Nesna

Nesna-ordfører Davidsen: — Foretrekker UiT

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen (Ap), søker samarbeid med UiT for å sikre et fremtidig studietilbud på Nesna.

Rektor ved UiT Dag Rune Olsen, prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås, sammen med ordfører i Nesna Hanne Davidsen (Ap) og varaordfører Kurt-Are Einmo (Sp).
Rektor ved UiT Dag Rune Olsen, prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås, sammen med ordfører i Nesna Hanne Davidsen (Ap) og varaordfører Kurt-Are Einmo (Sp).
Publisert Oppdatert

Campus Nesna + UiT Norges arktiske universitet = sant?

Hvis ordfører Hanne Davidsen (Ap) får det som hun vil, kan et samarbeid mellom UiT og Nesna være løsningen på det fremtidige studietilbudet den nye regjeringen har lovet på Nesna.

Torsdag avla UiT-rektor Dag Rune Olsen et besøk til Helgelandskysten på invitasjon fra Davidsen.

— Vi inviterte UiT hit fordi vi er i en situasjon der vi kan trenge et samarbeid for å klare å realisere det som står i Hurdalsplattformen. Nord universitet har et vedtak om å legge ned studietilbudet i Nesna, og da er det naturlig at vi tenker samarbeid med andre. Og da er den foretrukne partneren UiT, sier Davidsen til Khrono.

NRK omtalte besøket først.

Usikkerhet

I oktober ble det klart at den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har besluttet å gjenopprette en fullverdig høgskole på Nesna - trass i at styret ved Nord universitet vedtok å legge dette tilbudet ned i juni 2019.

Men:

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som kom i november, var det ingen øremerket bevilgning til Nesna, og formuleringen fra Hurdalserklæringen om å reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon var borte.

— Har du fått signaler fra dine partikolleger i Oslo om regjeringen ønsker en selvstendig høgskole eller en campus underlagt et universitet?

— Nei, jeg har ikke fått signaler på det, sier Davidsen.

UiT-rektor Dag Rune Olsen trekker også fram usikkerheten knyttet til hvilken modell regjeringen vil gå for.

— Vi så på invitasjonen som en mulighet til å ha gode samtaler om mulighetsrommet UiT og Nesna kommune har. Et eventuelt samarbeid vil avhenge av hvilken modell statsråd Borten Moe går for, og det vil igjen avhenge av om de modellene vi har for lærerutdanninger, er interessante for Nesna, sier Olsen.

Avviser Nord-samarbeid

Ap-ordføreren er klar på at kommunen ikke avviser den ene eller andre løsningen.

— Vi ønsker stor aktivitet og vi ønsker å være å være en selvstendig institusjon. Og selv om vi ender opp som en selvstendig institusjon, kan det være ønskelig med et samarbeid med UiT. Vi vil ikke avvise den ene eller andre løsning, sier Davidsen.

— Er det ikke lenger aktuelt å samarbeide med Nord universitet?

— Vi kan godt prate med dem, men de har gitt tydelige signaler i form av sitt styrevedtak om å legge ned studietilbudet på Nesna. Det har skapt sterke følelser og gjort at kommunen og regionen er satt i en krise. Derfor er det ikke så aktuelt å samarbeide med Nord universitet, sier Davidsen.

Bredt samarbeid

Lærerutdanningen på Nesna var ikke det eneste samtaleemnet under Olsens visitt. Et bredt spekter av overlappende interesser ble diskutert.

— Vi fikk en god orientering om Nesna og regionens kompetansebehov innen havbruk, teknologi, reiseliv, med mer. Som et breddeuniversitet er det aktuelt for oss å samarbeide på flere områder. Det er mange av industriaktørene i regionen som matcher en del av våre utdannings- og forskningsinteresser, sier Olsen.

En kartlegging av regionens kunnskaps- og kompetansebehov i regi av Nordlandsforskning skal etter planen legges fram før jul. Den vil ifølge Olsen legge grunnlag for videre diskusjoner.

Powered by Labrador CMS