datasystemer

NMBU-sjef: — Vanskelig å ta til motmæle om DFØ-system

17 universiteter og høgskoler har beregnet at innføringen av datasystemer fra statlige DFØ vil bli vesentlig dyrere enn hva de har i dag. Men Kunnskapsdepartementet sier det er uaktuelt å konkurranseutsette systemet.

Ås, NMBU 04.01.2021 - Åpning av NMBUs dyresykehus i ÅS. Bilde: Lars Atle Holm, universitetsdirektør Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert

— Jeg synes det vil være oppsiktsvekkende om vi skal påtvinges disse løsningene. Vi har gjort beregninger som viser at det å gå over til DFØ-systemene vil koste oss mer enn enn dagens systemer. Og vi ser ikke helt hva DFØ-løsningene gir av merverdi, sier Lars Atle Holm.

Han er direktør ved Norges miljø- og bioviteenskapelige universitet (NMBU).

Men etter det Khrono erfarer vil ikke Kunnskapsdepartementet velge noe annet enn statlige systemløsninger for 17 universiteter og høgskoler som ikke er en del av BOTT-universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø). Denne gruppen kalles UH-17.

Fakta

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.

Oppgaver

 • levere fellestjenester til statsforvaltningen innen lønn og regnskap
 • gi råd og veiledning om styring, samfunnsøkonomiske analyser, organisering og ledelse, arbeidsgiverrollen og offentlige anskaffelser
 • forvalte felles innkjøpsavtaler for statlige virksomheter
 • undersøke og analysere tilstand, utvikling og endringsbehov i offentlig forvaltning
 • gi ledere og ansatte i offentlige virksomheter tilbud om kompetanseutvikling
 • forvalte systemene for statsregnskapet og konsernkontoordningen
 • 752 ansatte (2021)
 • Rundt 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker DFØs lønns- og regnskapstjenester
  Kilde: DFØ

Uaktuelt med konkurranse

Det er etter det Khrono kjenner til uaktuelt for Kunnskapsdepartementet å konkurranseutsette økonomi-systemet som skal leveres til UH-17 med andre, private aktører.

Kilder i departementet opplyser til Khrono at valget står mellom DFØs økonomisystem eller nåværende Sikt som de fleste har i dag.

— Det er helt usannsynlig at det blir konkurranseutsetting overfor andre når det gjelder økonomisystemet for UH-17, opplyser sikre kilder i departementet.

Nå skal kostnadene ved DFØ-løsningen sammenlignes med de økonomitjenestene som Sikt tilbyr i dag. Dette oppdraget gjennomføres av eksterne konsulenter i løpet av 2022, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Deretter skal beslutningen om systemvalg tas før utgangen av året, får Khrono opplyst.

Bekymret for tvang

Ledelsen i 17 andre statlige universiteter og høgskoler (UH-17) følger spent med, etter hvert som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine økonomisystemer rulles ut hos de fire eldste universitetene. Rapportene har gått på betydelige problemer. Så store at videre utvikling er satt på vent for å bruke kapasiteten til å fikse feil og løse problemer.

— Vi ser med bekymring på problemene hos BOTT. Vi ønsker ikke å komme i en tilsvarende situasjon ved å bli tvunget til å velge DFØ-løsningene, sier direktør Lars Atle Holm ved NMBU.

Han er leder i programstyret som UH-17 har satt ned i forbindelse med anskaffelsen av nytt lønns- og økonomisystem.

— Hva går beregningene ut på?

Fakta

Dette er BOTT-samarbeidet

Samarbeid mellom de fire eldste universitetene i landet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU blir kalt for BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø)-prosjektet.

De fire institusjonene har samarbeidet om anskaffelsesprosessen for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.

Disse systemene skal rulles ut på alle offentlige universiteter og høgskoler.

Tidslinje lønn og økonomi

 • Januar 2021: Produksjonsetting versjon 1.0 ved UiB.
 • Mai 2021: Produksjonsetting versjon 1.0 ved UiO.
 • Våren 2021: Feilretting og stabilisering
 • Våren 2021: Utvikling og testing versjon 1.1
 • Høsten 2021. Opplæring UiT og NTNU
 • Januar 2022. Oppstart UiT
 • Januar 2023. Oppstart NTNU

Kilde: Unit

— Det er en klassisk kost-nytte-analyse som er gjort. Og det er ikke oppløftende lesning det som kommer ut. Disse beregningene kan sikkert kvalitetssikres, men vi legger til grunn at dette er troverdige størrelser, sier Holm.

— Hva mener du med ikke-oppløftende lesning?

— Beregningen sier at det blir en vesentlig kostnadsøkning i forhold til dagens situasjon. Det er viktig å understreke at institusjonene i UH-17 til dels har gjort mye på digitalisering. Mange har nye og moderne systemer innenfor lønns- og økonomifunksjonen som de må gi avkall på dersom vi blir tvinget over på DFØ-løsningen, sier Lars Atle Holm.

Markedskreftene opphører

Han ser ikke lyst på å bli tvunget over på noe som UH-17 mener både er dyrere og dårligere. Men understreker at de må være lojale dersom det kommer et pålegg om å bruke DFØ.

— Men er det ikke fornuftig med en overordnet løsning for statsetater?

— Tanken er det ikke noe feil med, men utførelsen i praksis har vært utfordringen. Jeg er redd for en innlåsingseffekt. Alle i sektoren får en stor leverandør og ingen reell valgmulighet. Den er jeg veldig skeptisk til. Da opphører markedskreftene å fungere og jeg tror helt klart at det er aktører i markedet som kan levere dette like bra som DFØ. Slik kan universiteter og høgskoler velge selv, sier Lars Atle Holm.

Vanskelig å si fra

— Det er tydeligvis sterke krefter som gjorde at BOTT-universitetene måtte velge DFØ som leverandør. Hvordan er det som leder i en statlig virksomhet å fremme skepsis og ta til motmæle?

— Ja, det synes jeg er vanskelig. Og det er det jeg vil si om den saken, sier Lars Atle Holm.

Fakta

Dette er UH-17

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitetet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Idrettshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole/Sámi allaskuvla
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

UH-17 har tidligere bedt om og fått tillatelse til å sette nye lønns- og økonomisystemer på vent. Dermed kan de også få mer kunnskap etterhvert som løsningene tas i bruk hos flere av BOTT-universitetene.

Ikke selvsagt

— Kan det tenkes at dere likevel ber om å få konkurranseutsette et prosjekt for UH-17?

— Jeg vil alltid tenke at konkurranse er sunt. Dersom det blir et anbud som går ut er det etter min oppfatning ikke selvsagt at DFØ skal få dette. Det høres ikke rimelig ut, sier Holm.

Han forklarer at skepsisen ikke handler om BOTT-universitetene og det arbeidet som disse har gjort i forbindelse med innføringen av lønns- og økonomisystemene fra DFØ.

— Dette er ikke noen kritikk av BOTT-universitetene. De har gjort en stor innsats, og står i en meget krevende situasjon og har min sympati. Men de erfaringene må vi lære av, og jeg er urolig for at resten av sektoren står foran store investeringer der det usikkert hva disse gir i gevinst, sier Lars Atle Holm .

Powered by Labrador CMS