mulig fusjon

Nord-rektor svarer om hastefusjon

Rektor ved Nord universtitet, Hanne Solheim Hansen, mener sammenslåing mellom Nordlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling er en måte å sikre forskningen i regionen.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag kunne Khrono fortelle at Nord universitet på tampen av året har foreslått å slå sammen de to forskningsinstituttene Nordlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU).

Sistnevnte går en uviss fremtid i møte, ettersom de innen nyttår må finne noen å slå seg sammen med for ikke å miste basisbevilgning fra staten.

Ansatte i Nordlandsforskning skal ha reagert negativt på den overraskende og mulige fusjonen.

Enkelte Khrono har vært i kontakt med kaller det et forsøk fra Nord universitet på å redde eget skinn, ved at det gjør det mulig for Nord universitet å kunne si at universitetet opprettholder forskning i Trøndelag, til tross for kutt i flere studiesteder i fylket.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, kunne ikke kommentere saken før helga, men svarer slik på beskyldningen i e-post til Khrono lørdag:

«Nord universitet har siden 2016 hatt en kontinuerlig økning i forskningsaktiviteten både i Trøndelag og i Nordland. Vi har nesten doblet antall vitenskapelige publikasjoner fra 2016 til 2019. Vi kommer til å øke forskningsaktiviteten de neste årene også, uavhengig av denne saken».

«For alle universitet er det viktig med en god randsone med aktive forskningsmiljø. For Nord universitet vil det være viktig å videreutvikle forskningsaktiviteten i vår randsone. Universitet må derfor gjør det vi kan for å sikre forskningsaktiviteten i de forskningsmiljø vi har i vår randsone», skriver Hanne Solheim Hansen i e-posten

Har lite tid på seg

Trøndelag forskning og utvikling satset mye på ett kort — sammenslåing med NTNU Samfunnsforskning. Men styret i NTNU Samfunnsforskning var ikke villige til å betale prisen — én krone.

Dermed er en mulig sammenslåing med Nordlandsforskning på trappene, men flere reagerer på den korte tidshorisonten. 17. desember skal etter planen en beslutning tas.

— Hvordan kan man slå fast at dette er lurt eller ikke, når man bare har noen uker på seg før en beslutning skal tas?

«På nåværende tidspunkt er Nordlandsforskning i belysningsfasen. Administrasjonen i Nordlandsforskning jobber svært godt med å få innsikt i både faglige og økonomiske forhold i TFoU. Så må dette grunnlaget brukes til å vurdere hvilke muligheter og risikoer en eventuell fusjon vil gi for Nordlandsforskning. Dette handler om å vurdere både de kortsiktige og langsiktige effektene av en eventuell fusjon».

— Hva skjer med TFoU hvis man ikke fusjonerer med Nordlandsforskning?-

«Det jobbes med flere alternativer. Det er for tidlig å si hva som skjer dersom det ikke blir fusjon med Nordlandsforskning», skriver Nord-rektor Hanne Solheim Hansen.

Lander ny strategi

Nordlandsforskning har også jobbet med ny strategi den siste tiden. I de planene inngikk ikke fusjon med TFoU.

— Nordlandsforskning har nettopp fullført et strategiarbeid der de legger planer for de neste årene og ser nordover. Vil ikke en fusjon med et institutt lenger sør forkludre de planene?

«Det er noe Nordlandsforskning best kan uttale seg om. Jeg har imidlertid fått tilsvarende spørsmål under utvikling av Nord universitet sin strategi. Da har mitt svar vært at det er de samme problemstillingene som er relevant for samfunnene i nord som for samfunnene i Trøndelag. Min vurdering er at det vil være en faglig styrke å ha forskning som kan ta inn kontekst for begge regioner når samfunnsfaglige problemstillinger skal belyses forskningsmessig».

Powered by Labrador CMS