doktorgrader

Nedgang i avlagte doktor­grader etter år med vekst

Ni universiteter og høgskoler hadde nedgang i avlagte doktorgrader i 2021, men 13 hadde vekst. Nedgangen ved Universitetet i Oslo er stor og gir totalt sett nedgang i tallene.

Doktorkreering ved Universitetet i Oslo, i aulaen.
Publisert Oppdatert

Siden 2016 har det vært en vekst i avlagte doktorgrader ved doktorgradsprogrammene ved norske universiteter og høgskoler.

Men 2021 ble det en nedgang viser ferske tall fra Database for statistikk om høyere utdanning. Resultatet i 2020 var rekordhøyt med 1634 avlagte doktorgrader. I 2021 var tallet nede i 1603. Mens det virket som doktorgradsstudenten tilsynelatende klarte seg bra gjennom det første koronaåret, viser tallene et noe annet bilde i 2021.

Det var Forskerforum som først skrev om tallene.

Stor variasjon, UiO størst nedgang

Likevel det er stor forskjell på utviklingen ved universiteter og høgskoler. Universitetet i Oslo (UiO) hadde en stor nedgang fra 497 til 428 avlagte doktorgrader i henholdsvis 2020 og 2021. Det er en nedgang på 14 prosent.

Det er særlig Det medisinske fakultet med 43 færre doktorgrader, nedgang på 19,6 prosent og Det samfunnsvitenskapelige fakultet med nedgang på 16, nedgang på 26,6 prosent, som opplever størst tilbakegang ved UiO.

De andre åtte som også opplevde tilbakegang i 2021 var Universitetet i Agder nedgang på 4 og Universitetet i Stavanger med nedgang på 22. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde en beskjeden nedgang på 2. Norges musikkhøgskolen hadde nedgang på 3 og ved Høgskolen i Innlandet avla 4 færre sin doktorgrad i 2021 sammenlignet med året før.

Høgskolen i Molde får nedgang på 4 og Kunsthøgskolen i Oslo gikk fra 7 til 1 avlagt doktorgrad i 2021, og er relativt sett den institusjonen med størst nedgang.

Blant de tre private med avlagte doktorgrader i 2021 opplevde BI framgang på 4, MF hadde stillstand med 4 avlagte doktorgrader mens Vid opplevde nedgang på 2.

Nord og NMBU blant 13 flinke

Det er altså slett ikke alle universiteter og høgskoler som merker nedgang gjennom det andre koronaåret når man ser på doktorgradstall.

Størst vekst i rene tall hadde NMBU, de gikk fra 66 disputaser i 2020 til 86 disputaser i 2021. Størst prosentvis vekst ser vi ved Nord universitet som også kan notere seg for fin fram gang, fra 18 til 28 avlagte doktorgrader, en vekst på 55 prosent.

UiT Norges arktiske universitet opplever også en fin framgang fra 117 til 131 avlagte doktorgrader, OsloMet har også pen vekst fra 31 til 49 avlagte doktorgrader.

Høgskolen i Volda opplevde å fram sin første doktorgradskandidat i 2021. Den 19. februar 2021 disputerte Stein Conradsen ved Høgskulen i Volda sitt eget doktorgradsprogram Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.

På vei mot universitet

Både Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet er i løp mot å oppnå universitetsstatus.

Begge høgskolene opplever at de er godt i rute. Avlagte doktorgrader er et sentralt kriteriet når status skal vurderes.

Høgskulen på Vestlandet gikk fra 6 til 10 disputaser, mens Høgskolen i Innlandet opplevde en lite nedgang fra 25 til 21 i 2021.

Lå an til rekord

Da NIFU (Nordisk institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning) presenterte sin doktorgradsstatistikk for første halvår 2021 i november lå det an til å bli ny rekord også i 2021, men slik gikk det altså ikke.

I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en økning på 6 prosent.

Tallene fra Nifu viste i november at blant de nye doktorene våren 2021, var det 43 prosent utenlandske statsborgere.

Nifu trekker fram at andelen har økt i mange år, men siden rekordåret 2018 (42 prosent) har den vært stabil på omkring 40 prosent. Prosentandelen for første halvår 2021 viste igjen en vekst. Fordelingen med tanke på statsborgerskap blant doktoranden er ikke klar enda.

Avlagte doktorgrader 2020 og 2021 med endring

Institusjonsnavn 2020 2021 Endring
Nord universitet182810
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet668620
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet4064159
OsloMet – storbyuniversitetet314918
Universitetet i Agder5144-7
Universitetet i Bergen2422453
Universitetet i Oslo497428-69
Universitetet i Stavanger7452-22
Universitetet i Sørøst-Norge2927-2
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet11713114
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo781
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk62-4
Kunsthøgskolen i Oslo71-6
Norges handelshøyskole13174
Norges idrettshøgskole11110
Norges musikkhøgskole74-3
Høgskolen i Innlandet2521-4
Høgskulen i Volda11
Høgskulen på Vestlandet6104
Handelshøyskolen BI7114
MF vitenskapelig høyskole440
VID vitenskapelige høgskole108-2
Totalt16341603-31

Kilde: DBH / HKdir

Powered by Labrador CMS