EU

New Zealand med avtale om deltakelse i Horisont Europa

Mens forhandlingene er sluttført med New Zealand, kan Canada bli neste land med assosieringsavtale for Horisont Europa.

EU-kommisjonen, her ved EU-kommisær Mariya Gabriel, forhandler om assosieringsavtaler med flere land.

Forskere i New Zealand skal fra 2023 kunne jakte på forskningsmilliarder fra Horisont Europa på linje med forskere i EU og andre land med assosieringsavtale for deltakelse i EUs forskningsprogram. Det er klart etter regjeringen i Wellington og EU-kommisjonen like før jul dro i land forhandlingene om en assosieringsavtale.

Ifølge EU-kommisjonen er dette den første assosieringsavtalen om deltakelse i rammeprogrammet for et høyt industrialisert land utenfor Europa.

Forhandler med flere

Får EU-kommisjonen viljen sin blir det neppe det siste. Canada er allerede i forhandlinger om en ligende avtale, mens både Japan og Sør-Korea er i samtaler om det samme. EU-kommisjonen posisjonerer seg med andre ord for tettere samarbeid med flere land på forskningsfronten.

— Med Horisont Europa har vi endret tilnærmingen vår til internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon, og styrket båndene våre til land utenfor EUs geografiske nærhet, som har en robust merittliste innen vitenskap og forskning, heter det i en uttalelse fra Mariya Gabriel, EU-kommisær for forskning.

Dette skjer forøvrig samtidig som EU-kommisjonen i lang tid har blokkert for britisk og sveitsisk assosiering til Horisont Europa, til tross for at en bred forskningsfront har lagt press på EU-lederne for å få på plass avtaler med de to landene og advart mot at forskningen tas som gissel i et politisk spill.

Får ikke midler fra ERC

Forskere i New Zealand får ikke muligheten til å sikre seg midler fra hele Horisont Europa, det gjelder bare en av tre såkalte søyler i rammeprogrammet, nærmere bestemt søyle 2, om «globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv». Over halvparten av milliardene er i denne delen av rammeprogrammet.

Det betyr at de ikke kan sikre seg midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) eller den delen som retter seg mot innovasjon.

Powered by Labrador CMS