Olje og gass

Musikkhøgskolen beholder investeringer i fossil energi

Norges musikkhøgskole skryter av klima- og miljøsertifisering — og setter pengene i Shell, Chevron, Halliburton og Equinor.

Rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhgskole sier det er prosaiske grunner til at høgskolens penger fortsatt er investeringer i fossil energi.

Norges musikkhøgskole kan skilte med en rekke grep for å redusere skolens klimaavtrykk. Den har blant annet som mål å redusere antall flyreiser med 30 prosent innen utgangen av 2023 og 40 prosent innen utgangen av 2025 målt mot 2019, skriver høgskolen på egne nettsider.

Den snakker ikke like høyt om at stiftelser tilknyttet skolen har penger plassert i flere kjente olje- og gasselskaper.

Slike plasseringer har vært omstridt. 

I mars 2021 avslørte Khrono at både Universitetet i Bergen, NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hadde stiftelser tilknyttet seg som investerte i olje og gass. 

Ikke lenge etter gjorde både UiB og NMBU det klart at de umiddelbart ville kvitte seg med investeringer i fossil energi. 

Fra NTNU-stiftelsene var svaret mer avmålt. Men fra Unifor, som forvalter dem, får Khrono vite at NTNU-stiftelsene har vært helt ute av fossile investeringer siden april 2021.

For Norges musikkhøgskole (NMH) er historien en annen. 

— Prosaiske grunner

To stiftelser er tilknyttet høgskolen: Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat og Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

Disse forvaltes av et legatstyre ved NMH der rektor Astrid Kvalbein er styreleder.

Mens stiftelsene ved de andre utdanningsinstitusjonene flyttet investeringene til fond som ikke investerer i fossil energi, har NMH valgt å fortsette som før. 

På listen over investeringsobjekter, basert på informasjon fra Unifor om hvilke fond stiftelsene benytter, finner Khrono en rekke kjente og mindre kjente oljeselskaper som Shell, TotalEnergies, BP, Exxon Mobil, Chevron, Equinor.

Da Khrono var i kontakt med Unifor i mars 2022, var tilbakemeldingen at det året før hadde vært utskifting av styret for de to stiftelsene ved NMH. I neste styremøte, som var nært forestående, skulle saken tas opp — med sikte på å ta i bruk de  samme fossilfrie fondene som de andre hadde gått over til. 

Ett og et halvt år senere har dette fremdeles ikke skjedd.

— Prosaiske grunner, svarer rektor ved Musikkhøgskolen, Astrid Kvalbein, på spørsmål om hvorfor stiftelsene ved NMH fortsatt har penger i fond med investeringer i fossil industri.

Har hatt det «på agendaen»

Unifors administrerende direktør Hans Jørgen Stang skrev dette i en e-post til Khrono i september:

«De to stiftelsene tilknyttet Musikkhøgskolen har på agendaen at det skal gå over til en ren fossilfri portefølje. Det nye styret har fokusert på å få på plass en bedre struktur for formålsoppnåelsen og løsning for søknadshåndteringen.»

Et av fondene har også aksjer i oljeserviceselskapet Halliburton, som er sentral i såkalt fracking, eller hydraulisk frakturering. Dette er en metode, forbudt i flere land, for å lage kunstige sprekker i berggrunnen med sikte på å utvinne petroleum. 

Metoden er svært omstridt, blant annet fordi den kan føre til forurensing av grunnvann og drikkevann. I USA har det vært flere ulykker med alvorlige helseskader i lokalbefolkningen som følge. 

Samtidig som de deler ut penger fra stiftelsene, profilerer NMH seg som Miljøfyrtårn, med en rekke tiltak for å redusere klimaavtrykket.

«Å være Miljøfyrtårn forplikter til et kontinuerlig arbeid for å redusere klimaavtrykket», skriver høgskolen på egne nettsider. 

— Prøvde å ta det opp

Rektor Astrid Kvalbein sier at hun har gjort et forsøk på å flytte investeringene til fossilfrie fond.

— Da jeg begynte for rektor for to år siden, overtok jeg et legatsystem der vi trengte å få pengene i aktivitet, det har vi prioritert. Vi har blant annet fått etablert et nytt styre og en søkeportal. Vi prøvde å ta det opp en gang på et møte, men rakk ikke å behandle det, seier hun.

— Det ble ikke prioritert?

— Det er en prinsipiell diskusjon man må ta. Personlig vil jeg gå inn for at vi går gjennom dette og sikrer en bærekraftig profil. 

— Er det uenighet i styret om dette?

— Det tror jeg ikke. Men vi hadde fem minutter igjen på det aktuelle styremøtet til saken, og da mente noen at dette var såpass prinsipielt at vi burde komme tilbake til det. 

— Er det ikke litt rart å ikke rekke dette på to år?

— Du er velkommen til å kikke i min kalender. Vi er en liten organisasjon med et svært høyt aktivitetsnivå og har hatt andre store utfordringer å håndtere den siste tida.

— Som styreleder i legatene og rektor, mener du det ikke har vært nødvendig å prioritere dette i løpet av de siste to årene?

— Jeg har ment at det har vært andre ting som haster mer. 

— Hvor høyt på lista er miljø, klima og bærekraft for NMH og deg som rektor? 

— Det er høyt oppe. Jeg er kjempefornøyd med at vi er sertifisert som miljøfyrtårn. Det forplikter og vi følger opp. 

Kvalbein sier at spørsmålet om investeringene vil bli tatt opp på neste styremøte for legatene 16. november, men at hun ikke vil forskuttere et vedtak i styret. 

— Forstår nedprioritering av miljø

Lite tyder på at NMH vil bli utsatt for press fra egne studenter i saken. 

Leder for studentdemokratiet, studentutvalgsleder Mitra Fagerli Rahman, sier at hun personlig synes fondsinvesteringene i olje virker unødvendige. 

— Vi mener det er viktig å prioritere systematisk klimaarbeid. Vi ønsker på alle mulige måter å redusere investeringer i fossil energi. Men studentdemokratiet har ingen politikk på dette, seier hun. 

Derfor kan de heller ikke ta stilling til investeringene, ifølge studentlederen.

Hun sier også at studentforeningen har forståelse for at det er lett å nedprioritere miljøtiltak i en tid da kultursektoren generelt er utsatt for kutt.

— Vi er i en spesiell situasjon med kutt i kulturlivet nå, sier Mitra Fagerli Rahman.

Powered by Labrador CMS