studentøkonomi

Nesten ni av ti studenter jobber ved siden av studiene

Det er i hovedstaden studentene jobber mest, viser en analyse fra Lånekassen.

Mange studenter sliter med dårlig økonomi. Da kan en deltidsjobb i en klesbutikk være et alternativ for å spe på inntekten.

En analyse gjort av Lånekassen viser at 86 prosent av heltidsstudentene i høyere utdanning som fikk fullt lån og stipend i kalenderåret 2019, hadde jobb ved siden av studiene.

— Ikke overraskende så er det om sommeren det jobbes mest. Det er også om sommeren flest studenter jobber, sier Beate Ellingsen, som er leder for analyseseksjonen i Lånekassen.

Nesten ni av ti studenter som får støtte fra Lånekassen, har lønnet arbeid ved siden av studiene, viser analysen.

— Sosiale forskjeller

Lånekassen har sett nærmere på ulike kjennetegn ved studentene. Analysen viser at det er forskjeller mellom studenter som har og ikke har jobbet før studiene. De som har jobbet før, jobber i snitt vesentlig mer enn de som ikke har gjort det.

— Det er også sosiale forskjeller knyttet ril hvor mye studentene jobber. Jo høyere utdanning foreldrene har, jo mindre jobber studentene i gjennomsnitt, utdyper Ellingsen i en pressemelding.

Det er stor variasjon i hvor mye studentene jobber. Omtrent hver fjerde student jobber i alle årets tolv måneder. I sum var 86 prosent av studentene i jobb i løpet av 2019, som er året Lånekassen har analysert.

Nedgang i koronaåret

Årene før og etter, fra 2016 til 2020, har også blitt studert.

— Det er lite endring fra 2016 til 2019. Men vi ser at omfanget av lønnet arbeid blant studentene gikk ned i koronaåret 2020, sier Ellingsen.

Når det gjelder studentenes bosituasjon, viser analysen at de som bor i Oslo og omegn, i snitt jobber en del mer enn studentene i resten av landet.

— Analysen gir oss ny innsikt om studenter og arbeid, og beskriver flere interessante sammenhenger. Men vi har ikke sett på årsakssammenhenger i denne analysen, sier Beate Ellingsen.

Powered by Labrador CMS