Rektorene Katrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer (t.v.) og Anna Linnea Ottosen ved Høgskolen i Hedmark går for enten Høgskolen i Innlandet eller Høgskolen Øst som navn etter fusjonen. Foto: Gro Vasbotten, HiL

Vil hete Øst eller Innlandet

Høgskolen Øst eller Høgskolen i Innlandet? Det er de to navnene som står igjen når høgskolene i Hedmark og Lillehammer skal fusjonere, men Språkrådet er mot begge.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forutsatt at styrene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer vedtar fusjon på sine møter førstkommende onsdag, skal de to styrene sammen velge seg et nytt navn på et felles møte samme dag.

Rektor Anna Linnea Ottosen ved Høgskolen i Hedmark og Kathrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer foreslår at det nye navnet skal være enten Høgskolen Øst eller Høgskolen i Innlandet.

Liker ingen av dem

Språkrådet, derimot, liker ingen av navnene og vil heller at den nyfusjonerte institusjonen skal hete Høgskolen i Hedmark og Oppland.

Dette er nesten likt et av tre navn som en jury har plukket ut etter navnekonkurransen som er holdt. Juryens forslag er Høgskolen Øst, Høgskolen Innlandet eller Høgskolen Hedmark og Oppland, vel å merke uten «i» i de to siste.

Det handler mest om at vi fikk litt liten tid til denne navneprosessen, og prøve-avstemningene som styrene har gjort via epost viser at begge navnene har tilhengere. Derfor fant vi det riktig å fremme begge.

Katrine Skretting

«Høgskolen i Hedmark og Oppland er entydig, klart og beskrivende, og følger tradisjonen for norske navn i staten», skriver Språkrådet i brev til de to høgskolene. Rådet legger til at det er uklart hva som inngår i «Innlandet», og det er heller ikke klart hvilke området som er inkludert eller utelatt fra «Øst».

Se styrepapirene her

Setter inn «i»

De to rektorene tar ikke Språkrådets anbefaling til følge, men kommer rådet litt i møte ved å putte inn en «i» i alternativet Høgskolen i Innlandet. Rådet understreker nemlig i brevet at preposisjoner som «i» er klargjørende og er til for å brukes.

De to rektorene har laget en likelydende innstilling til sine styrer, som på møtene i Brumunddal onsdag skal behandle både fusjonsplattformen og navnevalget.

«Vi tar hensyn til prosessen som har vært rundt navnevalg og støtter oss på de innspill som hittil er kommet i debatten fra juryen i navnekonkurransen, resultat fra prøvevotering i styrene og diskusjoner i ledermøtene», heter det i innstillingen fra de to rektorene.

Har Innlandet som favoritt

Rektor Katrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer (bildet under) sier at hun selv holder en knapp på Høgskolen i Innlandet.

— Men jeg vil selvsagt akseptere ethvert vedtak som styret måtte gjøre, sier hun.

(Foto: Maja Lindseth)

Skretting viser til at Innlandet er innarbeidet som et navn på flere viktige institusjoner. Som et illustrerende eksempel foregår et arrangementet under Forskningsdagene, «Innlandet og grenser», i Brumunddal samme dag som de to styrene har sitt møte akkurat her, midt mellom Elverum og Lillehammer.

— Hvorfor foreslår dere to alternative navn? Er dere uenige?

— Det handler mest om at vi fikk litt liten tid til denne navneprosessen, og prøveavstemningene som styrene har gjort via epost viser at begge navnene har tilhengere. Derfor fant vi det riktig å fremme begge, sier hun.

Navnekritikk

Det er ikke første gang Språkrådet har innvendinger mot nye navn på universiteter og høgskoler. 

Les også:

Andre hensyn enn språk

Anna Linnea Ottosen sier hun har forståelse for Språkrådets argumenter, men at det har vært nødvendig også å ta hensyn til andre argumenter som har vært framme i diskusjonene om navn.

— Det er viktig for oss å finne et navn som er dekkende geografisk også. Når det gjelder Innlandet, så er det flere i regionen som har begynt å bruke det, for eksempel sykehus, politi og teater. Når det gjelder Øst kan det være dekkende for et større omland, sier hun.

— Er grunnen til at dere fremmer to navn at dere to rektorer har hver deres favoritt?

— Det vil jeg ikke si, svarer Ottosen, som legger til at de vil lytte til styrene og eventuelt endre innstilling hvis et av de to navnene utpeker seg i debatten i det felles styremøtet.

Kan bli annet universitetsnavn

I fusjonsplattformen som styrene får på bordet står det at de skal jobbe for å bli universitet innen 2020. Det er dette som er selve drivkraften bak fusjonen; å styrke seg faglig og bygge en attraktiv institusjon som kan bli universitet.

(Foto: Høgskolen i Hedmark)

— Men hva med navnet hvis dere blir universitet? Blir det Universitetet Øst eller Universitetet i Innlandet da?

— Det er ikke gitt. Universitetsakkreditering vil gi oss en mulighet til å se på navnet på nytt, og ha en åpen diskusjon om hva som skal være navnet på universitetet, sier Ottosen (bildet).

— Ser du for deg at det blir stort engasjement om navnesaken i styrene?

— Det er nok et engasjement, men samtidig så er det sikkert noen som tenker at vi vil få en ny mulighet til å velge navn når vi blir universitet. Da vil vi  kunne ta en ny runde på det, sier hun.

Ingen store endringer

Styrene ved de to høgskolene sluttet seg i begynnelsen av denne måneden til utkastet til fusjonsplattform, men nå får de den endelige versjonen på bordet. Her er det ikke store endringer i forhold til det opprinnelige forslaget.

Les også: Fusjon med minimale endringer i Innlandet

I forslaget til vedtak står det at styrene vil be om at de blir fusjonert fra 1. januar 2017, at det opprettes et interimstyre med 15 medlemmer som skal sitte ut året, før det går over til å bli det første fellesstyret for den fusjonerte høgskolen.

Videre står det at alle dagens studiesteder (Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena og Evenstad/Blæstad) skal videreføres, mens Kongsvinger og Oslo videreføres som desentraliserte studiesteder. Den nye høgskolen skal følge normalmodellen for ledelse, det vil si ansatt rektor og ekstern styreleder, og rektor skal ha kontorplass både på Elverum og Lillehammer.

Koordineres fra 2018

Videre står det at stillingen som rektor skal lyses ut umiddelbart etter fusjonsvedtaket, men hvis det ikke er mulig å få på plass ny rektor til fusjonstidspunktet, skal Anna Linnea Ottosen konstitueres som rektor.

Ifølge forslaget til fusjonsplattform er det først fra høsten 2018 at de to fusjonerende høgskolene vil koordinere sine studietilbud. Ottosen understreker imidlertid at det er lite overlapp mellom studietilbudene.

— Vi kommer til å markedsføre oss som én høgskole fra våren 2017, men så må vi bruke litt lenger tid på å koordinere studietilbudene våre. Vi må ta det litt skrittvis, men vi har heller ikke mange parallelle studietilbud, det er hovedsaklig tilfellet på økonomiområdet, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS