matteeksamen

Nesten en fjerdedel strøk i matematikk

Stryktallene på nasjonal deleksamen i matematikk holder seg stabile, men karaktersnittet har gått litt opp. Nå skal tallene analyseres.

Strykprosenten i matematikk holder seg stabil, men samtidig er det høyere andel som får karakterene A eller B.
Publisert

1400 lærerstudenter avla nasjonal deleksamen i matematikk 19. mai. Nå er resultatene klare og de viser at 22,5 prosent strøk. Det er på samme nivå som våren 2021.

På høstens deleksamener i matematikk var strykprosenten høyere, på 33 prosent, men det er vanligvis høyere strykprosent på høsten fordi det da er flere studiesteder som kun har konteeksamen.

Fakta

Nasjonal deleksamen

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut ansvar for tre ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler.
  • En for studenter på sykepleie, en for studenter i revisjon og en for grunnskolelærerstudenter, både trinn 1-7 (GLU 1.-7.)og trinn 5-10 (GLU 5.-10.).
  • Etter omlegging av lærerutdanningen var det pause i et par år på testing av lærerstudenter. Dette startet opp igjen for studenter som startet på utdanningen i 2019, og senere.
  • Det er en vesentlig forskjell på trinn 1-7 og trinn 5-10. De studentene på trinn 5-10 som blir testet har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærere. Studentene på trinn 1-7 inkluderer alle studentene, uansett fagpreferanse.

Resultater fra deleksamen i matematikk våren 2022:

  • Grunnskolelærer 1-7:

932 studenter avla eksamen.

15 prosent fikk A eller B.

24,1 prosent strøk.

  • Grunnskolelærer 5-10:

537 studenter avla eksamen.

15,3 prosent fikk A eller B.

16,8 prosent strøk.

Kilde: Nokut

Flere får gode karakterer

Samtidig som strykprosenten i vår holder seg stabil sammenlignet med våren 2021, er det flere studenter som får gode karakterer, går det fram av en pressemelding fra Nokut.

Blant studentene som skal bli grunnskolelærere for de minste barna (trinn 1-7) var det 15 prosent som fikk karakterene A eller B, noe som er en bedring fra våren 2021, da andelen var 8,3 prosent.

Blant studentene som skal bli lærere på grunnskolens trinn 5-10 var det 15,3 prosent som fikk karakteren A eller B, helt på linje med våren 2021.

For begge gruppene er andelen som får toppkarakteren A høyere enn våren 2021, og snittkarakteren øker noe for begge grupper.

Det avholdt to nasjonale deleksamener med ulike eksamensoppgaver, men alle ble prøvet i samme tematikk, matematikkdidaktikk og algebraisk tenkning.

Vil se nærmere på stryktall

Nokut-direktør Kristin Vinje er fornøyd med at karaktersnittet øker.

– Det er fint at flere får toppkarakterer, men det er ekstra gledelig at det generelle karaktersnittet går opp. Så må vi erkjenne at det fortsatt er en del som stryker, og vi må se nærmere på hvorfor disse tallene er stabile, sier Kristin Vinje.

Nokut-direktør Kristin Vinje.

Nokut opplyser at resultatene skal analyseres videre.

— Resultatene fra nasjonal deleksamen er til stor nytte for institusjonene, som kan bruke de i sitt videre utviklingsarbeid. Fremover vil Nokut gjøre analyser av resultatene, for å se hva som ligger bak utviklingen vi ser, sier Kristin Vinje.

Powered by Labrador CMS