— Det er en krevende og vanskelig sak å behandle, men jeg ønsker ikke noen konflikt eller eskalering av et konfliktnivå rundt denne saken, sier rektor Mari Sundli Tveit om spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor ved NMBU. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

800 krever valgt rektor i Ås

Tillitsvalgte ved NMBU i Ås beskylder Kunnskapsdepartementet for både kuppforsøk og dobbeltspill etter at departementet slår fast at universitetet har ansatt rektor. Over 800 ansatte krever valgt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søndag kveld hadde over 800 av rundt 1300 ansatte signert på et opprop med krav om valgt rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås fra 2018.

Flere av de ansatte er bekymret for styring og ledelsesmodellen etter at Kunnskapsdepartementet i et brev til universitetet har gjort det klart at de oppfatter det slik at hovedmodellen for NMBU i Ås er at de har ansatt rektor og ekstern styreleder. Hvis de skal ha valgt rektor som modell så må styret vedta dette med 2/3 flertall, mener de.

— Det er et kuppforsøk fra byråkratene i departementet, sier leder i Forskerforbundet på NMBU, Lena Marie Kjøbli (bildet under) og ber politisk ledelse i departementet om å gå inn og rydde opp. Fagforeningene mener at det er vedtatt at ledermodellen ved universitetet er valgt rektor.

Rektor som både er valgt og ansatt

NMBU har en helt spesiell modell, der de etter fusjon endte opp med en løsning hvor rektor først ble valgt på universitetet, for deretter å bli ansatt av styret. Denne hybrid-modellen ble bestemt fordi man etter fusjonen mellom Veterinærhøgskolen og Universitetet i Ås (UMB) ønsket ekstern styreleder for best mulig å ivareta ledelsen av det nye universitetet.

De ansatte opplever at meningen var at man etter disse fire årene skulle tilbake til det som den gang var normalmodellen, altså  valgt rektor.

Rektor i de siste årene har vært Mari Sundli Tveit, mens ekstern styreleder er Siri Hatlen. Hatlen har hatt en rekke lederstillinger og styreverv i blant annet offentlig sektor. Hun var blant annet adm.dir ved Oslo universitetssykehus og styreleder i Entra. 

Ny normalmodell

Det er et kuppforsøk fra byråkratene i departementet.

Lena Marie Kjøbli

Vi vet at kunnskaps-ministeren ønsker tilsatte ledere i sektoren, men neppe ved å føre ansatte og tillitsvalgte bak lyset. Vi forventer at statsråden
stopper dette dobbelt-spillet.

Signe Kroken

Jeg er opptatt av at vi skal ha en ryddig og god behandling av saken.

Mari Sundli Tveit

Siden den omtalte hybride ledermodellen ved NMBU ble vedtatt i 2011 har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lagt fram Stortingsmeldingen konsentrasjon for kvalitet. Det er klart at han har blant annet vil få klart flertall i Stortinget for at den normale ledermodellen på universiteter og høgskoler skal være ansatt rektor og ekstern styreleder, mot tidligere valgt rektor. Utdanningskomiteen på Stortinget kommer med sin endelige innstilling 15. mars og det er lagt opp til behandling og vedtak i Stortinget 29. mars 2016.

Les også:

Krever nytt vedtak om valgt rektor

Departementet har i februar 2016 skrevet to brev til NMBU i sakens anledning. I begge brevene slår departementet fast at NMBU i dag har modell med ansatt rektor, og at det trengs styrevedtak for å endre dette. Før den nye loven trer i kraft må man ha 2/3 flertall for å få gjennom endring, etter at den nye loven trer i kraft vil det holde med simpelt flertall for å endre ledelesesmodell.

«Dette innebærer at dersom universitetsstyret vil vedta innføring av valgt rektor som styrets leder ved NMBU fra 2017, krever dette at styret treffer vedtak om dette. Slikt vedtak skal etter gjeldende rett fattes med tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer, jf. universitets - og høyskoleloven § 10-4 første ledd i.f. Det kreves ikke styrevedtak for å fortsette med gjeldende modell for styring og ledelse», skriver departementet i ett av sine brev til NMBU.

Se også:

«Kuppforsøk» og dobbeltspill

Leder i Forskerforbundet ved universitetet mener at byråkratene i Kunnskapsdepartementet prøver seg på et «kuppforsøk» og driver et dobbeltspill i saken. 

— Vi har hatt en meget spesiell overgangsordning godkjent av departementet med «valg-så-ansatt» rektor som går ut på dato i 2017. Fra 2017 er det vedtatt av Fellesstyret at vi skal ha valgt ledelse, sier leder i Forskerforbundet på NMBU, Lena Marie Kjøbli, til Khrono.  

— Det som nå sjokkerer ansatte og tillitsvalgte ved NMBU er at Kunnskapsdepartementet mener at vi etter loven har tilsatt rektor på NMBU. For å få tilbake valgt rektor som Fellesstyret vedtok, og som vi godtok å gi fra oss i en overgangsperiode, må universitetsstyret ha 2/3 flertall. Departementet har i flere år hatt god kjennskap til dette vedtaket, både gjennom sekretariatet som dengang lå under departementet og vedtatt styringsreglement. De kan ikke komme nå og si at det ikke allikevel ikke er gyldig, mener Kjøbli, og hun legger til:

— Departementet har i ettertid hevdet at rektorvalget var et rådgivende valg. Det var det heller ikke, det var et bindende valg. Det er et kuppforsøk fra byråkratene i departementet, sier hun og ber politisk ledelse i departementet om å gå inn og rydde opp.

Ansatte ført bak lyset

Kjøbli forteller at etter det de er kjent med har ikke politisk ledelse i departementet vært involvert i denne saken.

— Vi vet at kunnskapsministeren ønsker tilsatte ledere i sektoren, men neppe ved å føre ansatte og tillitsvalgte bak lyset. Vi forventer at statsråden stopper dette dobbeltspillet, sier Signe Kroken leder av NTL NMBU til Khrono.

Fagforeningene ved NMBU, Akademikerne og Parat, i tillegg til NTL og Forskerforbundet står ifølge  Kjøbli samlet i denne saken.

Fremmet til styremøtet 10. mars

Grunnen til at saken nå er aktualisert er at styret ved NMBU etter planen skulle gjøre vedtak om de skal ha valgt eller tilsatt rektor på førstkommende styremøte 10. mars.

Men selve vedtaket kan bli utsatt.

«Rektor og styreleder har hatt ulik vurdering av om denne saken skal legges fram for styret 10.03.2016. Rektor vil gjøre styret spesielt oppmerksom på dette, da saker som rektor fremmer overfor styret skal skje i samråd med styreleder», skriver rektor Mari Sundli Tveit i innledningen til styredokumentet om ny ledelsemodell ved NMBU.

Les også: Hele styrenotatet fra rektor.

Tveit (bildet over) innstiller i styrepapirene på valgt rektor som ledermodell. 

— Styret har bedt om å få saken presentert i marsmøtet, men jeg har selvfølgelig ingenting imot at et vedtak i saken eventuelt utsettes til senere, sier rektor Mari Sundli Tveit til Khrono. 

Tveit ser ikke dobbeltspill

Rektoren oppfatter ikke at det er noe dobbeltspill fra departementet i denne saken. 

— Dette er en sak som skal avgjøres av styret. Jeg er opptatt av at vi skal ha en ryddig og god behandling av saken. Det er en krevende og vanskelig sak å behandle, men jeg ønsker ikke noen konflikt eller eskalering av et konfliktnivå rundt denne saken, sier Tveit, som er klar over at det er et tydelig flertall både blant studenter og ansatte som ønsker seg valgt rektor.

Tveit skriver i sine kommentarer til styresaken som er fremmet til 10. mars:

«…Den løsningen Fellesstyret kom frem til, et kompromiss med ansatt rektor og ekstern styreleder i første styreperiode, og valgt rektor i etterfølgende styreperiode, var en løsning som flertallet kunne stille seg bak. Vedtaket om overgang til valgt rektor som hovedmodell var et viktig kompromiss for å få til gjeldende overgangsordning. Det er sterke forventninger blant ansatte og studenter om at denne intensjonen følges, og dersom det nå skal fattes vedtak om en annen styringsmodell enn den som lå til grunn for kompromisset, vil dette oppleves som et brudd på forutsetningene for kompromisset.»

Styreleder ønsker utsettelse av saken

I styrepapirene fra rektor Tveit står det også:

«Styreleder har ønsket at saken utsettes til etter Stortingets lovbehandling, antakelig til US-møtet (US=universitetsstyret. red. anm) i juni. Styreleders begrunnelse for dette er de ulike oppfatninger om hvilke avstemmingsregler som gjelder for å fatte denne beslutningen, samt at det vil være tilstrekkelig tid for en god og forsvarlig behandling etter at saken er behandlet i Stortinget. Da vil saken kunne avgjøres med alminnelig flertall, gitt at de nye bestemmelsene i UH-loven ender opp med denne muligheten».

Saken vil bli oppdatert med kommentar fra styreleder Siri Hatlen.

Kunnskapsdepartementet har ikke svart på Khronos henvendelse om saken. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS