Mathias Lauritzen, studentleder ved Nord universitet, var ikke klar over lovens krav om urnevalg. Nå vil han følge opp saken, slik at praksis blir korrekt. Foto: Siri Ø. Eriksen

Omgår krav om urnevalg

Studentene ved NMBU og Nord universitet har i flere år omgått lovens krav om at valg skal gjennomføres ved urnevalg. Nå lover de opprydding.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert. NMBU gjennomfører delvis studentvalg ved elektronisk urnevalg, men bare leder og nestleder av parlamentet velges på denne måten. Selve forsamlingen velges på allmøter.)

I universitets- og høyskoleloven står det at studentene har rett til å opprette studentorgan, og at disse organene skal velges ved urnevalg, noe studentene ved de aller fleste utdanningsinstitusjoner i Norge gjør i dag.

Unntakene er, etter det Khrono kjenner til, Nord universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Nord har valgt representanter på allmøte og NMBU har valgt sine studentrepresentanter på allmøter på fakultetene. 

NMBU har de imidlertid elektronisk urnevalg når de velger leder og nestleder, og de hadde god oppslutning på valget våren 2017. Selve studentparlamentet og medlemmene her blir valgt på allmøter.

Nytt om gammel praksis

Det er synd om vi har en praksis som ikke holder mål.

Mathias Lauritzen

Jeg er rimelig sikker på at ingen har villet omgå loven, eller bryte den.

Mariyan Khanamiryan

Verken Mathias Lauritzen, studentleder ved Nord universitet, eller Mariya Khanamiryan, studentleder ved NMBU, er klar over lovens krav når Khrono kontakter dem.

— Det er klart at det er viktig å forholde seg til lover og regler, og dette er opplysninger som jeg får nå. Det er synd om vi har en praksis som ikke holder mål, sier Lauritzen.

— Jeg er rimelig sikker på at ingen har villet omgå loven, eller bryte den, sier Khanamiryan.

Begge institusjonene har hatt dette som praksis i flere år.

Forutsetter at man legger om

Avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet sier at studentene ikke er pålagt å etablere et studentorgan, men at det er noe man kan gjøre.

— Etter universitets og høyskoleloven § 4-1 annet ledd, skal det ved valg til studentorgan avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg. Departementet har ingen synspunkter på om studentenes valg av medlemmer skjer ved urnevalg eller i allmøter så lenge lovens krav følges, sier han.

— Men dersom man ikke følger kravene i loven?

— Da vil vi forutsette at man legger om ordningen, sier Vasbotten, og understreker at han ikke kjenner til valgordningene på verken Nord universitet eller NMBU, og uttaler seg generelt.

Selv om man både på Nord og på NMBU har gjort valg på allmøter, har man ikke fulgt lovens krav om å enstemmig vedta seg bort fra urnevalg årlig.

Vil ikke omgå loven

Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier at organisasjonen ikke legger seg opp i hvordan medlemsorganisasjonene organiserer sine valg.

— Men det er en forutsetning at demokratiske prosesser og øvrig lovverk ligger til grunn. Vi opplever at våre medlemmer er veldig opptatt av demokratiet, men studentdemokratiene er ulikt organisert, og gjør dermed ting på ulike måter, sier Andenæs.

Verken Khanamiryan på NMBU eller Lauritzen på Nord er imidlertid interesserte i å ikke følge loven.

Skal se på praksis

— Vi har hatt et velfungerende demokrati og ingen har klaget. Vårt ønske er å ha et studentdemokrati som er i tråd med lovverket, så vi skal sette ned en komité som skal se på om vår praksis er i strid med lovverket, sier Khanamiryan på NMBU.

— Dersom loven krever det, og det er slik det må gjøres, så har vi ikke så mye valg. De nye vedtektene våre åpner for urnevalg, og dette er noe jeg selv kommer til å følge opp slik at vi får riktig praksis, sier Lauritzen på Nord universitet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS