revidert nasjonalbudsjett

Nesten én milliard ekstra til universiteter og høgskoler. Sjekk hvem som får hva

Regjeringen anslår en prisvekst på over 5 prosent, og foreslår å øke bevilgningene til sektoren med 984 millioner kroner.

Senterparti-duoen Trygve Slagsvold Vedum foreslår å øke bevilgningene til universiteter og høgskoler med nesten én milliard kroner.
Publisert Oppdatert

Torsdag klokken 11 la regjeringen frem det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde på forhånd gått ut og lovet mer penger for å kompensere for kraftig prisvekst.

Han hadde dog ikke sagt noe om hvor mye ekstra penger som skal deles ut, men torsdag kom altså fasiten: Statlige universiteter og høgskoler får til sammen 937 millioner kroner, mens private høyskoler for til sammen 47 millioner kroner. De totale og nøyaktige summen bli da 984.187.000.

Se hvem som får hva i tabellen nederst i denne saken.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) forklarer at det er en ekstraordinær priskompensasjon fordi regjeringen bommet på inflasjonsanslaget.

— Det har vært spenning knyttet til hvor store beløp det er snakk om. Nå får vi tilført nesten en milliarder kroner ekstra til sektoren, og det er jeg glad for. Det har vært viktig å legge gode og trygge rammer som sikrer høy aktivitet i tiden fremover, sier Borten Moe til Khrono.

Varslet mer penger

I statsbudsjettet som ble vedtatt i Stortinget før jul var det forutsatt en prisvekst på 2,8 prosent. Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for prisveksten i 2023 er derimot på hele på 4,9 prosent, og i det reviderte nasjonalbudsjettet anslår regjeringen at prisveksten vil være på over 5 prosent.

I en pressemelding i februar uttalte Vedum at budsjettet fortsatt ville være stramt etter revideringen.

— Men vi må unngå at virksomhetene må kutte som en følge av de endrede forutsetningene, sa finansministeren den gangen.

— Det er klart det er gledelig hvis vi får kompensert for prisstigning. Det vil gi litt mer handlingsrom og gjøre at man ikke får ytterligere kutt i aktiviteten, uttalte leder av Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, i forbindelse med Khronos omtale av saken.

— Det er bra at regjeringen ser at det vil gi store utilsiktede konsekvenser om ikke budsjettet blir prisjustert, la hun til.

Usikkerhet

— Det har vært mye usikkerhet rundt dette på utdanningsinstitusjonene. Kan du forklare hvordan dere har jobbet?

— Vi varslet tidlig at det ville komme en justering av budsjettene og at vi ville komme tilbake til størrelsen på justeringen i revidert nasjonalbudsjett. Så de har visst at det vil komme en justering, men de har ikke visst hvor stor den vil være. Den usikkerheten lukker vi nå, svarer Borten Moe.

— For min sektor er det et betydelig beløp, som vi mener skaper den nødvendige forutsigbarheten for å ivareta den aktiviteten vi forutsetter i statsbudsjettet. Det er jeg glad for, sier statsråden videre.

Totalt sett foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard 125 millioner ekstra til alle postene som faller inn under Borten Moe sitt område.

Kunnskapsdepartementet har sendt følgende oversikt:

Statlige universiteter og høgskoler

Institusjon Forslag ekstraordinær bevilgning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet186 935 000
Universitetet i Oslo142 285 000
Universitetet i Bergen94 667 000
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet85 404 000
OsloMet – storbyuniversitetet64 766 000
Høgskulen på Vestlandet49 935 000
Universitetet i Sørøst-Norge48 655 000
Universitetet i Stavanger43 498 000
Nord universitet37 947 000
Universitetet i Agder37 781 000
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet35 723 000
Høgskolen i Innlandet30 775 000
Høgskolen i Østfold17 833 000
Norges handelshøyskole15 816 000
Høgskulen i Volda9 284 000
Kunsthøgskolen i Oslo8 212 000
Høgskolen i Molde, vit. høgskole i logistikk7 427 000
Norges musikkhøgskole6 740 000
Norges idrettshøgskole5 843 000
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo5 351 000
Samisk høgskole2 289 000
Totalt937 166 000

Private høgskoler

Institusjon Forslag ekstraordinær bevilgning
VID vitenskapelige høgskole10 592 000
Handelshøyskolen BI9 647 000
Høyskolen Kristiania7 975 000
NLA Høgskolen6 731 000
Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning3 349 000
Lovisenberg diakonale høgskole3 041 000
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn2 591 000
Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi693 000
Barratt Due musikkinstitutt674 000
Bergen Arkitekthøgskole485 000
Høyskolen for ledelse og teologi394 000
Steinerhøyskolen376 000
Fjellhaug Internasjonale Høgskole359 000
Høgskulen for grøn utvikling68 000
Høyskolen for dansekunst46 000
Totalt47 021 000

Powered by Labrador CMS