fagskoler

Nokut anbefaler at fag­skolene får tilby utdanning på et høyere nivå. — Historisk gjennomslag

Både LO og Nasjonalt fagskoleråd er svært glade for at Nokut foreslår at fagskolene skal kunne tilby utdanning på et høyere nivå.

En fersk evaluering foreslår at fagskolene skal få lov å tilby utdanning på et høyere nivå.
Publisert Oppdatert

I dag er fagskoleutdanningene på det som heter trinn fem i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Både fagskolene selv og LO har jobbet for at fagskolene skal få lov til å tilby utdanning på et høyere nivå, fra trinn 6 ligger i dag høgskoleutdanning, master og på øverst4 trinn 8, er doktorgradsutdanning innplassert.

Fakta

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

 • Et kvalifikasjonsrammeverk er et nivåinndelt rammeverk som skal vise hvilket nivå det forventede læringsutbyttet av en kvalifikasjon er på.
 • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er navnet på det norske rammeverket som definerer ulike nivåer i det norske utdannings- og kvalifikasjonssystemet og klassifiserer enkeltkvalifikasjoner etter nivået på det oppnådde læringsutbyttet.
 • NKR blei innført i 2011 og er en videreføring av to viktige europeiske prosesser innen utdanningsfeltet: Bologna-prosessen og EQF-prosessen.
 • Rammeverket deler utdanningssystemet i åtte trinn, der Norge deltar fra trinn to til og med åtte. det laveste er grunnskole, det høyeste doktorgradsutdanning.
 • Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) ble innført i 2008 gjennom en EU-rekommendasjon og det ble revidert i en ny rekommendasjon i 2017.
 • Rekommendasjonen fra 2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2009. Dette førte til at Norge innførte et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) i 2011 som dekker alle nivåer, fra grunnskole til doktorgrad.

Kilde: Nokuts evaluering av NKR

I en evalueringsrapport som ble lagt fram onsdag 24. mai, foreslår Nokut at høyere yrkesfaglig utdanning skal kunne innplasseres høyere opp enn trinn 5, og det vekker glede og jubel både i fagskolerådet og hos LO.

— Dette er en historisk seier for LO. Vi har i veldig mange år kjempet for å rette opp den urett som ble gjort mot at fagskoleutdanning ble innplassert på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket. Siden 2011 har vi ment at høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning som ikke er lik, men likeverdig med akademisk utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i en pressemelding.

Svært glade på fagskolene

Tord Hauge, leder i Nasjonalt Fagskoleråd, sier at forslaget er svært gode nyheter for fagskolene. Hauge er også spesialrådgiver i NHO.

— Vi har lenge ønsket å tilby mer omfattende og komplisert yrkesfaglige utdanning enn det vi gjør i dag. Behovet i arbeidslivet er stort, men innplasseringen og dagens grenser i dette rammeverket hindrer oss fra å utvikle mer kompleks utdanning innen yrkesfag. derfor er vi svært glade for at Nokut endelig foreslår denne oppmykningen, sier Hauge til Khrono.

— Tolker du forslagene dit hen at man på sikt kan tilby doktorgrad?

Tord Hauge, leder nasjonalt Fagskoleråd
Tord Hauge, leder Nasjonalt Fagskoleråd

— Nå har jeg ikke fått sett så nøye enda, men hvem som kan tilby doktorgrad reguleres jo av lovverk og forskrift, ikke av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jeg tolker at rapporten anbefaler at rammeverket skal bli mer likt det europeiske kvalifikasjonsrammeverket der det er kompleksiteten i læringsutbyttebeskrivelsen som skal være førende for hvilket nivå det plasseres inn på, sier Hauge.

Han forteller at de nå vil følge opp saken i dialog med Kunnskapsdepartementet og gjennom dette bidra til at den varslede stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning tar opp det rapporten påpeker.

— Det er stort behov for høyere yrkesfaglig utdanning, også på høyere nivå enn det fagskolene har lov til å tilby i dag. Dette er et viktig grep for å utvikle norsk høyere yrkesfaglig utdanning og utdanne verdens beste fagarbeidere, sier Hauge.

Har myknet opp i mange land

Tinnlund i LO peker på at flere europeiske land, som Danmark, Sverige og Tyskland, har fått høyere yrkesfaglig utdanning på høgskolenivå.

— Alt ligger til rette for at Norge kan følge etter. Den internasjonale utviklingen viser vei. Høyere yrkesfaglig utdanning kan føre det tradisjonelle høgskoleoppdraget videre: Nærheten til regionale kompetansebehov og lokalt næringsliv. Dette vil være et yrkesrettet alternativ til akademisk utdanning ved universitetene, sier hun.

Fakta

Fem anbefalinger

 1. Gjennomføre en fullstendig gjennomgang av beskrivelsene av formålene
 2. Redusere den sentrale reguleringen som følger av NKR, samt gjennomgå og avklare handlingsrommet for utdanningsinstitusjonene
 3. Avvikle delnivåene i NKR og sikre at alle relevante utdanningskvalifikasjoner er innplassert på det nivået det passer
 4. Åpne NKR for høgare utdanning på nivå 5 og høyere yrkesfaglig utdanning på nivåene over nivå 5, og utrede ulike administrative modeller for hvordan det kan gjennomføres
 5. Vurdere innplassering av utdanningsløp som i dag ikke er en del av NKR, og vurdere å åpne NKR for ulike former for etterutdanninger og ikke-formell opplæring
 6. Kilde: Nokut-evaluering av nasjonalt kvalitetsrammeverk

I en rapport fra Technopolis til Nokut i oktober 2020 ble det vist til at andre land i Norden og i Europa ligger langt foran Norge når det gjelder å innplassere «higher vocational education» på nivå 6, 7 og 8.

— LO vet det er ulike holdninger i utdanningssektoren og i arbeidslivet om hvilken retning dette rammeverket bør ta. Så med disse anbefalingene er det kanskje nå det viktigste arbeidet starter. Vi må for eksempel sikre at yrkesfagene får bygge på sin egenart under utarbeiding av regelverk og akkreditering. Men akkurat i dag skal vi feire en viktig seier, og bruke tiden framover til å bygge høyere yrkesfaglig utdanning helt til topps, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Ble overlevert onsdag

Rapporten forslaget inngår i, er utarbeidet av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nokut har evaluert det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) og sett på hvilke funksjoner og effekter rammeverket har hatt.

— Vi vil ta stiling til vurderingene og forslagene fra evalueringsrapporten i arbeidet med stortingsmeldinga om høyere yrkesfaglig utdanning, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel til Khrono.

Les også: Her er hele evalueringen

Evalueringen ble lagt fram på OsloMet onsdag morgen.

— I rapporten skisserer vi tre ulike scenario for utviklingen av rammeverket, i tillegg til fem konkrete råd til departementet som kan gi klarere retning for hva rammeverket skal være, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Nokut oppsummerer i pressemeldingen at Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk har hatt få og små effekter på mobilitet og livslang læring. Rammeverket har vært viktig for utdanningsinstitusjonenes arbeid med å utvikle, administrere og gjennomføre utdanninger, men også for fagpersoner og studenter.

Det går fram av evalueringen at det har vært, lite nyttig for arbeidslivet og resten av samfunnet, heter det i pressemeldingen fra Nokut i forbindelse med overleveringen av evalueringen til departementet.

Endringslogg:

25.05.2023, kl. 0935:

Oppdatert med kommentar fra statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

26.05.2023, kl. 11.45:

Har endret på formuleringer. At høyere yrkesfaglig utdanning skal kunne innplasseres høyere enn trinn 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk betyr ikke at de skal kunne tilby høyere utdanning, men at de skal kunne tilby utdanning på samme trinn som høyere utdanning leverer utdanning på.

Powered by Labrador CMS