Skikkethet

Neste høst kreves vurdering av skikkethet i flere fag

Både fremtidige veterinærer, dyrepleier og tollere skal vurderes for skikkethet fra og med neste høst.

Portrett av Sandra Borch. Hun har halvlangt blondt hår og hvit dress. Hun ser tankefull utover rommet.
Statsråd Sandra Borch sier i en pressemelding fra departementet at de utdanningene som nå skal omfattes av skikkethetsforskriften er utdanninger hvor studenter møtes dyr og mennesker i sårbare situasjoner.
Publisert Oppdatert

Et titalls nye utdanninger skal fra høsten 2024 omfattes av skikkethetsvurderinger, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Vurderingene gjøres for å avgjøre om en student utgjør en mulig fare for dem hen vil komme i kontakt med under praksis eller i fremtidig yrkesutøvelse. Fra før av er det krav om en slik vurdering i blant annet flere lærer- og helseutdanninger, samt utdanninger til prest og tegnspråktolk, skriver departementet. 

Følgende legges til på listen:

  • Veterinær
  • Dyrepleie
  • Toller
  • Talespråkstolk
  • Dramapedagog
  • Kunst- og kulturformidler
  • Kunstterapeut
  • Osteopat
  • Skolefritidspedagog
  • Folkehelsearbeid

— Studenter på disse utdanningene kommer i kontakt medmennesker og dyr i sårbare situasjoner, både ute i praksis og når de etter hvert skal ut i jobb. Derfor er det viktig at det vurderes om de er skikket til yrket de utdanner seg til, og at vi har et tydelig regelverk for dette, sier statsråd Sandra Borch i pressemeldingen.

Det innføres også krav om skikkethetsvurdering ved opptak til master og videreutdanning som bygger på utdanninger underlagt skikkethetsvurdering, og som fører til spesialisering.

Årsaken til dette er ifølge departementet at det kan gå mange år fra en student fullfører en grunnutdanningen underlagt skikkethetsvurdering til vedkommende tar videreutdanning. I tillegg kan videreutdanninger føre til en yrkesretning med andre krav enn grunnutdanningen, skriver de.

Da forslaget til ny skikkethetsforskrift ble sendt på høring for et års tid siden sa Karl-Arne Næss Korseberg, leder av arbeidsutvalget for vurderingen, og skikkethetsansvarlig ved Høgskolen i Østfold, at revisjonsarbeidet var etterlengtet.

— Personlig skulle jeg gjerne sett enda flere utdanninger inkludert, men Kunnskapsdepartementet har basert seg på de forslagene som kom inn fra institusjonene, og sånn sett er det en riktig liste, sa han da.

Den nye forskriften vil tre i kraft 1. august 2024.

Powered by Labrador CMS