiske konsekvenser både for den enkelte og samfunnet.

I tillegg er den samlede verdiskapingen i regionen for lav og nyskapingstakten for liten i flere bransjer, og dette er bakgrunnen for at sparebankstiftelsene bidrar med midler for å bygge opp fagmiljøene ved USN på disse områdene.

Avtalen mellom stiftelsene og USN ble signert 3. oktober.

De fire lederne for stiftelsene, Bjørn Engaas, Gisle Dahn, Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen, uttaler i fellesskap at gaven skal bidra til å få større kunnskap og skape vekst og utvikling.

— Stiftelsene representerer et stort omland i Buskerud, Vestfold og Telemark, akkurat som USN. Derfor harmonerer dette samarbeidet så bra. Vi ser frem til å følge forskningsarbeidet, sier kvartetten.

UiT får 40 millioner

Også i nord har Sparebank 1 funnet fram sjekkheftet. 20. september kom nyheten om at UiT Norges arktiske universitet får 40 millioner til næringsrettet forskning på bærekraftig hav.

Pengegaven er en videreføring av en allerede eksisterende avtale som ikke utløper før i 2025.

— Vi forventer en mer krevende økonomisk situasjon fremover. Samtidig er samfunnsoppdraget vårt viktigere enn noen gang. Tilgangen til privat kapital er lavere i nord enn i sør og derfor mer utfordrende for oss. Derfor er vi svært glade både for pengene, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen.

Powered by Labrador CMS