insekter

Nibio tok siste stikk i konflikt om insekter. Nå må 100.000 insekter flytte

UiOs siste bønn til Kunnskapsdepartementet ble ikke hørt. Det betyr at 100.000 insekter må flyttes fra Tøyen til Ås.

Leif Aarvik, Geir Søl og Jon Edvard Lønnve ved Naturhistorisk museum betrakter en kasse med sommerfulger. Det er i slike kasser i disse lokalene at de 100.000 insektene, som nå skal tilbakeføres til Ås, oppbevares.
Publisert

Khrono har tidligere fortalt at Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttet Nibio har kranglet om insektsamlinger i ti år. 

I 2005 avtalte Naturhistorisk museum og det som i dag er Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) å samlokalisere institusjonenes insektsamlinger på Naturhistorisk museum på Tøyen.

En samling på anslagsvis 100.000 norske insekter ble flyttet fra Ås til Tøyen. 

Men så krevde Nibio å få insektene tilbake. Dette motsatte Naturhistorisk museum seg. I ti år har de kranglet om hvor insektene skal være.

I sommer skar Landbruks- og matdepartementet, som Nibio ligger under, gjennom. De ga beskjed om at insektene skulle tilbake til Ås innen 1. desember i år. Kunnskapsdepartementet hadde ingen innvendinger mot dette.

UiO fikk en kald skulder 

Men UiO ville ikke gi seg. I september skrev rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen et nytt brev til Kunnskapsdepartementet. De ba departementet «revurdere avgjørelsen». De mente avgjørelsen er verken «faglig forsvarlig eller praktisk gjennomførbar.»

Men de fikk en kald skulder.

«Dette er ikke en beslutning det tilligger KD å revurdere, slik UiO ber om i sitt brev. KD ber universitetet legge til rette for oppfølging av beslutningen i dialog med Nibio», skriver Kunnskapsdepartementet til UiO 10. oktober.

Det betyr at slaget er tapt for UiO. 

Det var Uniforum som først omtalte dette.

En kasse med sommerfugler. Leif Aarvik, som er ansvarlig for sommerfuglsamlingen, anslår at det vil gå med noen årsverk til å sortere hva som skal til Ås og ikke.

— Et godt møte 

Onsdag forrige uke møttes ledelsen ved institusjonene for å legge en plan for tilbakeføringen.

— Vi har hatt et godt og konstruktivt møte med ledelsen ved UiO og NHM, og er nå i prosess med å legge rammene for flytteprosessen, skriver administrerende direktør Nils Vagstad i Nibio til Khrono.

Han sier at prosessen blir forsinket, og at de neppe klarer å holde den opprinnelige fristen, som var 1. desember. 

— Alt tyder på at prosessen vil strekke seg godt utover i 2024. Møtet vi hadde gir for vår del grunn til optimisme, og med vilje til godt samarbeid mener vi det skal la seg gjøre å få til gode og effektive løsninger for å håndtere flyttingen, skriver han.

Til Uniforum bekrefter museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle at de nå er innstilt på at insektene skal flyttes. 

— Avgjørelsen er tatt av departementene, og så må vi følge den opp, sier hun.

En stor jobb å spore opp insektene 

Men alt tyder på at det blir en omfattende jobb.

Khrono var i september på besøk hos Naturhistorisk museum og så på insektsamlingen deres. I tredje etasje i Robert Collets hus har de i alt 1,4 millioner insekter. De er fordelt på 5 222 skap med 17 000 kasser. Og spredt rundt i disse kassene er altså de 100.000 insektene, som nå må spores opp og plukkes ut.

— Det vil ta noen årsverk å gå gjennom hele samlingen, sa Leif Aarvik, som er fagansvarlig for sommerfuglsamlingene.

Grunnen til at Landbruksdepartementet har bedt om at samlingen flyttes til Ås er at de i 2015 ga Nibio i oppgave å være såkalt «nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere.» Da må Nibio ha rask og enkelt tilgang til insektsamlingene.

UiO mener derimot at denne oppgaven best blir ivaretatt ved at samlingen på Tøyen ikke splittes opp.

Powered by Labrador CMS