Taiba Yousaf (20) og Katrina Mæland (23) studerer sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De støtter NOKUTs forslag om mer vitenskapelige artikler på pensum.

Fant mangler på 34 av 35 utdanninger i barnevern, vernepleie og sosialt arbeid

34 av 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får kritikk fra NOKUT og må rette opp mangler innen 1. oktober.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har kontrollert 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie på 14 læresteder.

34 av de 35 utdanningene har mangler i sine beskrivelser av hva studentene skal lære på studiene, såkalte læringsutbyttebeskrivelser, og har fått beskjed om å rette opp dette og andre mangler innen 1. oktober.

Felles utfordringer

NOKUTs tilsyn viser at utdanningene har en del felles utfordringer. Likevel ser vi endringer i riktig retning, sier NOKUTs direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Han trekker fram at flere av utdanningene allerede har satt i gang tiltak for å videreutvikle utdanningskvaliteten.

— For å få et enda bedre resultat oppfordrer vi utdanningene til å bruke tilbakemeldingene fra dette tilsynet i det videre utviklingsarbeidet, sier Mørland.

Ja takk til vitenskap

Katrina Mæland (23) og Taiba Yousaf (20) studerer sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Det jeg vil trekke fram som er bra med utdanningen, er gruppearbeid, at vi har ett og ett fag av gangen, og at vi har interessant
pensum.

Katrina Mæland

NOKUTs tilsyn viser at utdanningene har en del felles utfordringer. Likevel ser vi endringer i riktig retning.

Terje Mørland

De to er enig i en av manglene NOKUT trekker fram, nemlig behovet for flere vitenskapelige artikler på pensum.

— Det hadde vært fint med flere artikler som viser faget fra andre vinkler. Så skulle vi hatt mer pensum, kunne det vært fra andre sider av pensumet vi allerede har fra før, sier Katrina Mæland.

Taiba er enig.

Mæland tror at mer internasjonalt pensum kunne gitt henne inspirasjon til å se faget fra andre sider. Selv var hun på utveksling i Nederland i høst, og lærte for eksempel om gruppedynamikk.

Vil lære mer om forebygging

— Vi har mye om at man som sosialarbeider må gripe inn når det har skjedd en skade. Vi burde lære mer om hvordan vi forebygger – altså før det allerede har skjedd noe, sier Yousaf.

Selv om det er noe de synes burde vært annerledes, er andreårsstudentene fornøyde med utdanningen. 

Taiba Yousaf forteller hun svarte på undersøkelsen til Studiebarometeret i fjor, og hadde ikke noe spesielt å utsette på utdanningen.

 — Jeg svarte jeg var fornøyd med det meste, sier Taiba Yousaf.

 — Det jeg vil trekke fram som er bra med utdanningen, er gruppearbeid, at vi har ett og ett fag av gangen, og at vi har interessant pensum, sier Katrina Mæland.

Mer vitenskapelig litteratur

Ifølge NOKUT burde altså studentene lære mer om vitenskapsteori og forskningsmetode, og lese vitenskapelig litteratur og ny forskning fra tidlig i studiet.

— At kommende barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere tidlig i studiet lærer å vurdere ulike arbeidsmetoder og tilnærminger til ulike problemstillinger er ikke en akademisering av utdanningene, men nyttige og nødvendige verktøy i utøvelsen av yrket, sier Mørland i følge pressemeldingen.

Et annet hovedfunn er at en del av utdanningene har problemer med å skaffe studentene relevante praksisplasser.

— Relevant praksis, god praksisveiledning og systematisk innhenting av tilbakemelding fra praksisfeltet er nødvendig for å sikre at studentene er godt rustet når de går ut i arbeidslivet, sier Mørland.

Vil ha mer forskning

Bachelorutdanningen i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus er en av utdanningene som ikke oppfyller alle kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift. Utdanningen får derfor krav om å forbedre læringsutbyttebeskrivelsene på en del punkter og beskrive og begrunne hvilke deler av utdanningen som er sentrale. Videre må utdanningen sikre at det er personer med doktorgrad eller tilsvarende i alle sentrale deler av studiet.

I tillegg til disse kravene, kommer NOKUT også med en del råd til utdanningen. Rådene går blant annet ut på at innslaget av vitenskapsteori og forskningsmetode bør styrkes, at det kommer flere vitenskapelige artikler på pensum og at pensumlistene oppdateres med internasjonal forskning.

Krav til barnevern

Bachelorgradsutdanningen i barnevern ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppfyller heller ikke alle de vurderte kravene i studietilsynsforskriften.

Utdanningen får blant annet beskjed om å sørge for bedre sammenheng mellom det studentene skal kunne, de ferdigheter som trenes og den kompetansen de skal oppnå.

NOKUT kommer også med en rekke råd til utdanningen. Noen av disse er å unngå bruk av verdiladete begreper i beskrivelsene av hva det er studentene skal lære, styrke og utvikle innslaget av vitenskapsteori og forskningsmetode i utdanningene og øke omfanget av vitenskapelige artikler på pensum, og sikre at det ansettes personer med såvel praksiskompetanse som forskerkompetanse.

Trenger revidering

Også bachelorutdanningen i vernepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus får beskjed om å forbedre beskrivelsene av hvilket læringsutbytte studentene skal ha av studiet. Ifølge tilsynsrapporten må beskrivelsen konkretiseres og justeres, og den må endres slik at den er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

NOKUTs sakkyndige kommer også med en del råd om hvordan kvaliteten på vernepleieutdanningen kan bli bedre. For eksempel råder de utdanningene til å ta mer forskningslitteratur inn i pensum, sikre de ansatte mer tid til forskning, og vurdere høyere lærertetthet.

Tar det på alvor

Instituttleder Einar Strumse ved  Institutt for atferdsvitenskap sier at punktene som NOKUT påpeker er ting det jobbes med kontinuerlig på utdanningen.

— Dette er ting vi tar veldig på alvor. Vernepleieutdanningen har lenge vært klar over behovet for revidering, men nå er en ny rammeplan for alle helse- og sosialfagene på høring, og vi ønsker å avvente den nye forskriften. Det er bra å vite hva som blir kravene til oss framover først, sier han.

Rammeplan på høring

Midt i tilsynsprosessen varslet departementet at det ville komme forskrift om ny rammeplan og nye retningslinjer for helse- og sosialfagene, og også at det skal utarbeides nye retningslinjer for de de tre utdanningene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Forslaget ble sendt ut på høring 19. januar og høringsfristen er 21. april.

Terje Mørland oppfordrer utdanningene til å delta i et nasjonalt samarbeid om beskrivelser av læringsutbytte og i diskusjonen om ny rammeplan og nye retningslinjer. Alle utdanningene må utarbeide nye studieplaner som må være klare høsten 2019.

— Det er viktig at arbeidet med nye lokale studieplaner går parallelt med det nasjonale arbeidet, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS