valg

Molde legger planene for rektorvalg neste år

Til våren skal Høgskolen i Molde velge rektor og høgskolestyre. Onsdag forteller sittende rektor om han tar gjenvalg.

Da statsbudsjettet ble lagt fram, fikk rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen, besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Styremøtet starter klokken 10.00 onsdag 14. desember, og du kan følge det nederst i saken.

Saken om rekotrvalg er sak nummer 10 på dagsordenen.

Våren 2023 skal det gjennomføres valg av rektor, prorektor og styremedlemmer — to øvrige ansatte fra undervisnings- og forskerstillinger, ett medlem fra teknisk og administrativt ansatte og to medlemmer fra studentene. Studentene sitter i ett år om gangen, de andre velges for 4 år, fra 1. august 2023 til 2027.

Steinar Kristoffersen er rektor ved høgskolen i dag, og på spørsmål fra Khrono om han tar gjenvalg eller ikke, svarer han:

— Mitt eventuelle kandidatur kan nok tenkes å bli et tema allerede på styremøtet, så jeg syns det er naturlig å vente i alle fall til da med å si noe om det.

Prorektor i styret

I tråd med høgskolens tidligere praksis blir valgt prorektor styrets nestleder og får en av FoU-plassene i styret, heter det i styrepapirene.

Det settes ned en nominasjonskomite som skal nominere kandidater til de fem interne vervene. Fra styret velges en person som medlem i nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen skal være utnevnt senest 16. januar 2023, og det innkalles til første møte 18. januar.

Valg etter påske

Høgskoledirektøren ordner med innkallingen til det første møtet, og gir komiteen et mandat tilsvarende tidligere praksis. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder i det første møtet.

Komiteen skal gi sin innstilling innen 17. mars. Det gjennomføres presentasjon og debatt (kandidater til rektor og prorektor) onsdag 29. mars. Valgkomiteen gjennomfører valget, i tråd med tidligere praksis. Det gjennomføres valg i uke 15 (uken etter påske), først på rektor og prorektor, deretter på øvrige styremedlemmer.

Dersom det skulle bli to valgomganger til rektor, vil valget på de øvrige styremedlemmene forskyves.

Øvrige saker på dagsordenen

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll 02.11.2022
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Elin Mordal
 • Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PHD) - Terje Lauvaas Andersen
 • Periodisk studieprogramevaluering av master i økonomi og administrasjon
 • Rapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021/22
 • Studiestartundersøkelsen 2022 - orientering til Høgskolestyret
 • Utviklingsavtale 2023 - 2026 - utkast til tekst til tildelingsbrevets kapittel 2
 • Endring av HiMoldes reglement valg til styringsorganer
 • Valg av medlemmer til HiMoldes styre
 • Styrets årsplan 2023
 • Tertialrapport 2. tertial 2022 og regnskapsoversikt pr. 31.8.2022
 • Budsjett 2023
 • Vurdering av høyskoledirektørens lønn etter hovedtariffavtalen pkt. 2.5.5 nr. 3
 • Eventuelt
 • Nye styrer fra 1. august 2023 - nominering av eksterne styremedlemmer
Powered by Labrador CMS