Rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, mottar her ca 950 underskrifter fra Forskerforbundets leder på NMBU, Lena Marie Kjøbli, i forkant av denne ukes styremøte. Foto: Eva Tønnessen

Lederthriller på NMBU

Valg av ledelsesmodell på NMBU blir en thriller. Torsdagens drøfting i styremøtet viser at det er uklart hva flertallet kommer til å lande på. Fire styremedlemmer har ennå ikke bestemt seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 10. mars skulle styret for NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) behandle sak om ledelsesmodell for institusjonen.

Møtet startet med at styreleder Siri Hatlen først foreslo å utsette hele saken. Etter debatt i styret modererte hun forslaget til at man skulle drøfte saken, men utsette selve vedtak om ledelsesmodell til ny lov om ledelse i akademia har trådt i kraft. Og slik ble det.

Les også: Utsetter beslutning om rektormodell på NMBU

Delt mellom eksterne og interne styremedlemmer

Drøfting viser at det blir en svært spennende sak når NMBU-styret skal behandle valg av ledelsesmodell, og at styret er delt mellom eksterne og interne representanter.

En opptelling blant de styremedlemmene som torsdag signaliserte hva de mente i saken, viser at de eksterne ønsker ansatt rektor, mens de interne går for valgt rektor.

Ny lov gir endret avstemming

Regjeringen og Stortinget vil vedta at en modell med ansatt rektor skal være normalmodellen i akademia i Norge. Loven sier også at man skal kunne skifte ledelsesmodell ved universiteter og høgskoler ved alminnelig flertall. I dag er kravet 2/3 dels flertall.

Planen er at en lov som regulerer dette skal bli vedtatt 29. mars, og departementet har sagt at loven skal tre i kraft på denne siden av sommeren.

3 for ansatt, 4 for valgt og 4 vet ikke

Khrono var til stede da NMBU-styret først drøftet om saken om ledelsesmodell for NMBU (Norges miljø- og biotvitenskapelige universitet) skulle realitetsbehandlet torsdag eller ikke. Deretter fulgte vi styremøtet via livestream fra møtet.

Samtlige styremedlemmer tok ordet, noen signaliserte klart hva de ønsker, andre markerte usikkerhet. Av de 11 i styret viser Khronos raske oppsummering at 4 styremedlemmer sa at de klart går for valgt modell, 3 sa at de ønsker seg ansatt ledelse og 4 markerte usikkerhet i saken.

De tre som klart signaliserte at de er for ansatt rektor er alle eksterne representanter, mens de som signaliserte at de var for valgt rektor alle er NMBU-ansatte eller studenter.

Dermed er det duket for en thriller fram til styret behandler saken, mest sannsynlig i sitt junimøte.

— Veldig uheldig

Fagforeningene ved NMBU har jobbet hardt med saken rundt ledelsesmodell på NMBU. De er svært lite fornøyd med departementet overkjører vedtak de mener Fellesstyret har gjort om ledelses på NMBU. Dagens «hybride» løsning var ment som overgangsløsning, og mange trekker fram at deperatement selv stod sentralt da dette bestemt, og at det står i vedtak at man skal tilbake til valgt ordning etter fire år.

Leder for Forskerforbundet på NMBU Lena Mari Kjøbli (bildet over) er ikke fornøyd etter torsdagens styremøte:

— Vi mener det er svært uheldig at Universitetsstyret ikke respekterer vedtaket i Fellesstyret om at NMBU skal ha valgt rektor som hovedmodell fra 2017 og bruker det som utgangspunkt på styremøte i dag. Dette vedtaket var et viktig kompromiss med de tillitsvalgte og ansatte for å få til dagens overgangsordning med «valgt-så-ansatt» rektor, sier hun, men legger til:

— Vi oppfatter likevel at styreleder ser problemstillingene vi har løftet opp i lyset de siste par ukene, og at det er hovedårsaken til at hun ønsker å vente med en avstemning til etter at den nye universitets og høgskole-loven har trådt i kraft. 

Kjøbli poengterer at ifølge den nye UH-loven vil det antakelig bli tilstrekkelig med et simpelt flertall i styret for å avgjøre om det skal være valgt eller ansatt rektor. 

— Dette er en god omgåelse av den «avklaringen» vi fikk fra Kunnskapsdepartementet for et par uker siden, sier hun.

Les også: 800 krever valgt rektor i Ås

Ingen kan bevise hva som er best

Under NMBU styret sin drøfting av saken torsdag, var det noen som etterlyste mer fakta om hvilken modell, enhetlig eller todelt ledelse, valgt eller ansatt rektor, som er best.

Men flere av styremedlemmene trakk fram at det er ingens om har klart å bevise hva som faktisk fungerer best.

Den første som tok ordet var Alf Bjørseth som er eksternt styremedlem.

— Det er fint å få utveksle erfaringer i en drøfting som dette, og jeg har stor respekt for den jobben rektor gjør og legger stor vekt på den mening du har, sa Bjørseth, men la til:

NMBU mottar en meget stor sum fra det offentlige og med det følger det høye krav og forventninger. jeg er i tvil om en todelt ledelse er det beste for NMBU med de utfordringer vi i dag har, sa han og refererte til egne erfaringer fra næringslivet.

Ønsker faglighet og legitimitet

Morten Sørlie er representant fra de fast ansatte i undervisning og forskerstillinger på NMBU.

Han trakk fram at for ham betyr det faglige og legitimitet mye når han mener en modell med valgt ledelses er det beste.

— Vi står foran stor omorganisering. Det er svært viktig at rektor har både legitimitet og tillitsvotum fra de ansatte i en slik situasjon.

Sørlie poengterte også at han mente det var svært viktig for NMBU i tiden framover og ta vare på og løfte det faglige i institusjonen, og at han ikke var i tvil om at i hans øyne er det en valgt rektor som vil kunne sikre denne fagligheten på den beste måten.

Vil ha enhetlig ledelse

Både den eksterne representanten Marianne Harg og Jens Oddershede signaliserte tydelige at de tror det er best for NMBU framover at man får en ansatt rektor fra 2017.

— Når to institsujoner skal bli en, der den ene part er langt større enn den andre, vil det at man velger leder kunne skape mer uro enn legitimitet, mente Harg.

Hun trakk også fram at hun hadde sett endel uheldige eksempler med todelt ledelse der den valgte rektor og universitetsdirektøren har dratt i forskjellig retning.

Oddershede fortalte at han har mange års erfaring både som valgt og som ansatt rektor.

— Vi må spørre oss om hva er best for NMBU som universitet, ikke nødvendigvis for hver enkelt ansatt, sa han.

Oddershede trakk fram at flere og flere land Norge liker å sammenligne seg med får ansatte rektorer. Han nevnte eksempelvis Nederland, Østerrike og Finland, og han sa at tall viser at man gjør vesentlige framskritt på forskningssiden etter at man har gått over til ansatt rektor.

Han trakk også fram at når rektor er ansatt har hun eller han en ekstern styreleder å snakke fortrolig med, og at man kanskje i større grad får et styre som er ambassadører for institusjonen, og i mindre grad er kontrollanter.

24 av 25 på studenttinget vil ha valgt rektor

Jørgen Skeide er studentrepresentant og han innledet med å si at han håpet at når styret ble samlet igjen og skulle behandle saken og gjøre vedtak, at de klarer å holde saken åpen og ikke møte til neste debatt med fastlåste meninger og holdninger.

Han fortalte også styret at Studenttinget på NMBU onsdag hadde hatt sin første elektroniske avstemning, og at 24 av 25 studenter stemte for valgt rektor.

— Det er likevel slik at vi som studentrepresentanter er endel av styret og ikke stiller med bundet mandat, sa Skeide, og poengterte at dette har noen positive sider, men demokratiske sett også noen problematiske sider.

— Jeg tenker at rektors forankring blant studentene er mye sterkere når hun er valgt, og jeg legger stor vekt på hva dagens rektor sier om saken. Det er hun som står midt oppe i omorganiseringen og kjenner på kroppen hva som er best for NMBU, sa Skeide.

Veldig skuffet over departementet

Ruth Haug er styremedlem for fast ansatte i undervisning og forskerstillinger. Haug ønsket ved starten av møtet styret først ved alminnelig flertall skulle stemme over om de støttet fellesstyrets vedtak fra for tre år siden. hvis styret gjorde det mente hun at resten av saken ville være avklart, fordi Fellesstyret den gang vedtok at man skulle ha valgt ledelse ved NMBU.

Haug svar med den gangen vedtaket ble til for tre år siden, og forteller i styret at departementet ikke bare støttet vedtak men var en aktiv pådriver i hvordan vedtaket ble utformet.

— At de nå kommer og setter vedtaket til side er svært grovt, sa Haug, og poengterte at styret egentlig burde gå av i protest mot en slik behandling og håndtering av styrets egne vedtak fra departementets side.

— Frie og uavhengige universitet

Haug understreket dette fordi hun mener dette er en viktig grunn til at engasjementet er så stort og følelsene så sterke blant de ansatte, og er bekymret for det energitapet man vil se i organisasjonen framover.

— Når det kommer til spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, er det mange grunner til at jeg ønsker valgt rektor, men kanskje den viktigste er betydningen av å beholde de frie og uavhengige universitetene.

Haug la til at det finnes ingen forskning eller empire som sier at den ene eller andre modellen er bedre enn den andre, hun trakk fram at departementet har leitet etter slike fakta, men ikke funnet det.

— Det at universitetene beholder sin fire og uavhengige posisjon blir bare viktigere og viktigere for samfunnet framover, og den posisjonen ivaretas best hvis lederen er valgt blant ansatte og studenter, mener Haug.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS