Tromsø-rektor Anne Husebekk er glad for å ha nådd en viktig milepæl i fusjonsarbeidet lengst nord. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Prinsipper for fusjon lengst nord vedtatt

Harstad insisterte på å få eget fakultet fra dag én, men måtte gi tapt mot ledelsen i Narvik og Tromsø.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fusjonspartnerne Høgskolene i Harstad og Narvik og UiT - Norges arktiske universitet har vedtatt prinsippene og rammene for fusjonen som gjennomføres fra 1. januar 2016.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, forteller at hun er svært godt fornøyd etter det felles styreseminaret som de to høgskolene og universitetet gjennomførte mandag, og hun er også godt fornøyd med vedtakene i styremøtene tirsdag 27. oktober.

— Vedtakene ble som forventet og vi er 95 prosent enige. På ett punkt skiller vi lag, og det gjelder på opprettelse av fakultet eller ikke i Harstad, forteller Husebekk til Khrono rett i etterkant av dagens styremøter.

Opprettholdt eget fakultet

Høgskolen i Harstad sto på til siste slutt på at de vil ha et fakultet i Harstad fra 1. januar 2016, mens Høgskolen i Narvik sluttet seg til innstillingen fra Tromsø, nemlig at det skal være en midlertidig enhet i Harstad, som kan få fakultetsstatus fram mot neste sommer.

En ekspertgruppe skal så vurdere fram til 1. mai hva som blir den endelige status og skjebne for det faglige miljøet i Harstad.

— Jeg er fornøyd med vedtaket fordi det gir oss litt tid til å se ekstra godt på helse- og sosialfagmiljøet totalt sett, og jeg er helt sikker på at vi ender opp med en god faglig løsning for alle parter, mener Husebekk.

Sure på Narvik

De siste dagene har det kommet fram at man i Harstad ikke er spesielt glad for at Høgskolen i Narvik har støttet innstillingene fra Tromsø i ett og alt, og at man ikke i større grad har støttet kravene fra Høgskolen i Harstad.

Les også: Harstad irritert over Narvik

Saken har både handlet om at Harstad vil ha eget fakultet fra dag én, slik Narvik får, men det har også handlet om at man ikke ønsket at barnevernsutdanningen i Harstad skulle legges under det aktuelle fakultetet i Finnmark. En sak der Narvik igjen har støttet Tromsø.

Anne Husebekk på sin side forteller at det felles styreseminaret mandag ikke var preget av irritasjon og ufred, men konstruktive diskusjoner og samtaler.

— Det er svært nyttig at alle blir bedre og mer kjent med de enkelte institusjonene også, sier hun.

Holdø enig med Husebekk

Rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø, sier seg enig i Husebekks beskrivelse av gårsdagens seminar og dagens vedtak.

— Er det noe i økt bitterhet mellom Narvik og Harstad?

— Vi har noen styrevedtak underveis vi har fulgt opp. Jeg oppfatter vel at uenighetene som er beskrevet mellom Harstad og Narvik delvis beror på noen misforståelser. Vi i Narvik har ikke stått i opposisjon til Harstad sånn sett, mener Holdø.

— Klarer dere nå å se framover å jobbe samlet mot ett universitet?

— Vi har klart å samarbeide i mange år før, og klarer garantert å fortsette det gode samarbeidet framover, mener Holdø.

Noen presiseringer

Vedtaket i Holdøs styre ble 9 for og 2 i mot. Mindretallet ønsket å sende fusjonsforslaget tilbake til UiT med krav om at det ble bearbeidet i henhold til innspill fra Narvik, men dette forslaget falt.

Se også: Vedtaket i styret på Høgskolen i Narvik

Holdø legger vekt på at styrets hans har rettet noen krav til UiT i det videre arbeidet fram mot endelig fusjon.

Styret minner Husebekk på løfter fra 27. januar om at det blir lagt lærerutdanning til Narvik. Samtidig ønsker de fremdeles at ansvaret for all ingeniørutdanning legges til Narvik. Det gjenstår noen fagområder der UiT holder tilbake endelig beslutning.

Olsvik fornøyd med mye

Rektor ved Høgskolen i Harstad (HiH), Bodil Olsvik, sier til Khrono at HiH-ledelsen synes det er synd at universitetsstyret ikke vedtok å etablere et fakultet ved campus Harstad fra 1. januar 2016.

— Når det er sagt, så er vi positive til at universitetsstyret valgte å tilføye flere momenter i sitt vedtak, enn det som opprinnelig lå i innstillingen. Bl.a. er man tydelig på at miljøet innen vernepleie og samfunnssikkerhet og beredskap ved HiH skal styrkes. Man vil også gå i gang med et arbeid for å gjennomgå dagens fakultetsstruktur. I påvente av dette organiseres HiHs vernepleiemiljø inn på fakultetsnivå. I tillegg gis campus Harstad viserektoren for regional utvikling innen offentlig sektor og velferd, noe vi tolker som en  anerkjennelse av HiHs sterke miljø innen dette området. Og til slutt, vi fikk tilslutning til at våre miljøer innen sykepleie og økonomifag organiseres slik vi ønsket, understreker Olsvik.

— Synd at Narvik ikke har støttet oss

— Er det noe i økt bitterhet mellom Narvik og Harstad?

— Vi registrer at HiN ikke har støttet Harstad gjennom å stemme for våre forslag knyttet til fakultetsetablering i Harstad. Det synes vi er synd, men vi vil ikke la det stå i veien for både nåværende og framtidig godt faglig samarbeid, svarer Olsvik.

— Klarer dere nå å se framover å jobbe samlet mot ett universitet?

— Ved campus Harstad har vi blikket rettet framover. Det er fortsatt mye som ikke er klart og mange arbeidsoppgaver som venter for at fusjonen skal kunne sies er gjennomført. Når vi runder 1. januar 2016 er vel bare så vidt 25 prosent gjennomført. Vi skal derfor bidra konstruktivt og sammen sørge for at de tre institusjonene lykkes med fusjonen. Det forventer vi av de andre også, understreker Olsvik.

Trenger mer penger

I Tromsø er ledelsen i full gang med å se framover mot blant annet praktiske og økonomiske utfordringer i fusjonsarbeidet.

— Har dere ressurser nok til å gjennomføre de nødvendige prosessene?

— Det blir svært viktig for oss å få vår rettmessige andel av de midler som er satt av til fusjoner og omstrukturering i 2016. Det er satt av mer penger neste år, men det er også flere prosjekter som er aktuelle for støtte, så det blir viktig med gode søknader her, sier Husebekk.

— Målet med fusjonene er økt kvalitet, og skal det bli resultatet må prosessene gjennomføres på en ordentlig måte og det koster, understreker Husebekk, som tross alt er fornøyd med å ha kommet et viktig steg nærmere 1. januar og en virksomhetsoverdragelse av høgskolene i Narvik og Harstad.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS