medisinutdanning

Nå blir det medisincampus ved Sørlandet sykehus

Medisinstudenter ved Universitetet i Oslo kan nå ta to år av studiet ved Sørlandet sykehus. Det vedtok helseforetaket 15. juni.

Studentene skal ha praksis ved sykehus i Agder.
Studentene skal ha praksis ved sykehus i Agder.

Universitetet i Oslo (UiO) har fått sin første eksterne campus. Onsdag vedtok styret ved Sørlandet sykehus HF en desentralisert utdanning for medisinstudenter, kalt UiO Campus sør. Da hadde fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ved UiO fattet likt vedtak dagen før.

Khrono skrev første gang i 2020 at UiO ville utdanne leger på Sørlandet. Modellen er at medisinstudenter skal ta to år av den kliniske delen av studiet i Agder.

Nå er det klart at disse studentene kan komme til Sørlandet neste høst. I første omgang er det snakk om ti studenter.

De skal tilbringe sitt femte studieår der. De påfølgende kullene vil både ha sitt fjerde og femte studieår i Kristiansand, og antallet studenter skal etter planen økes.

Noe digital undervisning

Det første kullet starter med undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer. Deretter blir det undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på lokalsykehus i Agder.

— Tett faglig oppfølging på sykehusene i klinisk undervisning vil gi studentene god og pasientnær undervisning. Både fagene, læringsutbyttet og eksamen blir de samme som hos medisinstudentene som har hele sin undervisning på campus Oslo. Noe av den teoretiske undervisningen blir lokal, noe blir digitalt fra Oslo, sier dekan Ivar P. Gladhaug ved Det medisinske fakultet ved UiO i en pressemelding.

Grimstadutvalget la frem sin rapport i 2019. Anbefalingen der var at Norge bør utdanne flere leger ved egne universitet. I 2021 ble den såkalte gradsforskriften opphevet for juss og psykologi, men ikke for medisinutdanning. Universitetet i Stavanger har som kjent lenge ønsket å først hente hjem legestudenter fra utlandet slik at de kan ta de siste studieårene der, og på sikt opprette egen seksårig medisinutdanning. Dette satte regjeringen foten ned for da de la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai.

Ikke egen utdanning

Universitetet i Agder har ikke planer om en egen medisinutdanning.

— Vi ser frem til forsterket samarbeid med Sørlandet Sykehus HF og Universitetet i Oslo. Samarbeidet gir et løft for bredden vi tilbyr av helsefaglige utdanninger ved UiA, har rektor ved UiA, Sunniva Whittaker, tidligere sagt til Khrono.

Målet med samarbeidet er det samme som for Vestlandslegen, som er Universitetet i Bergen sin desentrale medisinutdanning. Her skal etter planen hele Vestlandet etter hvert taes i bruk. Mål: Bedre rekruttering av leger også utenfor de store byene.

Administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF.
Administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF.

— Vi har tro på den såkalte «lakseeffekten». Vi tror at unge studenter i etableringsfasen som studerer her over flere år vil trives på sykehuset og regionen, stifte familie og vil fristes til å bosette seg her etter endt studietid, har administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, tidligere sagt til Khrono.

Samme Mevold er godt fornøyd etter dagens vedtak, sier hun i en pressemelding.

— Det har vært en solid innsats med et godt planleggingsarbeid fra representanter fra Sørlandet sykehus, kommunene i Agder og representanter fra UiO. Styret ved Sørlandet sykehus viste i dag sin støtte til satsingen ved enstemmig å slutte opp om avtalen med UiO, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

Mevold sier også at med etableringen av UiO Campus sør kan både sykehuset og kommunene i Agder sikres de legene regionen har behov for i fremtiden.

Fornøyd rektor

Også UiO-rektor Svein Stølen er fornøyd.

— Med denne campusen vil vi kunne tilby medisinstudiet til flere studenter, og de vil møtes av et engasjert, kompetent fagmiljø på Sørlandet sykehus. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen, og vil rose dem for arbeidet med å bygge opp et godt studiemiljø for studentene. Rapporten til Grimstadutvalget pekte spesielt på både Agder og Sørlandet sykehus som aktuell for en desentralisert modell, og vi gleder oss til campusen åpner neste år, sier han i samme pressemelding.

Powered by Labrador CMS