Vikingtidsmuseet

Museumsdirektøren smiler: — Unngår store forsinkelser

Gode nyheter for Universitetet i Oslo og Vikingtidsmuseet i det reviderte forslaget til nasjonalbudsjett.

Håkon Glørstad ser litt lysere på det etter dagens melding fra regjeringen.
Publisert

Tirsdag morgen presenterte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV frem sitt reviderte forslag til nasjonalbudsjett.

I verbalforslaget som SV har lagt ut på sine nettsider, kan man blant annet lese følgende:

Fakta

Statsbyggs alternativer

  • Alternativ 1: «Naust» optimalisert fra forprosjekt, i tett samarbeid mellom UiO/KHM, AF Gruppen og Statsbygg i samspillsfasen.
  • Alternativ 2: Er et redusert prosjekt innenfor reguleringsplanen. Alternativ 2 har samme planløsning som alternativ 1, her er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer og utomhus drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg.
  • Alternativ 3: Tar for seg alle kostnadsbesparelser som kan utføres uten at det med sikkerhet vil utløse en ny reguleringsplan. Byggets geometri over bakken er derfor opprettholdt. Utstillingsarealet er kraftig redusert og begrenset til ett plan. I tillegg er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg.
  • Alternativ 4: Er et nytt/nye bygg med enklere geometri, som løsriver seg fra vinnerutkastet, «Naust», fra Plan- og design konkurransen i 2015/2016 - vunnet av AART Architects. Resterende bevilgning gir en rest til et nytt museum med sikring av gjenstanden, design-to-cost innenfor kostnadsrammen.

«Partiene viser til at byggingen av Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv, vikingskipene. Slik det er i dag så brytes skipene ned og treverket sprekker opp. De kan kun sikres i et nytt bygg. Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet.»

Fornøyd

Museumsdirektør Håkon Glørstad er positiv til at denne teksten er kommet med i det endelige budsjettet.

— Vi ser på dette som et signal om at regjeringen tar anbefalingene våre til etterretning, og at vi unngår store forsinkelser på byggestarten.

— Det er jo også dette som har vært vår klare anbefaling til regjeringen, understreker Glørstad til Khrono.

Han er snar med å legge til at når han sier byggestart, så sikter han i første omgang til byggingen av byggegropene.

— Så vil nok regjeringen komme tilbake til kostnadsrammene på et senere tidspunkt, sier Glørstad.

Milliardsprekk

Forrige uke ble det kjent at Statsbygg har lagt frem fire ulike kostnadsbesparende tiltak for regjeringen når det gjelder byggingen av det nye Vikingtidsmuseet.

Dette kom som følge av at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i begynnelsen av mai påla Universitetet i Oslo (UiO) og Statsbygg å komme fram til en lavere kostnadsramme innen 2. juni.

Bakgrunnen for det hele er at kostnadsrammen for prosjektet har blitt utvidet med omtrent en milliard kroner.

Håkon Glørstad uttalte til Khrono forrige uke at han kunne leve med ett av de fire alternativene, nemlig alternativet som er en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner.

3 og 4 ute av bildet?

Slik museumsdirektøren tolker teksten i det endelige nasjonalbudsjettet, gjenstår nå dette alternativet, samt alternativ 2, som i grove trekk handler om å redusere prosjektets størrelse innenfor reguleringsplanen (se faktaboks).

— Jeg kan jo ikke være helt sikker, men at man nå ønsker å starte med byggingen av byggegropene, må vi ta som et signal om at alternativ 3 og 4 er ute av bildet, sier Glørstad til Khrono tirsdag.

— Min klare oppfatning er at alternativ 1 er det klart beste for prosjektet i sin helhet, legger direktøren til.

SV-politiker og stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård sier til Khrono at teksten er med på å slå fast at Vikingtidsmuseet ikke skal rammes av unødvendige forsinkelser.

— Det er avgjørende at de blir tatt vare på og det kan kun sikres i nytt bygg. Det er et signal fra Stortinget til regjeringen om at man bør fortsette grunnarbeidet, sier Øvstegård, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Stølen: — Vi har vært gode

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier følgende til Khrono om saken:

— Vi er veldig glade for at man ikke vil ta en stopp i Vikingtidsmuseet. Det var ekstremt viktig for oss og veldig bra å få gjennom.

— Her tror jeg SV har gjort en god jobb, men det har nok ikke vært vanskelig å få med Ap og Sp heller, uten at jeg vet noe om det, kommenterer rektoren.

Om UiOs innsats i saken er han også tydelig på at det har blitt jobbet godt.

— Vi har jobbet for denne saken. Jeg tror nok dette er noe som representerer stor interesse i hele samfunnet, også for vanlige folk. Vi har vært gode å tydeliggjøre hvor viktig det er, slutter UiO-rektoren.

Svein Stølen er positiv.
Powered by Labrador CMS