rekruttering

Nå tar også denne kommunen grep for å lokke til seg sykepleie­studenter

Økonomisk støtte og ekstra stipend for deltidsjobb, er blant det Harstad kommune gjør for å tiltrekke seg flere studenter.

Harstad kommune ønsker å tiltrekke seg flere studenter og arbeidskraft.
Harstad kommune ønsker å tiltrekke seg flere studenter og arbeidskraft.

Sykepleiermangelen er dokumentert blant annet i helsepersonellkommisjonens rapport. 

Det mest forsiktige alternativet konkluderer med at det forventes en vekst i etterspørselen etter sykepleiere på over 25.000 årsverk mellom 2019 og 2040, skrev Khrono like før sommeren i år.

Mangler 20.000 vernepleiere

Flere kommuner har tatt mindre eller større grep for å tiltrekke seg både studenter og arbeidskraft. I 2021 skrev Khrono blant annet om Vinje kommune som ville betale sykepleiestudenter 5000 kroner ekstra i måneden for å ha en deltidsstilling i kommunen.

Tidligere i år ble det kjent at Halden kommune tilbyr å nedbetale 15.000 kroner av studielånet årlig i fem år, til nyutdannede vernepleiere som velger kommunen som arbeidssted.

Ifølge Fellesorganisasjonen (FO) mangler Norge 20.000 vernepleiere. Samtidig utdannes det bare 1000 vernepleiere i året, viser en rapport utført av Fellesorganisasjonen og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede.

Permisjon med lønn

Nå kaster Harstad kommune seg på ballen ved å etablere en rekke ordninger for å tiltrekke seg studenter og arbeidskraft innenfor helseutdanningene.

Ifølge en artikkel på UiT Norges arktiske universitets nettside iverksettes det ordninger både for de som allerede er ansatt i kommunen, og studenter som ikke er ansatt i kommunen, men som ønsker å jobbe deltid mens de studerer.

For å legge til rette for at ansatte kan gjennomføre deltidsstudier i sykepleie og vernepleie, ønsker kommunen at de får permisjon med lønn for halvparten av samlingene, eksamensfri i henhold til permisjonsreglementet, 25 prosents lønnsdekning i praksisperiodene og mulighet til å søke stipend fra fagforeningen sin mot to års bindingstid etter fullført utdanning.

Vil at flere blir

I tillegg til egne ansatte retter kommunen seg også mot fremtidige arbeidstakere gjennom å tilby rekrutteringsstillinger til syke- og vernepleierstudenter ved UiT i Harstad.

Dette gjelder studenter som per i dag ikke har fast stilling i kommunen, men som ønsker å jobbe mens de utdanner seg, mot at de får stipend i tillegg til lønn. 

Håpet er at gjennom å knytte studentene til en arbeidsplass de trives på, så kan det bidra til at flere velger å bli i kommunen etter endt utdanning, informeres det i UiTs artikkel.

Powered by Labrador CMS