ny jobb

Morten Anstorp Rosenkvist (42) ny sjef i Lånekassen

Byttar ut sjefsjobb i Kunnskapsdepartementet med sjefsstillinga i Lånekassen.

Noverande ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Morten Anstorp Rosenkvist (42) skiftar beite. Han blir ny administrerande direktør i Lånekassen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret har tilsett Morten Anstorp Rosenkvist (42) som ny administrerande direktør i Lånekassen.

Han er tilsett for ein åremålsperiode på seks år, skriv Lånekassen i ei pressemelding.

Rosenkvist vil med det ta over stafettpinnen frå konstituert administrerande direktør Lars Petter Flåtten, som har fungert i stillinga sidan oktober i fjor.

Tidlegare sjef i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, valte i haust å avslutte sitt seks år lange åremål tre år før tida, til fordel for direktørjobben i Skatteetaten.

— Opplevd eit stort engasjement

Styreleiar Seunn Smith-Tønnessen meiner Rosenkvist er ein utviklingsorientert leiar som har gode føresetnader for å videreutvikle Lånekassen.

— Han har inngåande kjennskap til forvaltning og politiske prosessar, og samstundes god forståing for kundane sine forventningar og behov. Styret er trygge på at Morten vil balansere behova for utvikling med stabil og sikker drift. Gjennom rekrutteringsprosessen har vi opplevd at Morten har eit stort engasjement for Lånekassen og samfunnsoppdraget, seier Smith-Tønnessen i pressemeldinga.

Kjem frå sjefsstilling i Kunnskapsdepartementet

Fakta

Litt om Lånekassen

  • Lånekassen har over ein million aktive kundar. Rundt 400 000 av desse mottek støtte til utdanning, og rundt 700 000 betalar tilbake på studielånet sitt.
  • Lånekassen delte ut nærare 36 milliardar kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2019–2020. Samla utlånsportefølje er 209 milliardar kroner.
  • Lånekassen har hovudkontor i Oslo og kontor i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta. Talet tilsette er om lag 320.

Kjelde: Lånekassen

Rosenkvist kjem frå stillinga som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet der han har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskule, kompetansepolitikk og utdanningsstøtteordningane.

Den ferske administrerande direktøren gler seg til å starte i det som han meiner er ein av Noreg sine mest spennande offentlege verksemder.

Eg er veldig motivert av det store samfunnsoppdraget til Lånekassen – å gjere utdanning mogleg. Lånekassen betyr utruleg mykje for veldig mange, seier Rosenkvist i pressemeldinga.

Powered by Labrador CMS