internasjonalt samarbeid

Nord og UiT går inn i samarbeid med europeiske universiteter

UiT Norges arktiske universitet er blitt utnevnt som partner i det europeiske universitetssamarbeidet EUGLOH, mens Nord universitet går inn i den europeiske universitetsalliansen SEA-EU.

Rektor Dag Rune Olsen og prorektor for forskning og utvikling, Camilla Brekke (i midten), var invitert med da de eksisterende partnerne i EUGLOH hadde styremøte i Paris i juni.
Publisert

UiT blir med som partner i European University Alliance for Global Health (EUGLOH) som er en sammenslutning av universiteter og institusjoner finansiert av EU-kommisjonen gjennom Erasmus+.

Sammenslutningen er dessuten en del av EUs ambisjon fra 2017 om å etablere «European Education Area», for å bryte ned barrierer for transnasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid.

Kystnær forskning

Alliansen som Nord universitet går inn i, SEA-EU, skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og i tillegg fremme andre samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati. Siktemålet er å bli en internasjonal rollemodell for samhandling innen EU.

Seks av universitetene i alliansen har allerede jobbet sammen i tre år. I januar 2022 ble Nord invitert inn som én av tre nye partnere. Til sammen har partnerne i alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte som vil nyte godt av målsettingene som alliansen har satt.

Fikk finansiering

Denne uken fikk SEA-EU godtatt en finansieringssøknad i EU for de neste fire årene. Finansieringen er på totalt 14,4 millioner euro (om lag 145 millioner kroner), og av dette er Nords andel ca. 1,7 millioner euro (17 millioner kroner).

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet, er svært glad for at søknaden fikk tilslag.

– Dette er en viktig dag for SEA-EU og for Nord universitet. Universitetsallianser er en del av EUs flaggskipssatsing på et felles utdanningsfellesskap og satsing i Europa. At EU nå har bevilget finansiering for en prosjektperiode på fire år, gjør at vi kan gå fra planlegging til realisering av alliansens planlagte satsinger, sier Gårseth-Nesbakk på universitetets nettsider.

Stolte ved UiT

Ved UiT er de glade og stolte over å bli en del av EUGLOH.

– UiT er i forsknings- og utdanningsfronten innenfor helse, samtidig som EUGLOH favner om de fleste av våre øvrige fagområder, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke på UiTs nettside.

Målet med EU-initiativet er å etablere et strategisk partnerskap som skal styrke kvaliteten på høyere utdanning og øke samarbeidet mellom europeiske universiteter.

– Studenter og ansatte ved UiT gis gjennom alliansen en styrket mulighet til å samarbeide på tvers av universitetene innenfor EUGLOH. Mobilitet innen bachelor-, master-, PhD- og postdoc-programmer står sentralt, sammen med visjonen om et europeisk campus. Utdanning er viktig, men vi legger også på en ambisjon om økt europeisk samarbeid innen forskning. Så dette er en unik og spennende mulighet, sier Brekke.

– Nødvendig

Hun legger til at medlemskapet i EUGLOH gir UiT god mulighet til å styrke europeisk samarbeid, noe hun ser på som nødvendig også i lys av det som skjer i øst etter Russlands invasjon av Ukraina.

– På denne måten får vi mulighet til å jobbe tettere med våre universitetsvenner i Europa, og vi ønsker også å trappe opp samarbeidet med enkelte land utenfor EU/EØS, noe som er i tråd med regjeringens Panoramastrategi for kunnskapssektoren, sier Brekke.

Powered by Labrador CMS