universitetet i sørøst-norge

Mister søkere til lærerutdanningene

Trendene for søkertallene ved Universitetet i Sørøst-Norge står på dagsorden på dagens styremøte.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Petter Aasen, orienterer styret sitt om søkertall fredag 13. mai.
Publisert Oppdatert

Rapporten om søkertallene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) viser at universitetet totalt sett har samme tilbakegang som snittet for høyere utdanning med sine 12,9 prosent.

USN har styremøte fredag 13. mai og det kan følges her.

Fakta

Styret ved USN

Universitetsstyret er universitetets øverste organ og har ansvar for strategisk virksomhet og drift.

Styret ved USN har 11 medlemmer.


Eksterne medlemmer:

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Faglige representanter:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø
 • Mattias Øhra

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier

Studentrepresentanter:

 • Karoline Lie
 • Tommy Brask Jensen

I rapporten til styret går det fram at universitetets ulike campus opplever ulik tilbakegang, der Notodden sett i et fem årsperspektiv har tapt flest søkere.

Stor nedgang for lærerutdanningene

Over en femårs periode har lærerutdanningene ved USN en tilbakegang på 28,6 prosent i søkertallene for lærerutdanningene totalt.

Lærerutdanningene for de som skal undervise de minste barna (trinn 1-7) har fra i fjor til i år en tilbakegang ved USN på 4,7 prosent, mens det nasjonalt er en fremgang på 6,5 prosent. For utdanningene for trinn 5-10er det omvendt her er det 3,7 prosent tilbakegang nasjonalt, mens USN har omtrent det samme antall søkere nå i vår som i fjor.

Katastrofetallene for barnehagelærerutdanningene er de samme ved USN som resten av landet, og viser en tilbakegang på 25,8 prosent.

USN har opprettet en ny femårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og denne fikk bare 8 førsteprioritetssøkere til 25 studieplasser.

Her er alle saker på dagsorden 13. mai

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.05.2022. Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 08.03.2022
 • Nedlegging av ph.d. i markedsføringsledelse (PhD in Marketing Management, PHDMAR)
 • Plan for internrevisjon 2022
 • Endring i forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilsettingssak - Kallelse av professor II innen biofysikk

Orienteringssaker

 • Søkertall 2022
 • Utkast til ny utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og USN
 • Orientering om rapport fra ekspertutvalget om finansiering av universiteter og høgskoler

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 13.05.2022
Powered by Labrador CMS