Denne studenten ønsket å begynne å studere til bioingeniør på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014, men sluttet etter tre uker fordi hun ikke fikk bruke niqab, heldekkende ansiktsplagg. Foto: Eskil Wie

Isaksen med forbud mot niqab i høyere utdanning

Regjeringen sender i dag ut sitt forslag om forbud mot heldekkende ansiktsplagg i all utdanning fra barnehage til høyere utdanning. Flere universitets- og høgskolerektorer går imot totalforbud, mens andre er usikre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra UiT, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda og NTNU).

I dag, mandag, la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, sammen med innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg, fram det varslede lovforslaget mot plagg som dekker ansiktet. Sandberg er vikar for Sylvi Listhaug som har fødselspermisjon. De nasjonale retningslinjene vil i praksis bety et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i utdanningssektoren, i barnehager, på skoler, universiteter og høgskoler.

Varslet forbud i fjor

Isaksen varslet allerede i trontaledebatten i fjor høst at dette forslaget ville komme. 

Han begrunner lovforslaget med behovet for åpenhet og kommunikasjon, at det er viktig å vise ansiktet i en utdanningssituasjon og at det allerede i dag er anledning til lokale forbud, noe han mener bør være forankret i nasjonal lov.

Niqab er ikke et problem i Norge i dag. Jeg forstår ikke hvorfor regjering og Stortinget skal bruke tid på en så billig symbol-sak.

Curt Rice

 Vi er best i stand til å regulere dette selv, og det burde vi fortsette å få lov til.

Dag Rune Olsen

Forbudet skal ifølge forslaget gjelde både elever, studenter og ansatte, og Isaksen presiserer at det gjelder ansiktsdekkende plagg som niqab, masker og finlandshetter, men ikke hijab, caps og luer.

— Det vil selvfølgelig oppstå noen tvilstilfeller, og det vil være unntak for for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Det kan være verneutstyr eller munnbind, sa han på pressekonferansen mandag morgen.

Forbudet skal håndheves av den enkelte institusjon og forankres i for eksempel ordensregler.

—  Vi er klar over at forslaget har prinsipielle og kompliserte juridiske sider,  og jeg håper derfor på mange gode innspill når forslaget nå sendes ut på høring, sa han.

Enkelte forbud allerede

Noen har vedtatt forbud allerede, mens mange mener et forbud er unødvendig. Høgskolen i Østfold, f.eks har allerede vedtatt et forbud og tidligere Høgskolen i Telemark (HSN) har også et forbud. Landets største universitet, NTNU, har  ikke diskutert saken, så rektor Gunnar Bovim ønsker ikke å kommentere lovforslaget ennå. 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, sier i en kommentar: 

— Universitetet i Oslo har i lang tid hatt som politikk at studenter kan nektes å bære niqab (eller andre plagg) der dette har en faglig begrunnelse. Det er for eksempel slik at alle som studerer medisin skal bruke sykehustøy, noe som ikke er forenlig med bruk av niqab. Universitetet i Oslo har ikke sett behov for et totalforbud mot niqab da dette har vært en marginal problemstilling på UiO. Dersom det blir innført nasjonale regler forholder vi oss selvfølgelig til dem, sier han.

Rives mellom to syn

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet har foreløpig ikke tatt stilling til lovforslaget. Universitetet har ingen regler for bruk av heldekkende ansiktsplagg per i dag.

(Foto: Lars Åke Andersen)

—Jeg synes det er en vanskelig debatt og rives mellom to syn. På den ene siden synes jeg det er trist hvis et slikt forbud skal hindre kvinner i å ta utdanning, men på den annen side forstår jeg argumentene  for forbudet. Det er jo også en viss motstand mot bruk av heldekkende ansiktsplagg i arbeidslivet, som kan gjøre det vanskelig for disse kvinnene å få arbeid, sier hun.

Hun viser også til at reglene for påkledning i den muslimske verden er i endring.

—For tiden går det kanskje i retning av mer tildekking, men dette kan bli reversert, sier hun.

Rektor Fran Reichert ved Unviersitetet i Agder har heller ingen oppfatning om hva han mener om et forbud. 

— Vi har ikke vært utsatt for problematikken og heller ikke hatt noen diskusjon om dette. Det er en kompleks problemstilling vi nå må ta opp og diskutere, sier Reichert. 

Rice mot forbud

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus gikk hardt ut mot totalforbud allerede i fjor høst. Han mener det er et anti-integreringstiltak, og etterlyser forskning som viser at et forbud er nødvendig. Heller ikke Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, er enig i et forbud. 

Rice viser til at det ved HiOA er mulig  for enkelte programmer å forby niqab hvis det er begrunnet i aspekter av den gjeldende profesjonen.

— Den tilnærminga har vært tilstrekkelig, og dermed tar jeg en “if it ain’t broke, don’t fix it”- tilnærming, sier han i en kommentar til lovforslaget.

— Jeg har ikke lest hele forslaget, men hvis det omtaler «ansiktsdekkende klesplagg» og ikke «niqab» synes jeg synd på barnehageunger i Nord-Norge som på kalde dager ønsker å leke ute med såkalte finlandshetter, sier han.

Isaksen presiserte på pressekonferansen at finlandshetter også vil være forbudt, ifølge forslaget.

Anne Husebekk deler ikke Rice` bekymring for frosne nord-norske barn som ikke får liv å bruke finlandshette.

—Det tror jeg ikke blir noe stort problem, og de fleste tar nok uansett av seg lua når de er inne, sier hun.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, ser at en del heldekkende anskitsplagg kan være krevende i utdanningssektoren , men ønsker ikke noe forbud. 

(Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen (t.v.) og Curt Rice (i midten) Foto Skjalg Bøhmer Vold)

— Vi er best i stand til å regulere dette selv, og det burde vi fortsette å få lov til, sier Olsen til Khrono. 

— I mitt hode er universiteter sekulære institusjoner, men vi skal ha respekt for religiøse og kulturelle uttrykk og symboler, sier han. 

— Så om du har en student i kantina eller på campus som går med niqab, så er det ok? 

— Jeg ser ikke at vi trenger å forby det, men i spesielle sammenhenger, kan det være nødvendig å regulere klesbruk. Vi påbyr flytevest på fartøyer f.eks, sier Olsen. 

Uforenlig med lik rett til utdanning

— Jeg er av den oppfatning at religiøse klesplagg ikke skal være til hinder for å ta høyere utdanning og at et generelt forbud er uforenlig med lik rett til utdanning, har Rice tidligere sagt til Khrono .

— Det som er trist er jo at denne saken utelukkende handler om meninger. Jeg ser ingen argumenter og fakta som er forskningsbaserte her, trakk Rice fram og fortsatte:

— Jeg spør: Hvor er forskningen som viser at niqab hindrer kommunikasjon i en stor forelesningssituasjon? Hvor er forskningen som viser at niqab hindrer kommunikasjon i en dialogsituasjon? Det kan hende den finnes, men jeg har ikke sett den.

Anti-integrering

Rice understreker at han oppfatter forslaget fra Isaksen som et anti-integreringsforslag.

— Jeg vil oppfordre kunnskapsministeren til å bruke høyere utdanning som en arena for integrering, og gjennom det gi aksept for mangfold, sa Rice og la til: 

— Niqab er ikke et problem i Norge i dag. Jeg forstår ikke hvorfor regjering og Stortinget skal bruke tid på en så billig symbolsak.

Rice mener at utdanningssektoren håndterer denne problemstillingen i dag godt uten nasjonale retningslinjer.

Niqab-debatt på HiOA 2014

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus var det en omfattende niqab-debatt allerede høsten 2014, før nåværende rektor Curt Rice, tiltrådte,  da en niqab-kledd kvinne ønsket å begynne på bioingeniør-studiene ved høgskolen. Selv om høgskolen heller ikke den gangen hadde noe vedtatt forbud mot niqab, sa studenten i et intervju med Khrono at hun oppfattet meldingene fra høgskolen slik at hun måtte velge mellom å bruke niqab eller å slutte på høgskolen. Kvinnen sluttet etter tre uker. 

Les også: 

Høgskolen i Østfold vedtok forbud mot niqab allerede fra høsten 2015, etter å ha hatt en student med niqab semesteret før. 

Forbudet i Østfold gjelder i undervisningssituasjoner, ved eksamen og legitimering. Bruk av plagg som medfører tildekking av ansiktet, vil normalt være tillatt ved ved skolens uteområder, bibliotek, vrimlearealer og kantine, heter det på høgskolens hjemmesider.

Høgskulen i Volda er imot forbud: 

— Jeg håper aldri det blir innført nasjonale regler mot bruk av niqab og andre hodeplagg i skolen. Når det er sagt må det vurderes i forhold til praksis og undervisningen. Det får vi ta hvis det dukker opp, sier rektor Johann Roppen til hivolda.no og understreker at han ønsker å være rektor for en åpen og inkluderende høgskole. 

Høgskolen i Oslo og Akershu har ikke innført noe generelt forbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg, men latt det være opp til det enkelte fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning.

Forbud på helsfag på HiOA

I flere av programplanene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og på så godt som hele helsefakutetet er det dermed innført forbud. For eksempel i programplanene til farmasi, bioingeniør, paramedics og ergoterapi, sykepleie, vernepleie, helsesøster, jordmor og samfunnsernæring står det klart: «Bruk av heldekkende hode- og ansiktsplagg er ikke forenlig med gjennomføringen av studiet».

Ifølge høgskolens retningslinjene skal et forbud være saklig begrunnet i behov for kommunikasjon, behov for identifikasjon, hensyn til sikkerhet eller hensynet til helse og hygiene. Hvis forbud innføres, skal det gis «tilstrekkelig  og relevant» informasjon om på nettsidene om at deler av undervisningen ikke kan gjennomføres med ansiktsdekkende plagg. Det skal også informeres om dette i programplanen for den enkelte utdanning.

Studentene mot forbud

Norsk studentorganisasjons sentralstyre vedtok i fjor høst at de var imot et forbud mot ansiktsdekkende plagg.

— Dersom et enkelt klesplagg ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning, er det heller ikke grunnlag til å forby det, sa Marianne K. Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), og la til:

— Det må ligge en faglig vurdering til grunn dersom vi skal hindre enkeltpersoner fra å kle seg som de selv ønsker ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Les også: Studentene sier nei til Isaksens niqab-forbud

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS