Rektor Kari Toverud Jensen og Høgskolen i Oslo og Akershus tar NOKUTs dom over kvalitetsarbeidet på største alvor.

Har seks måneder på å bedre kvalitetsarbeidet på HiOA

NOKUT-styret har talt: De ser alvorlig på mangelfull kvalitetssikring ved høgskolen og gir skolen seks måneder til å rydde opp.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NOKUT har funnet vesentlige mangler ved system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og vedtok 18. september å ikke godkjenne systemet. Høgskolen får nå en frist på seks måneder til å rette opp manglene.

— Høgskolen i Oslo og Akershus utdanner tusener av studenter årlig. Det er derfor alvorlig at deres systematiske arbeid for å sikre kvaliteten i utdanningen er mangelfull, sier NOKUTs avdelingsdirektør for tilsyn, Øystein Lund, i en pressemelding.

— Tar saken med det største alvor

— Det at NOKUTs styre nå har vedtatt å ikke gå inn for en anbefaling om godkjenning av vårt kvalitetssikringssystem, er noe vi tar på største alvor, sier rektor på HiOA, Kari Toverud Jensen (bildet under) i sin første kommentar til vedtaket.

— Studiekvalitet og systemer for å sikre at denne kvaliteten ivaretas er noe vi prioriterer høyt på høgskolen. Vi har høye ambisjoner med vårt nye kvalitetssikringssystem, og vi jobber sammen i hele organisasjonen for å videreutvikle og styrke vårt kvalitetsarbeid. Et viktig tiltak vil være å knytte det lokale kvalitetsarbeidet på fakultetene enda tettere sammen med det overordnede arbeidet, sier rektor og legger til:

— Frem til høsten 2013 hadde vi to velfungerende kvalitetssikringssystemer fra tidligere Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Etter fusjonen jobbet vi med å utvikle et nytt kvalitetssikringssystem og en felles kvalitetskultur. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og NOKUTs faglige råd vil styrke oss enda mer på dette viktige området.

— Vi er ikke overrasket, sier leder i Studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland (bildet over), og mener  at det nå er viktig at alle gjør en felles innsats for å bedre kvalitetssikringen. 

— Det aller viktigste vi kan gjøre er å jobbe med kvalitetskulturen ved høgskolen, sier parlamentslederen. 

Forsinket evaluering

I august 2011 fusjonerte Høgskolen i Akershus med Høgskolen i Oslo. På bakgrunn av dette besluttet NOKUT at evaluering av kvalitetssikringssystemet skulle starte høsten 2013.

Opprinnelig skulle evalueringen av de to høyskolene vært gjennomført i henholdsvis 2011 og 2012. Etter endt evaluering mener NOKUT at det systematiske kvalitetsarbeidet ved den fusjonerte høyskolen ikke har vært godt nok.

— Dette vedtaket tydeliggjør hvor viktig det er å ha et særskilt fokus på godt kvalitetsarbeid i forbindelse med fusjonsprosesser. Selv om fusjonsprosesser er krevende, må de involverte institusjonene sikre at det systematiske kvalitetsarbeidet fungerer tilfredsstillende også i og under fusjonen. Både høyskolens studenter og resten av samfunnet må kunne stole på at kvalitetsarbeidet er godt, sier Øystein Lund (bildet over).

Utfordringer på mange områder

Den sakkyndige komiteen påpeker at HiOA har utfordringer både når det gjelder å føre kunnskap om utdanningskvalitet opp til institusjonens ledelse, og når det gjelder å føre beslutninger som er relevante for utdanningskvaliteten ned fra ledelsen til institusjonens grunnplan. Og NOKUT slår fast at høgskolen må gjøre grep for å sikre at begge disse prosessene fungerer bedre i framtiden.

Høgskolen i Oslo og Akershus må innen fristen dokumentere endringene for NOKUT, som så vil foreta en ny evaluering.

Lund sier at dersom det nye kvalitetssikringssystemet heller ikke godkjennes, vil Kunnskapsdepartementet legge sanksjoner på høyskolens virksomhet.

— Hvis et nytt system underkjennes, vil Høgskolen i Oslo og Akershus miste retten til å opprette nye studieprogram, sier han. Lund understreker samtidig at denne typen sanksjoner ikke vil gå utover eksisterende studieprogrammer og utdannelsen til nåværende studenter.

Les også: Vedtaket og rapporten fra sakkyndig komité

Har svart NOKUT

Dommen fra den sakkyndige komiteen falt i mai, og høgskolen selv har hatt anledning til å svare på kritikken fra NOKUT sin sakkyndige komite.

Høgskolen hadde ifølge brevet ønsket seg mer fleksibilitet fra NOKUT i en overgangsperiode. Utover dette er de stort sett enige i komiteens merknader.

Les også: Høgskolen strøk på arbeid med kvalitet

I juni fikk Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sendt over rapporten og sensuren fra NOKUTs sakkyndige komite. Resultatet var nedslående og ga stryk på kvalitetssikringsarbeidet og -systemet ved høgskolen.

Les også: Høgskolens svar til NOKUT

Ikke tilfredsstillende

I konklusjonen fra NOKUTs sakkyndige komitè het det blant annet at: 

«Komiteen mener etter en helhetlig vurdering likevel at det systematiske kvalitetsarbeidet i  overgangsfasen for kvalitetssystemet ikke har vært tilfredsstillende. Komiteens hovedinntrykk av  dagens systematiske kvalitetsarbeid er at det ikke følger de intensjonene høgskolen selv har, og at den overordnede styringen av det systematiske kvalitetsarbeidet er for svak. Komiteen er særlig kritisk til at Høgskolen i Oslo og Akershus ikke innførte og tok aktivt i bruk et felles kvalitetssystem for hele institusjonen fra oppstarten av den nye institusjonen. Komiteen mener dette har svekket både det systematiske kvalitetsarbeidet ved HiOA i perioden og dermed beslutningsgrunnlaget for institusjonens samlede kvalitetsutvikling. At systemet ikke har vært i bruk, har medført at komiteen tidvis har hatt lite dokumentasjon for å kunne vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet til den fusjonerte høgskolen. 

Høgskolen må snarest ta i bruk det nye kvalitetssystemet og sørge for at bruken av det dokumenteres. Høgskolen bør samtidig vurdere å tilpasse det nye kvalitetssystemet bedre til høgskolens ambisjoner om å bli universitet. Komiteen vil etter en helhetlig vurdering ikke anbefale at HiOAs system for kvalitetssikring av utdanningen godkjennes».

Les også: 

HiOA ønsket mer fleksibilitet

«Å jobbe fram en felles kvalitetskultur og nytt kvalitetssystem tar tid for en ny institusjon. Et arbeid som vanskelig kan påbegynne før den nye institusjonen er etablert. Erfaringer fra fusjonen har vist at det er krevende å arbeide med store strukturelle institusjonelle endringsprosesser og samtidig tilfredsstille dagens tilsynsmodell. HiOA skulle ha ønsket noe mer fleksibilitet fra NOKUT i en avgrenset overgangsperiode», heter det i svaret fra høgskolen.

NOKUTs sakkyndige komitè ga høgskolen fem råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, blant annet at studieutvalget og doktorgradsutvalget følger opp sine mandat om å gi råd til styret i viktige spørsmål. Videre heter det at rapportering om kvaliteten i utdanningen må styrkes, at høgskolen snarest må ta i bruk det nye vedtatte kvalitetssystemet og at analyser og vurderinger av forslag for forbedringer må gis større oppmerksomhet og dokumenteres bedre. Til sist gir NOKUT det rådet at høgskolen bør vurdere tiltak som kan inspirere flere studenter til å delta i tillitsvalgtarbeidet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS