styremøte

Nedgang i søkertall på dagsorden i Agder

Styret ved Universitetet i Agder skal snakke om plassmangel og nedgang i søkertall, blant annet i ingeniørfag, på styremøtet onsdag.

Styret skal ha dialogmøte med Mechantronics Innovation Lab ved UiA, som et av punktene på dagsorden onsdag. Her er rektor Sunniva Whittaker uten for bygget i Grimstad der teknologilaben holder til.
Styret skal ha dialogmøte med Mechantronics Innovation Lab ved UiA, som et av punktene på dagsorden onsdag. Her er rektor Sunniva Whittaker uten for bygget i Grimstad der teknologilaben holder til.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Agder har styremøte onsdag 11. mai. Møtet kan følges her fra kl 9.45.

En av sakene handler om at UiA ønsker å utvide kapasiteten på campus i Kristiansand ved å utvide bygget der Fakultet for humaniora og pedagogikk holder til.

Under pandemien har det til tider vært få tilstede på campus, og nå når alle kommer tilbake er det rett og slett ikke plass til alle. Ved flere fakulteter er det fast ansatte i 100 prosents stilling som deler små enekontorer, heter det.

— Dette er ikke i tråd med hva universitetet ønsker eller god HMS, skriver universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen. Hun foreslår derfor at universitetsstyret gir henne fullmakt til sammen med Statsbygg å utrede og vurdere hva det vil koste å bygge på cirka 450 kvadratmeter.

Lave søkertall på ingeniør- og språkfag

Universitetet i Agder opplevde en nedgang i søkertall gjennom samordna opptak på 11,1 prosent, litt under det nasjonale snittet på 12,4 prosent.

Ifølge orienteringen som styret får om søkertall er det blant annet bekymring over at ingeniørutdanningene mister søkere, både i lokalt og samordna opptak. Blant annet har bachelorstudiet i fornybar energi og den femårige masteren i kunstig intelligens under én primærsøker per studieplass.

Også flere av de humanistiske fagene, særlig språkfagene, sliter med rekrutteringen, ifølge orienteringen. De lave søkertallene er ikke bærekraftige over tid, står det, og det er behov for å styrke rekrutteringen både til ingeniørfagene og de humanistiske fagene.

Styret skal også ha dialogmøter med Mechantronics Innovation Lab og med Handelshøgskolen ved UiA.

På sakskartet:

  • Dialogmøte med Mechatronics Innovation Lab (MIL)
  • Søknader om etablering og nedlegging av studier 2022
  • Orientering om søkertall 2022
  • Aktivitetsoppnåelse 2021
  • UiAs resultater 2021 – Påvirkning for statsbudsjettet for 2023
  • Utvidelse av lokaler på campus Kristiansand
  • Referat- og rapportsaker 11.5.22
  • Dialogmøte med Handelshøyskolen ved UiA
  • Informasjonsutveksling
  • To kallelser til midlertidige 20 prosents stillinger som professor II og en som førsteamanuensis II.
Powered by Labrador CMS